Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Եվրոպական միության վերպետական մարմինների և Եվրոպական միության անդամ պետությունների իրավասությունների հարաբերակցությունը քրեաիրավական ոլորտում

Ալեքսանյան, Մայա Գրիգորի (2012) Եվրոպական միության վերպետական մարմինների և Եվրոպական միության անդամ պետությունների իրավասությունների հարաբերակցությունը քրեաիրավական ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (355Kb) | Preview

  Abstract

  Ժամանակակից աշխարհում արագորեն տեղի ունեցող ինտեգրացիոն գործընթացներն ունեն ինչպես դրական, այնպես էլ μացասական ազդեցություն: Մի կողմից պետությունների ակտիվ մասն ակցությունը միջազգային հարաμերություններին առաջընթացի և զարգացման նոր հնարավորություններ է ընձեռում, սակայն մյուս կողմից, պետությունները կանգնում են նոր հիմնախնդիրների առաջ: Տնտեսական ինտեգրացիան, որը Եվրոպական միությունում (այսուհետ` նաև ԵՄ) աննախադեպ հնարավորություններ ստեղծեց ԵՄ անդամ պետությունների համար, դրան զուգահեռ անուղղակիորեն հանգեցրեց հանցավորության աճին ամμողջ Եվրոպական միությունում: Ստեղծված իրավիճակում առաջացավ անդամ պետությունների կողմից հանցավորության դեմ առավել արդյունավետ և համատեղ պայքարելու անհրաժեշտություն: Այդ իսկ պատճառով էլ, հանցավորության դեմ պայքարի ոչ μավարար քաղաքականությունն առանձին վերցրած անդամ պետություններում ստիպեց մշակել հանցավորության դեմ համատեղ պայքարի մեխանիզմներ արդեն վերպետական մակարդակում: Սակայն հանցավորության դեմ պայքարի վերպետական մեխանիզմների առկայությունը վիճարկելի է այն առումով, որ քրեաիրավական ոլորտը, սկսած Եվրոպական միության ձևավորման սկզμնական ժամանակաշրջանից, չի գտնվել ԵՄ իրավունքի գործողության ոլորտում: Քրեաիրավական հիմն ախնդիրներն իրենց կարգավորումը գտել են ԵՄ անդամ պետությունների միջկառավարական համագործակցության հարթությունում: Դա է պատճառը, որ Եվրոպական միության իրավասությունների1 առկայությունը քրեաիրավական ոլորտում պատմականորեն խնդրահարույց է եղել: Այնուամենայնիվ, նախադեպային իրավունքի` վերջին տարիների զարգացումները և 2007թ. Լիսաμոնի պայմանագրով նախատեսված փոփոխությունները աստիճանաμար փոխել են քրեաիրավական ոլորտում Եվրոպական միության և դրա անդամ պետությունների իրավասությունների հարաμերակցությունը, ինչն էլ արմատապես վերափոխել է տասնամյակների ընթացքում կարծրացած մոտեցումները քրեաիրավական ոլորտի կարգավորման վերաμերյալ: Ավելին, քրեաիրավական նոր քաղաքականության շրջանակներում սկիզμ է առել քրեաիրավական ոլորտի հարմոնիզացիայի գործընթացը: Այդ իսկ պատճառով էլ քրեաիրավական ոլորտում Եվրոպական միության և դրա անդամ պետությունների իրավասությունների հարաμերակցության հարցերը գտնվում են եվրոպական իրավունքի տեսության μանավեճային հիմնահարցերի շարքում, ինչը վկայում է ընտրված թեմայի արդիականության մասին: В диссертационной работе исследован вопрос о соотношении полномочий Европейского Союза (ЕС) и государств-членов ЕС в уголовно-правовой сфере в свете новых интеграционных процессов. Цель работы-проанализировать изменение соотношения полномочий Европейского Союза и государств-членов ЕС в уголовно-правовой сфере и соответственные последствия, выявить принципы, установленные прецедентным правом Суда Юстиции Европейского Союза, которые свидетельствуют о таком изменении. Согласно общему правилу Европейский Союз никогда не был наделен полномичиями в уголовно-правовой сфере. Начиная с первоначальных времен формирования Европейского Союза, государства-члены ЕС были заняты вопросами экономической интеграции. Только в последствии развития прецедентного права Суда Юстиции Европейского Союза, поменялось соотношение полномочий Европейского Союза и государств-членов ЕС в уголовно-правовой сфере. В первой главе автором рассмотренны историко-правовые особенности развития уголовно-правовой сферы в Европейском Союзе. Права свободного передвижения, давая место злоупотреблениям, способствовали росту преступности во всем Европейском Союзе, что и заставило государств-членов Европейского Союза сотрудничать также в уголовно-правовой сфере, но уже на наднациональном уровне. Во второй главе автором изучены пределы полномочий Европейского Союза в уголовно-правовой сфере. Существует взаимная связь между наднациональным правом Европейского Союза и национальным уголовным правом государств-членов ЕС. Право Европейского Союза имеет воздействие на национальное уголовное право и наоборот, рассмотрение чего дало возможность подтвердить наличие полномочий Европейского Союза в уголовно-правовой сфере. Более того, автором рассмотрены уголовно-правовые полномочия в свете прецедентного права Суда Юстиции Европейского Союза. Решающую роль сыграли два судебные дела, которые свидетельствуют о наличии полномочий ЕС в уголовно-правовой сфере. The thesis concerned addresses the issue of proportion of competences of the European Union and Member States thereof in the field of criminal law in the light of new integration processes. The aim of this work is to analyse the changes in the proportion of competences of the European Union and EU Member States in the field of criminal law and relevant consequences thereof, to reveal the principles laid down under the case-law of the Court of Justice of the European Union, which certify such changes. As a general rule the European Union has never been vested with competences in the field of criminal law. Starting from the beginning of establishment of the European Union, the EU Member States were engaged in the solution of issues of economic integration. Only as a result of developments in case-law of the Court of Justice of the European Union, the proportion of competences of the European Union and the Member States thereof was altered in the field of criminal law. In the framework of first chapter the author has examined the historical and legal characteristics of the development of the field of criminal law in the European Union. The rights of free movement, giving rise to various abuses, contributed to the increase of crime throughout the European Union, which made the EU Member States cooperate with each other in the field of criminal law as well, but now at the supranational level. Under the second chapter the author has analysed the extent of competences of the European Union in the field of criminal law. Mutual relation is found between the supranational law of the European Union and the national laws of EU Member States. The European Union Law has impact on the national criminal law and vice versa, the examination whereof has given opportunity to prove the existence of EU competences in the criminal law field. Moreover, the author has considered the criminal law competences under the case-law of the Court of Justice of the European Union. Two cases have been found crucial which assert the existence of EU competences in the field of criminal law.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Соотношение полномочий наднациональных органов Европейского Союза и государств-членов Европейского Союза в уголовно-правовой сфере. The proportion of competences of the European Union and member states thereof in the field of criminal law.
  Uncontrolled Keywords: Алексанян Майя Григорьевна, Aleksanyan Maya Grigor.
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 27 Feb 2016 12:12
  Last Modified: 17 Mar 2017 13:32
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/1012

  Actions (login required)

  View Item