Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժանգասնկերը

Մարգարյան, Գայանե Գեորգիի (2012) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժանգասնկերը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Full text not available from this repository.

Abstract

Բազիդիավոր սնկերի շարքում ժանգասնկերն (կարգ Uredinales) իրենց կենսաμանական առանձնահատկություններով յուրահատուկ խումμ են կազմում: Այս սնկերի ուսումնասիրությունը խիստ անհրաժեշտ է, քանի որ ժանգասնկերը լինելով օμլիգատ մակաբույծներ, հեշտությամμ վարակում են μազմաթիվ վայրի և մշակովի μույսերի: Տնտեսապես մեծ նշանակություն ունեցող տեր-μույսերի ախտահարվածության արդյունքում նվազում է վարակված μույսերի բերքատվությունը, դեկորատիվ նշանակությունը, սննդային որակը, կերային արժեքը և այլն: Մշակովի բույսերի վրա զարգացող լայն տարածում ստացած «ժանգ» հիվանդությունը, որի հարուցիչները ժանգասնկերն են, սկսվել են μազմակողմանի ուսումնասիրվել 19-րդ դարի կեսերից աշխարհի տարμեր երկրներում (Hiratsuka, 1955, 1988; ԸոՌպՉ, 2002; թցսՖՑÿպՉՈ 2004, 2011; ԸջոցՍՌվՈ, 2005, 2011 և ուրիշներ), այդ թվում Հարավային Կովկասում և Հայաստանում (ՁպՑպՐպՉվՌՍՏՉՈ-ըՈոՈÿվ, 1977; ձսՖÿվՌքպՉ Ռ ՊՐ., 1985; ԿրՌտÿվ, 2009): Լեռնային Ղարաμաղի Հանրապետության (ԼՂՀ) որոշ շրջաններում հանդիպող ժանգասնկերի վերաμերյալ սակավաթիվ տեղեկություններ կարելի է գտնել Վ.Ի. Ուլյանիշչևի աշխատություններում (ձսՖÿվՌքպՉ, 1959, 1960, 1962): ԼՂՀ բուսական աշխարհը և բնակլիմայական պայմանները μարենպաստ են մակաբույծ սնկերի` այդ թվում ժանգասնկերի զարգացման համար: Սակայն, առ այսօր նշված տարածքում ժանգասնկերի տեսակային կազմի μացահայտման և առանձնահատկությունների ուսումնասիրման նպատակով հետազոտություններ չեն կատարվել, հետևաμար ներկայացված աշխատանքն արդիական է: Ржавчинные грибы – обширная группа облигатных паразитов, являющихся возбудителями многих дикорастущих и культивируемых растений. Жизнедеятельность данных грибов нарушает ряд физиологических процессов, ингибирующих рост и развитие растений, что приводит как к потере урожая ценных сельскохозяйственных культур, так и ограничивает использование их в декоративных целях. До настоящего времени специальных исследований видового состава ржавчинных грибов (порядок Uredinales) Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не проводилось. Данная работа посвящена исследованию ржавчинных грибов, обнаруженных в различных областях НКР. С целью всестороннего изучения ржавчинных грибов исследуемого региона были поставлены следующие задачи: выявить видовой состав ржавчинных грибов, провести таксономический и экологический анализ, сгруппировать выявленные грибы по специализации, а также по жизненным формам, изучить особенности циклов развития обнаруженных видов, выявить закономерности распространения их по регионам, провести сравнительный анализ видового состава грибов микобиоты НКР и Армении, составить конспект выявленных ржавчинных грибов. В процессе работы уточнена номенклатура таксонов, проведена таксономическая ревизия видов. Некоторые виды и роды переведены в синонимы, другие переименованы в соответствии с современными классификационными системами. Rust fungi is a large group of obligate parasites of many wild-growing and cultivated plants. Life activity of these fungi disturbs different physiological processes, severally reduce growth and development of plants. They influence on the yield of crops and fruits as well as destroy decorative plants. No special study of species composition of rust fungi (order Uredinales) in Nagorno-Karabakh Republic (NKR) has been carried out. The aim of current work was to examine rust fungi from different regions of NKR. The following objectives have been chosen: to study the species composition of rust fungi of NKR and their detailed taxonomic and ecological analyzes, to reveal groups of fungi species according to host plants and their life forms, study peculiarities of live cycles of fungi species, to research distribution of fungi over the regions, compare species composition of NKR and Armenian mycobiota, to create a conspect of revealed rust fungi. The study of taxonomy of rust fungi and revision of their classification was conducted during the work. As results, some species and genera have been synonymised while others have been renamed, corresponding to a contemporary classification systems.

Item Type: Thesis (PhD)
Additional Information: Ржавчинные грибы Нагорно-Карабахской Республики. Rust fungi of Nagorno-Karabakh Republic.
Uncontrolled Keywords: Маркарян Гаяне Георгиевна․ Margaryan Gayane Georgy
Subjects: Biology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: NLA Circ. Dpt.
Date Deposited: 09 Dec 2015 12:33
Last Modified: 17 Mar 2017 14:11
URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/241

Actions (login required)

View Item