Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բազմաֆունկցիոնալ ինֆո-կոմունիկացիոն համակարգի մշակում՝ հիմնված էլեկտրոնային փոստի և sms տեխնոլոգիաների վրա

Մխիթարյան, Անդրանիկ Էդիկի (2019) Բազմաֆունկցիոնալ ինֆո-կոմունիկացիոն համակարգի մշակում՝ հիմնված էլեկտրոնային փոստի և sms տեխնոլոգիաների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (557Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2084Kb)

   Abstract

   Էլեկտրոնային փոստի հիմքում ավանդական փոստային ծառայությունն է: Այն հանդիսանում է տիպիկ փոստային «ց պահանջ» համակարգ: Չնայած նամակների արագ առաքմանը, դրանց կարդացված լինելը անմիջականորեն կախված է հասցեատիրոջ կողմից իր էլեկտրոնային փոստարկղին դիմելու գործընթացից: Էլեկտրոնային փոստի «ց պահանջության» խնդիրը հնարավոր է լուծել SMS հաղորդագրությունների միջոցով ստեղծելով նամակների մասին բջջային հաղորդագրությունների միջոցով օպերատիվ ծանուցման համակարգ: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս օգտագործել ծանուցման այլ մոդել, երբ հասցեատերը էլեկտրոնային փոստից օգտվում է «խելացի» հեռախոսի (Smart Phone) միջոցով, որը միացված է համացանցին և որում կարգավորված է տվյալ փոստի ծրագրային կլիենտը: Համացանցի մշտական առկայության դեպքում SMS հաղորդագրություններով աշխատող օպերատիվ ծանուցման համակարգերը կարող են լինել միայն որպես լրացում գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաներին: Մյուս կողմից, ավանդական բջջային հեռախոսները շարունակում են օգտագործվել օգտատերերի կողմից իրենց որոշ առանձնահատկությունների շնորհիվ: Այդ սարքերի հիմնական առավելությունը տվյալների անվտանգությունն է: Ժամանակակից սարքավորումները ավանդական բջջային ծառայություններից բացի, օժտված են բազմաթիվ հնարավորություններով (օրինակ բարձր ճշտությամբ տեղորոշում), որոնց զուգահեռ առաջ են գալիս տվյալների անվտանգության ապահովման բազմաթիվ խնդիրներ: Ընդ որում, բջջային օպերացիոն համակարգերի համար մշակված համապատասխան ծրագրային փաթեթները ունակ չեն ողջ ծավալով ապահովել անհրաժեշտ պաշտպանվածությունը: Այսպիսով, օգտատերերը, մասնավորապես առավել բարձր տեղեկատվական անվտանգության նպատակով, բջջային ծառայություններից օգտվելու համար գերադասում են օգտագործել ավանդական բջջային հեռախոսներ, որոնք օժտված են սահմանափակ հնարավորություններով և հետևաբար առավել պաշտպանված են արտաքին միջամտությունից: Այդուհանդերձ, չնայած բջջային կապի շուկայում սմարթֆոնների գերակայությանը, ավանդական հեռախոսների մասնաբաժինը կազմում է ընդհանուր թվի գրեթե մեկ երրորդը: Չունենալով ինտերնետ մուտքի հնարավորություն (կամ ունենալով սահմանափակ հնարավորություն), բջջային հեռախոսները ունակ չեն իրագործել ստացված նամակների մասին ծանուցման ֆունկցիա: Այդ պատճառով առավելապես տվյալ օգտատերերի հատվածի համար արդիական խնդիր է հանդիսանում համատեղ էլեկտրոնային փոստի և SMS-ի տեխնոլոգիաների հիման վրա կառուցված ծանուցման և այլ գործառույթներով հագեցած համակարգերի ստեղծումը: Ատենախոսության նպատակն է էլեկտրոնային փոստի և SMS տեխնելոգիաների կիրառությամբ հայտնի մեթոդների համադրության, ինչպես նաև դրանց ֆունկցիոնալ լավարկման և դուրս բերված խնդիրների համար առաջարկված նոր լուծումների արդյունքում ստեղծել որակապես նոր բազմաֆունկցիոնալ ինֆո-կոմունիկացիոն համակարգ, որը բացի էլեկտրոնային նամակների մասին ծանուցման ֆունկցիաներից, կպարունակի նաև այլ կիրառական ինֆո-կոմունիկացիոն լուծումներ հանդիսանալով դարպաս էլեկտրոնային փոստից դեպի GSM ցանց SMS հաղորդագրությունների միջոցով: Հետազոտության է ենթարկվել ընդհանուր Էլեկտրոնային նամակների մասին ծանուցման համակարգերի ոլորտը: Գոյություն ունեցող համակարգերը հետազոտության են ենթարկվել առավելապես արտաքին բնութագրիչների հիման վրա, քանի որ հիմնականում այդ համակարգերը կոմերցիոն են և դրանց ներքին կառուցվածքի մասին տեխնիկական գրականությունը սահմանափակ է: Համակարգի նախագծման և իրականացման նպատակով ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվել են ոլորտում առկա էլեկտրոնային նամակների մասին օպերատիվ ծանուցման համակարգերը,էլեկտրոնային փոստի և SMS հաղորդագրությունների առանձնահատկություններն ու տեխնոլոգիաները, զուգահեռ հոսքերով աշխատող ծրագրային մոդելներն ու ալգորիթմները, ծրագրային միջավայրից արտաքին սարքավորումների մասնավորապես GSM մոդեմների ղեկավարման տեխնոլոգիաները, սերվերային միջավայրի համար նախատեսված ծրագրային փաթեթների մշակման առանձնահատկությունները, տվյալների բազաների կիրառությունը ծրագրային համակարգերում, օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման տեխնոլոգիաները: Նմանատիպ համակարգերի մուտքային ինֆորմացիայից կախված ծանուցումների ուղարկման հապաղման գնահատման համար ուսումնասիրվել է ռեգրեսիայի մոդելը: Նպատակն է մշակել բազմաֆունկցիոնալ ինֆո-կոմունիկացիոն համակարգ կիրառելով գոյություն ունեցող համակարգերում առկա ֆունկցիոնալ հնարավորությունները: Խնդրի իրագործումը բաղկացած է հետևյալ կետերից. Էլեկտրոնային նամակի ուղարկմանը զուգահեռ մշակել հասցեատերերին SMS հաղորդագրությունների միջոցով օպերատիվ ծանուցումների ուղարկման ենթահամակարգ: Մշակել մուտքային նամակների վերաբերյալ ծանուցման մեթոդներ, որոնք հնարավորություն կտան հասցեատերերին օպերատիվ կերպով ծանուցվել իրենց կողմից նշված էլեկտրոնային հասցեներից ստացված նամակների մասին: Մշակել օգտատերերին ուղարկվող ծանուցումների և SMS հաղորդագրությունների անհատական արգելափակման մեթոդներ: Մշակել զանգվածային SMS հաղորդագրությունների ուղարկման ենթահամակարգ, որը թույլ կտա էլեկտրոնային նամակի միջոցով մեկ կամ մի քանի հեռախոսահամարների միաժամանակ ուղարկել բջջային հաղորդագրություններ: Վերը նշված բոլոր կետերի համար մշակել և իրականացնել ծրագրային ապահովում: Մշակվել և իրականացվել է նոր, բազմաֆունկցիոնալ ինֆո-կոմունիկացիոն, ցանցային ծառայություն, որը օժտված է հետևյալ նորույթներով Նախագծվել է նոր համակարգ, որում համատեղված են նամակն ուղարկողի ու ստացողի նախաձեռնություններով ծանուցման մոդելները և էլեկտրոնային փոստի միջոցով զանգվածային SMS հաղորդագրությունների ուղարկման մեխանիզմը: Актуальность работы. Несмотря на быструю доставку писем адресатам, электронная почта, как и традиционные почтовые службы, является типичной почтовой системой «до востребования», доставляющей корреспонденцию в почтовый ящик адресата. Прочтение доставленного сообщения зависит от того, когда адресат обратиться к своему почтовому ящику. Проблема «до востребования» может быть решена использованием специализированных SMS- информаторов оперативного оповещения на мобильный телефон адресата о поступлении электронных писем в его почтовый ящик в виде SMS уведомлений. В случае использования пользователями электронной почты смартфонов, имеющих постоянный доступ к интернет, доступны приложения, выполняющие функции оповещения о поступающих email, соответственно, проблем с оповещением о входящей корреспонденции нет. Однако, современные смартфоны в дополнение к традиционным услугам имеют много возможностей (например, определение местоположения высокой четкости) и подвержены угрозам хакерских взломов и вирусных атак. При этом антивирусные программы, разработанные для мобильных операционных систем, не могут обеспечить требуемый уровень защиты смартфона. Поэтому пользователи, особенно из государственных и деловых структур, в целях информационной безопасности, предпочитают использовать традиционные телефоны. При этом, несмотря на доминирование на рынке мобильной связи смартфонов, доля традиционных кнопочных телефонов составляет около трети общего количества, ввиду особенностей этого класса мобильных телефонов (информационная защищенность, малое энергопотребление и др.). Однако, не имея доступа в интернет, традиционные телефоны не могут использовать действующие сетевые системы оперативного уведомлений о поступлении электронных писем в почтовый ящик адресата. По этой причине для данных пользователей мобильной связи, разработка и применение систем оперативных SMS-уведомлений на базе гибридных «email/sms» технологий является актуальной задачей, тем более, что возможная интеграция основных функциональных решений известных почтовых информаторов, с коррекцией выявленных недостатков или их модификацией в общую информационную среду, дополненную новыми функциями позволит в совокупности создать качественно новую многофункциональную инфокоммуникационную систему, способную решать широкий круг прикладных задач, связанных с совместным применением email и sms технологий. Разработка и реализация приведенных выше положений является целью настоящей работы. Основные результаты. Основным результатом представленной работы является разработка и реализация многофункционального инфо-коммуникационного комплекса UniMail, внедренного и функционирующего в сети ASNET, для которого были разработаны алгоритмы и соответствующим комплекс программ, поддерживающих технологии, составляющие основу пакета прикладного программного обеспечения UNIMail: Алгоритм метода оповещения, по инициативе отправителя электронного письма, который позволяет параллельно с отправкоИ письма, направлять адресату оперативные SMS уведомления о письме, отправленном в его адрес. Алгоритм метода индивидуального управления уведомлениями и SMS-сообщениями, отправляемыми получателю. Алгоритм метода уведомления, по инициативе адресата, который позволяет пользователям The relevance of the work. Despite the fast delivery of letters to recipients, e-mail, as well as traditional postal services, is a typical “on demand” mail system that delivers correspondence to the addressee’s mailbox. Reading the delivered message depends on when the addressee accesses his / her mailbox. The “on demand” problem can be solved by using specialized SMS informants for prompt notification to the addressee's mobile phone as SMS notifications about the receipt of e-mails in his mailbox. If users use e-mail via smartphones that have constant Internet access, there are applications available that serve as notifications about incoming emails, respectively there are no problems with notifications about incoming correspondence. However, in addition to traditional services modern smartphones have many features (for example, high definition positioning) and are subject to threats of hackers and virus attacks. Wherein, anti-virus programs developed for mobile operating systems cannot provide the required level of smartphone protection. That is why users, especially from government and business sectors, for information security purposes prefer to use traditional phones. At the same time, despite the dominance of smartphones in the mobile phone market, the share of traditional mobile phones is about a third of the total, due to the characteristics of this class of mobile phones (information security, low power consumption, etc.). However, without having access to the Internet, traditional telephones cannot use the existing net systems for prompt notification of emails received by the addressee. For this reason, for this kind of mobile users, the development and use of systems for operational SMS notifications based on hybrid email / SMS technologies is an important task, especially considering the possible integration of the main functional solutions of well-known mail informants, with the correction of identified deficiencies or their modification into a common information environment, complemented by new functions, will allow to create a qualitatively new multifunctional info-communication system that can solve a wide range of applied tasks associated with the joint use of email and SMS technologies. The development and implementation of the above mentioned is the purpose of this work. The main result of the work is the development and implementation of the multifunctional info-communication complex UniMail, which is currently functioning in the ASNET network. The following algorithms and corresponding software appliance have been developed: The algorithm of the notification method, initiated by the sender of the e-mail, that allows, simultaneously with sending the letter, to send an operative SMS notification of the letter that was sent to his address. The algorithm of the method of individual management of notifications and SMS-messages sent to the recipient. The algorithm of the notification method, initiated by the addressee, that allows users to receive automatic notifications about incoming letters, from the addresses that were previously entered by the recipient in the personal list of the allowed addresses. The algorithm of the method of sending bulk SMS-messages via e-mail. The algorithm of the method of converting Armenian and Russian texts into Latin based on existing standards.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Разработка многофункциональной инфо-коммуникационной системы-на основе электронной почты и смс технологий. Development of multifunctional info-communication system based on email and SMS technologies.
   Uncontrolled Keywords: Мхитарян Андраник Эдикович, MkhitaryanAndranik Edik
   Subjects: Control, Automation and Electrical Engineering
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 26 Sep 2019 12:35
   Last Modified: 15 Jan 2020 11:50
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10669

   Actions (login required)

   View Item