Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Իրանի հանրակրթական դպրոցների կառավարման առանձնահատկությունները /ավագ դպրոց/

Ալի Ասղար, Բոզորգի Բաի (2012) Իրանի հանրակրթական դպրոցների կառավարման առանձնահատկությունները /ավագ դպրոց/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Full text not available from this repository.

Abstract

Հնուց ի վեր կրթությունը և դաստիարակությունը ելակետային դեր են խաղացել յուրաքանչյուր երկրի զարգացման ու կենսունակության մեջ և համարվել հասարակական ու ազգային գլխավոր հարստություններից մեկը: Երկրի բարգավաճումը շաղկապված է արդյունավետ կրթության հետ, այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր ժողովուրդ, ելնելով իր մշակութային ու գիտական նախադրյալներից, աշխատում է լավագույնս օգտվել հասարակական այդ կառույցից՝ կրթել ու դաստիարակել լավ քաղաքացիներ և իր զարգացման, առաջադիմության ու բարեկեցության հիմքերը դնել: Այս նպատակներն իրագործելու համար հարկավոր է մեծ ուշադրություն դարձնել կրթության համակարգի քաղաքականությանն ու ռազմավարությանը և գիտական սկզբունքների ու ձեռքբերումների հիման վրա մշակել համապարփակ ու նպատակային ծրագրեր: Մեր օրերում միլիոնավոր աշակերտներ կրթություն են ստանում միջնակարգ դպրոցներում, և միլիոնավոր ծնողներ ևս սերտորեն առնչվում են այս կառույցի հետ: Բացի այդ, միջնակարգ դպրոցում են աշխատում հազարավոր ուսուցիչներ և գրասենյակային կադրեր, որոնց հատկացվում է մեծածավալ ֆինանսական ռեսուրսներ: Ընտանիքներն այսօր անցյալի համեմատությամբ շատ ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում իրենց զավակների կրթության որակին, իսկ միջնակարգ դպրոցն ավարտած աշակերտները կարևոր ազդեցություն են թողնում հասարակության տարμեր աշխատաճյուղերում ու մասնագիտություններում: Այս μոլոր հանգամանքներն ընդգծում են մեր հետազոտության թեմայի՝ Իրանի միջնակարգ դպրոցի կառավարման համակարգի առանձնահատկություններըե ուսումնասիրության արդիականությունը: Այնպիսի կառույցի կառավարումը, ինչպիսին կրթության համակարգն է, հույժ կարևոր հարց է, հատկապես, որ այդ համակարգի վերջնարդյունքը մարդն է՝ կրթված ու դաստիարակված և գիտական աշխարհայացքի տեր աշխատուժը: Այսպիսով, հանրակրթական ոլորտի կառավարումը ամենաμարդ և ամենաազդեցիկ աշխատանքներից մեկն է: Կրթական հաստատությունների տնօրենները կառույցի հիմնասյունն են համարվում և որոշիչ դեր ունեն նրա հաջողության կամ անարդյունավետության գործում: Յուրաքանչյուր հանրության զարգացումը պայմանավորված է առաջին հերթին դպրոցներում տարվող աշխատանքների որակով, իսկ այս հարցում անժխտելի է կառավարման գործոնի նշանակությունը, հատկապես, ավագ դպրոցում, որտեղ տնօրենը ստանձնում է ղեկավարի դեր: Կիրառելով կրթադաստիարակչական ճիշտ ու հիմնավոր մեթոդներ, շարժվելով մանկավարժական սկզբունքներով, հարգելով անձի իրավունքներն ու ազատությունները, կարգապահության և աշխատանքների պլանավորման շնորհիվ, ապահովելով ուսուցիչների և աշակերտների վստահությունն ու փոխգործակցությունը, խրախուսանքի և պատժի ուժի միջոցով, մշտադիտարկմամբ ու վերահսկողությամμ, դպրոցն ի զորու է պատրաստել պիտանի և արժանավոր անձեր հասարակության համար: Развитие каждого общества обусловлено в первую очередь качеством ведущихся в школах работ и в этом вопросе нельзя отрицать большое значение фактора управления, особенно в старшей школе, где на директора возложена роль руководителя учебного процесса. В настоящее время во всем мире уделяется особое внимание науке об управлении и осубую важность приобретает ее место и роль в деле подъема уровня не только образовательной сферы, но и уровня развития всего общества. Этим обусловлена важность темы нашего исследования – изучение проблем управления средними школами, чтобы система управления ими Ирана смогла сделать шаг в направлении требований и условий двадцать первого века и разработать программы, ориентированные на будущее. Целью исследования является анализ особенностей управления общеобразовательной системой Ирана, выявление недостатков и упущений, а также изучение и определение путей реформирования и модернизирования системы управления средней школы Ирана.The development of each society first of all depends on the quality of the works carried out in schools and thereupon the great importance of the management factor, especially in high school where the role of a leader of education process is imposed on the director, may not be denied. At present, a special attention is paid to the management science all over the world and its place and role for rise of the level of not only educational sphere but also development level of all society become more central. The later causes the significance of the theme of our research–investigation of the problems of the high school management in order that the system of their management becomes able to take a step towards the requirements and conditions of the twenty – first century and to develop programs oriented to the future. The goal of the research is the analysis of the peculiarities of the management of the comprehensive education system of Iran, disclosure of defects and omissions as well as investigation and definition of paths of reforming and modernization of the management system in the high schools of Iran.

Item Type: Thesis (PhD)
Additional Information: Особенности управления общеобразовательными школами Ирана (старшая школа). Peculiarities of mamagement of the comprehensive schools of Iran (high school).
Uncontrolled Keywords: Али Асгар Бозорги Баи, Ali Asghar Bozorgi Bai
Subjects: Pedagogy
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: NLA Circ. Dpt.
Date Deposited: 01 Apr 2016 17:31
Last Modified: 15 Mar 2017 17:40
URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/1469

Actions (login required)

View Item