Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հիպերնեֆրոմայի և երիկամի ուռուցքանման գոյացությունների տարբերակիչ ախտորոշումը համակարգչային շերտագրման միջոցով բոլյուս կոնտրաստավորման մեթոդի օգտագործմամբ

Գալումյան, Կոստան Սամվելի (2016) Հիպերնեֆրոմայի և երիկամի ուռուցքանման գոյացությունների տարբերակիչ ախտորոշումը համակարգչային շերտագրման միջոցով բոլյուս կոնտրաստավորման մեթոդի օգտագործմամբ. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (20Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1275Kb) | Preview

   Abstract

   Последние десятилетия характеризуются увеличением абсолютного и относительного количества опухолей различных локализаций во всем мире [Чиссов В.И., 2010; Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011; Jemal A. et al., 2010]. Ежегодно в мире регистрируется 12,7 млн. больных злокачественными новообразованиями и 7,6 млн. умерших от них. С 2004 по 2009г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями (на 4-20%) отмечен у лиц обоего пола в России, Беларуси, Кыргызстане и Армении [Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011]. В 2009г. в России частота морфологической верификации диагноза у впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями составила 84,5%. Значительно ниже средней по России частота морфологической верификации диагноза была в Армении (62,7%). Доля больных злокачественными новообразованиями IV стадии в 2009г. достигла более 32% в республике Армения [Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011]. Опухоли почки у взрослых составляют 2-3 % всех злокачественных опухолей [Денисова Л.Б. и др.,2009; Маслякова Г.Н., Медведева А.В., 2013; Parkin D.M. et al., 2008]. Рак почки остается серьезной проблемой клинической урологии, что определяется достаточно широкой распространенностью данной нозологической формы среди населения. Актуальность исследования связана также и с тем, что онкоурология на современном этапе является одним из самых быстро развивающихся разделов клинической медицины. В настоящее время в этом разделе медицинской науки и практики нашли широкое применение уникальные хирургические методики и новейшее специализированное лапароскопическое оборудование, отвечающее самым высоким требованиям [Аляев Ю.Г., Крапивин А.А., 2005]. Երիկամաբջջային քաղցկեղի և երիկամի տարբեր ուռուցքանման գոյացությունների, մասնավորապես` աբսցեսների, բարդացած կիստաների, բլթավոր երիկամների) տարբերակիչ ախտորոշումը շարունակում է մնալ բարդ խնդիր՝ չնայած ճառագայթային ախտորոշման մեթոդների լայն ներգրավմանը: Վաղ և ճշգրիտ ախտորոշումը հնարավորություն է տալիս կիրառելու օրգանապահպան վիրահատություն և երկարացնելու երիկամաբջջային քաղցկեցով հիվանդների ապրեիությունը: Հիմնվելով առաջարկված ախտորոշիչ չափորոշիչների վրա, անց է կացվել հիպերնեֆրոմայի, երիկամի զարգացման դիզէմբրիոնալ առանձնահատկություների (խոշոր Բերտինիի սյուներ), որոնք չեն ուղեկցվում ֆունկցիոնալ խանգարումներով, աբսցեսների և երիկամի բարդացած կիստաների տարբերակիչ ախտորոշում: Կատարվել է երիկամի նշված պաթոլոգիաների, անատոմիական առանձնահատկությունների հանդիպելիության տվյալների վիճակագրական վերլուծություն, մասնավորապես` բաշխման առանձնահատկությունները ըստ սեռի, տարիքի, ախտահարման տեղակայման: Պարզվել է որ տղամարդկանց մոտ հիպերնեֆրոման հանդիպում է երկու անգամ ավելի հաճախ քան կանանց մոտ: Տղամարդկանց մոտ ծավալային գոյացութուններից առավել հաճախ հանդիպում է հիպերնեֆրոման և կիստոզ գոյացությունները, իսկ կանանց մոտ հիպերնեֆրոման, Բերտինիի խոշոր սյուները և աբսցեսսները: Վիճակագրորեն հավաստի է, որ տղամարդկան մոտ աբսցեսները և կիստոզ գոյացությունները հանդիպում են բարձր տարիքային խմբում, իսկ կանանց մոտ երիտասարդ տարիքում: Հիպերնեֆրոման և կիստոզ գոյացությունները հանդիպում են նույն տարիքային խմբում (57,0 և 56,3): Բերտինիի սյուները հանդիպում են ավելի երիտասարդ խմբում (42,7տարեկան) (p<0,000): Հիպերնեֆրոման առավել հա¬ճախ հանդիպում է աջ երիկամում (53,7%), քան ձախում (46,3%) տղամարդկանց մոտ, իսկ կանանց մոտ հակառակը` հաճախ ձախում (59%), քան աջում (41%): Երիկամի աբսցեսը հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ և ախտահարում է աջ երիկամը: Երիկամների երկկողմանի ախտահարումը հաճախ հանդիպում է Բերտինիի սյուների դեպքում (85,7%), այնուհետ կիստոզ գոյացությունների (14,3%): Հիպերնեֆրոմայի և աբսցեսների դեպքում երկկողմանի ախտահարում չի հանդիպել: Despite the wide use of radiological imaging methods, the diagnostics of RCC and the differential diagnosis with variant tumor-like masses of kidneys (i.e. abscesses, complex cysts, persistent fetal lobulation of kidneys) still remains a challenging issue. Early and right diagnosis gives opportunity to do organ-preserving operations, and also to extend the survival of patients with RCC. On the basis of the proposed diagnostic criteria a differential diagnostics of hypernephroma, with disembriogenetic development features of kidneys, that are not accompanied by functional disorders (hypertrophied column of Bertin), with abscessed and renal cysts was performed. A statistical analysis of the frequency of detecting of upper listed pathological conditions and anatomical developmental features of kidneys, their distribution by sex, age, localization and the affected side was done. Thus, it was found that hypernephroma occurs two-times more often in men, then in women. Among renal masses hypernephroma and cystic masses are more often seen in men; hypernephroma, hypertrophied column of Bertin and renal abscesses – are more often seen in women. Statistically significant renal abscess and cystic masses are seen in the elder group of men, compare to women, that is seen in the younger group. Hypernephroma and cystic masses in men are seen virtually in the same age group (57,0 and 56,3 years). Hypertrophied columns of Bertin are seen at a younger age (42,7 years) (p<0,000). Hypernephroma is more commonly seen in the right kidney (53,7%), compare to the left kidney (46,3%) in men; and in women – the oppsite, more in the left (59%), than in the right (41%). Renal abscess is more common in women, particularly in the right kidney. Hypertrophied columns of Bertin, are commonly seen in the left side, both in men and women. Cystic masses equally often affect both kidneys in males, but in females are commonly seen on the right side. Bilateral affection are commonly seen in hypertrophied Bertin columns (85,7%), then in cystic masses (14,3%). Bilateral affection of kidneys in hypernephroma and in abscesses are not seen.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Հիպերնեֆրոմայի և երիկամի ուռուցքանման գոյացությունների տարբերակիչ ախտորոշումը համակարգչային շերտագրման միջոցով բոլյուս կոնտրաստավորման մեթոդի օգտագործմամբ: Differential diagnosis and hypernephroma kidney tumor-like formations using the method of computerized tomography bolus contrasting.
   Uncontrolled Keywords: Գալումյան Կոստան Սամվելի, Galumyan Kostan
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 02 Sep 2016 15:37
   Last Modified: 06 Sep 2016 10:49
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3347

   Actions (login required)

   View Item