Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Պետությունն ազգային անվտանգության համակարգային կառուցվածքում (տեսաիրավական վերլուծություն)

Գևորգյան, Անդրանիկ Ռուբենի (2019) Պետությունն ազգային անվտանգության համակարգային կառուցվածքում (տեսաիրավական վերլուծություն). PhD thesis, Հայ-ռուսական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (25Mb) | Preview
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Հետազոտության թեմայի արդիականությունը կապված է այնպիսի համալիր ու համընդհանուր հասարակակաքաղաքական կազմակերպության հետ, ինչպիսին է ազգային պետությունը և վերջինիս գործառութավորումն ազգային անվտանգության ոլոր-տում: Այդ արդիականությունն աճում է հատկապես ազգային անվտանգության ապահովման հրատապության տեսանկյունից: Գիտական խնդիրն է տեսականորեն վերանալ երկու հասկացությունների՝ «ազգային անվտանգություն» և «պետություն», ճյուղային սահմանափակվածությունից և փորձել միջճյուղային գիտական կապերում ամբողջական ու համակարգային կերպով գնահատել պետության տեղն ու դերն ազգային անվտանգության ապահովման համակարգում, դրանով պայմանավորված լուծել գործնական նշանակության մի շարք կարևոր հարցեր, որոնք ազգային անվտանգության իրավական կարգավորման առկա տեսլականում լուծված են թերացումներով կամ միակողմանի: Հետազոտության արդիականության մյուս կողմը կապ¬ված է հետհեղափոխական Հայաստանում ստեղծված իրողությունների հետ: Նախահեղափոխական շրջանի և՛ գիտությանը և՛ իրավական կարգավորման մոդելին, բնութագրական էին միակողմանիությունը, անհամակարգվածությունը, ձևականությունը: Հետհեղափոխական Հայաստանում արդեն իսկ նկատվում է ակտիվություն ազգային անվտանգության հայեցակարգի կատարելագործման հարցում, չնայած, որ կան բազում խնդիրներ նաև պետության կազմակերպակառուցվածքային, բովանդակային (էական), գործառնական ոլորտներում: Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ ազգային անվտանգության ապահովման հիմնական սուբյեկտը պետությունն է՝ համանուն գործառույթի իրականացման միջոցով: Դրա իրականացման արդյունավետության հիմնական պայմաններից է հարցի տեսական իմաստավորումը, գործառնական բովանդակության ավելի խորը բացահայտումը: Այս ուղղություններով արդիականությունը խնդիրն է դնում հասկանալ, թե ի վերջո ի՞նչ հարաբերակցության մեջ են ազգային անվտանգությունը և պետությունը, ի՞նչ դերակատարություն ունի և ի՞նչ տեղ է զբաղեցնում պետությունն ազգային անվտանգության ապահովման խնդրի իրականացման գործընթացում, արդյո՞ք արդյունավետ է այն ծրագիրը, որին համապատասխան գործում է ազգային անվտանգության հիմնական սուբյեկտըԹեմայի հետազոտման տեսական հիմքերը և գիտական մշակվածության աստիճանը: Ազգային անվտանգության տեսության մեջ հետազոտվող հիմնահարցերի շրջանակը, նախ, շատ լայն է, և¬ երկրորդ՝ քննարկվում է ռազմական, իրավական, քաղաքագիտա-կան, տնտեսական և այլ առումներով: Ատենախոսության հետազոտման առարկայի առանձնահատկությունը, այն է` պետականագիտության ու ազգային անվտանգաբանության համադրման փորձը, պայմանավորել է ուսումնասիրության տեսական հիմքերի երկակիությունը: Առաջին հերթին այդպիսի հիմք են ծառայել ազգային անվտանգության տեսության հեղինակների աշխատությունները՝ Բաբուրին Ս., Գլեբով Ի., Զելենկով Մ., Լեոնով․Ն., Լիպման Վ., Լոգունով Ա., Կարդաշովա Ի., Կոլև Ա., Մակեև Ա., Մեյ Ե., Միխայլով Լ., Մորգենթաու Հ., Շոբոդոևա Ա., Շուբերտ Է., Ուոլֆերս Ա., Պոզդնյակով Ա., Խալիպով Վ., Պրոխոժևա Ա., Ռումել Ռ., Ռուսեթ Բ., Սացուտա Ա., Ստեպաշին Ս., Վոզժեննիկով Ա., Վոլկով Յ., Փիրումով Վ. : Ուսումնասիրության տեսական հիմքերի մեջ հատուկ տեղ ունեն հայազգի հետազոտողներ Ա. Աղայանի, Մ. Շահգելդյանի, Ս. Սաֆարյանի անվտանգաբանության քաղաքագիտական կողմերի հետազոտությունները: Ատենախոսության տեսական աղբյուրների և հիմքերի մեջ հատկապես կարևոր նշանակություն են ունեցել պետաիրավական առարկայով անվտանգաբանական հետազոտությունները, մասնավորապես՝ Վ.Դանիլեյկոյի, Ռ.Իդրիսովի, Վ. Կոլոկոլցևի, Ա. Կուկովսկու, Ս. Պավլենկոյի, Տ.Քոչարյանի աշխատությունները: Հայաստանյան իրավագիտությունը տարիների ընթացքում անվտանգաբանական հետազոտություններ չի իրականացրել: Միայն վերջին տարիներին որոշ հեղինակներ սկսեցին անդրադառնալ այդ հիմնահարցին, մասնավորապես՝ Ա. Սեդրակյանը՝ ազգային անվտանգության օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտությանը, Գ.Հարությունյանը՝ իրավական անվտանգության հարցերին, Ա. Վաղարշյանը՝ կառավարման ձևի ու ազգային անվտանգության և պաշտպանության հիմնահարցերի փոխկապվածության խնդրին, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում ազգային կառավարման պատմական և տեսական հիմքերին, Հ.Հարությունյանը՝ 2015 սահմանադրական բարեփոխումներով պայմանավորված պետական կառավարման ձևի անվտանգության հարցերին։ Աշխատանքի տեսական հիմքերի երկրորդ մասը կազմում են պետության և իրավունքի տեսության հեղինակների մոտեցումնե¬րը պետության՝ որպես ճանաչողության օբյեկտի հարցում (Ավագյան Ս., Բագլայ Մ., Գաբրիչիձե Բ., Զիպելիուս Ռ., Լազարև Ի., Խրոպանյուկ Վ., Կաթց Ա., Կիրեևա Ս., Կոմարով Ս., Հարությունյան Գ., Մալկո Վ., Մատոզով Ն., Մարչենկո Մ., Մորոզովա Լ., Մուխաև․Ռ., Ներսեսյանց Վ., Չետվերնին Վ., Պրոտասով Վ., Վաղարշյան Ա., Վենգերով Ա.): Ազգային անվտանգության տեսության քաղաքագիտական կողմնորոշում ունեցող հեղինակների հետազոտություններում պետական բնույթի հիմնահարցերը քննարկված են անհամակարգ, դրվագային կամ էլ հիմնականում պետությունը դիտարկվում է ազգային անվտանգության սուբյեկտի կարգավիճակում: Իրավագետաբանները կանգ են առել ազգային անվտանգության ապահովման միայն իրավական կարգավորման աղբյուրների վերլուծության, դրա պետաիրավական կառուցակարգերի վրա, սակայն պետության՝ որպես ազգային անվտանգության սուբյեկտի, օբյեկտի, սպառնալիքի աղբյուրի տեսանկյուններից, պետության և ազգային անվտանգության փոխհարաբերության հիմնահարցերում առկա է գիտական-տեսական բաց, ինչը և փորձ է արվում լրացնել այս ատենախոսական աշխատանքով: Հետազոտության օբյեկտն ազգային անվտանգության ապահովման ոլորտի հասարակական հարաբերություններն են, դրանցում պետության՝ որպես համընդհանուր քաղաքական կազմակերպության տեղը և դերը: Ատենախոսության հետազոտման առարկան հանգում է ազգային անվտանգության համակարգում պետության տեղի և դերի համակողմանի ուսումնասիրությանը, դրա տեսական, իրավական, կազմակերպական, գիտամեթոդական հիմքերի վերլուծությանը: Ատենախոսական ուսումնասիրության նպատակը պայմանավորված է հետազոտության առարկաի հատուկ ուղղվածությամբ, այն է՝ ազգային անվտանգության և պետության հարաբերակցությունը: Դրան համապատասխան հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել պետության՝ որպես համընդհանուր քաղաքական կազմակերպության տեղի և դերի վերաբերյալ տեսական մոտեցումներն ազգային անվտանգության հայեցակարգային պատկերացումներում, ինչպես նաև իրավական ամրագրման միջոց համարվող փաստաթղթերում, մշակել գործնական նշանակություն ունեցող հիմնադրույթներ պետության՝ որպես ազգային անվտանգության օբյեկտի, սուբյեկտի և սպառնալիքի աղբյուրի վերաբերյալ: Նշված նպատակադրումը նախորոշել է հետազոտական հետևյալ հիմնական խնդիրների լուծումը՝ ընտրել և վերլուծել հետազոտության իրականացման տեսամեթոդաբանական հիմքերը և առանձնահատկությունները, հետազոտման առարկայի տեսանկյունից ու շրջանակից ելնելով կա¬տա¬րել հետազո¬տության բուն առարկայի համար մեթոդա-բանականկողմնորոշիչ, ելակետային հիմնական հասկացություն-ների և եզրույթնրի ճշգրտում՝ օգտագործելով տեսական իրավա-գիտության ու ազգային անվտանգաբանության միջճյուղային գիտական մոտեցումները, պարզել «օբյեկտ» և «ազգային անվտանգություն» հասկացությունների համընդհանուր իմաստը, համադրել դրանք միմյանց հետ, հավաքագրել և վերլուծել ազգային անվտանգության հիմնական օբյեկտների և հատկապես պետության վերաբերյալ տեսական մոտեցումները, ուսումնասիրել ազգային անվտանգությանը նվիրված պաշտոնական փաստաթղթերում պետությանը վերաբերող իրավական հիմքերը, պետության կենսականորեն կարևոր և պաշտպանության են¬թակա շահերն ազգային անվտանգության առկա իրավական տեսլա-կանում, ուսումնասիրել ազգային անվտանգության պետական բնույթի հիմնահարցերն անվտանգաբանության տեսական դիրքերից, վեր հանել դրանց թերությունները, բացերը և մշակել դրանց վերացման ու հաղթահարման գիտամեթոդաբանական ուղիները, կառուցել պետության համակարգային ամբողջական նկարագիրը՝ հիմք ընդունելով ընդհանրացված գիտության՝ պետության և իրավունքի տեսության մեթոդաբանական հնարավորությունները, իմաստավորել և վերլուծել պետության համկարգային ամբողջական, տեսական նկարագրերից բխող ճանաչողական բաղադրատարերն ազգային անվտանգության տեսանկյունից՝ վեր հանելով դրանցով պայմանավորված հնարավոր կամ իրական վտանգները: Հետազոտության նորմատիվային հիմքերն են ՀՀ Սահմանադրությունը, ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը (այսուհետ՝ ՀՀ ԱԱՌ), արևմտյան և ՌԴ համանման իրավական ակտերը, դրանցում առկա իրավակարգավորումները պետության կամ պետությանն առնչվող հարցերում: Актуальность исследования данной темы связана с такой комплексной и универсальной, социально-политической организацией, как национальное государство и её функциoнированием в области национальной безопасности. В современных условиях исследуемая тема становится особенно актуальна с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Необходимо теоретически абстрагироватся от узко отраслевого ограничения категорий национальная безопасность и государство и рассматривать их в межотраслевых научных связях, на комплексной и системно-структурной основе оценить место и роль государства в обеспечении национальной безопасности. В дополнение к вышесказанному, актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что в пост революционной Армении уже намечается активность в совершенствовании стратегии национальной безопасности, в ходе чего необходимо переосмыслить организационно-структурные, содержательные стороны государства в области национальной безопасности. Актуальность темы связана также с тем фактором, что основным субъектом обеспечения национальной безопасности является государство. Рассмотрение проблемы посредством названных направлений позволит понять в каком соотношении находятся национальная безопасность и государство, какую роль и какое место имеет государство в процессе обеспечения национальной безопасности, эффективна ли стратегия, по которой действует государство.Объектом данной диссертационной работы являются общественные отношения в области обеспечения национальной безопасности, роли и места государства в этих отношениях. Предмет диссертационного исследования заключается в комплексном исследовании роли и места государства в системе национальной безопасности, анализе его теоретических, правовых, организационных и научно-методических основ. Научная цель настоящего диссертационного исследования тесно связанна с его специфическим предметом: соотношение национальной безопасности и государства. В связи с этим основная цель диссертации состоит в исследовании института государства в концептуальных подходах национальной безопасности, а также в обработке основ государства (как объект, как субъект и источник угрозы национальной безопасности) в правовых основах национальной безопасности. Научная новизна данной диссертации выражается в том, что впервые осуществляется системный анализ государства в контексте национальной безопасности. Такой инновационный подход позволил автору построить общее системное описание государства с точки зрения национальной безопасности. Автор так же предлагает определение национальной безопасности, которое соответствует геополитическим и национально-историческим особенностям Республики Армения и опирается на методологические основы государствоведения и секьюритологии. Диссертационное исследование отличается разнообразием охватываемых вопросов, логическими аргументами, благодаря которым исследование положительно отличается от других научных работ по данному вопросу и представляет собой систематизированное исследование. Элементы научной новизны также заключаются в основных положениях выносимых на защиту. Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что углублённое исследование вопросов государственного характера национальной безопасности способствует совершенствованию правовых документов, посредством которых регулируются данные общественные отношения. Практическая значимость работы проявляется в правотворческой деятельности, связанной с разработкой нового законодательства, регулирующего отношения в сфере национальной безопасности, а также в процессе правоприменения, связанного с повышением эффективности деятельности государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность. Помимо этого, результаты настоящего исследования могут быть использованы в учебном процессе по общей теории государства и права, конституционного права, административного права и политологии. Диссертация подготовлена в отделе Государственно-правовых исследований Института философии, социологии и права НАН РА, где проводились обсуждение и рецензирование работы.Основные положения диссертации опубликованы в научных работах автора. Actuality of the study is related to universal and common, public-political organization such as national state and its functionality in the sphere of national security. This actuality is increasing especially from the point of view of the urgency of ensuring the national security. The scientific task is to theoretically go beyond the restrictions of the notions of state and national security and then try to evaluate the role and position of the state in national security maitenance system in interdisciplinary ways. In this way the number of pivotal issues of practical significance in the sphere of national security will be covered. The other side of the actuality is connected with post-revolutionary period in the Republic of Armenia. Currently there is a tendency of improving the national security strategy, despite of many existing issues in operational, organizational and substantial spheres of the state. The actuality of the topic is also conditioned by the fact that the state is the main subject of national security maintenance, by implementation of the same function. Based on this directions, the actuality puts the task to discover what is the correlation between the state and the national security, what is the role and position of the state in the national security maintenance process, wheather the concept, in accordance to which the state acts, is effective or not. The object of the given research paper are public relations in the national security maintenance area, the state's role and position in the latter. The subject of the research paper come to comprehensive study of the state in the national security system, through analysis of it’s theoretical, legal, organizational and scientific-methodological bases. The scientific purpose of the present research paper is contracted with special orientation of the subject of research.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Государство в системной структуре национальной безопасности (теоретико-правовой анализ). State in the organizational structure of national security (theoretical- legal analysis).
   Uncontrolled Keywords: Геворгян Андраник Рубенович, Gevorgyan Andranik Ruben
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 03 Oct 2019 17:24
   Last Modified: 07 Feb 2020 11:22
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10691

   Actions (login required)

   View Item