Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Անասնաբուծական մթերքների մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Մնացականյան, Կարինե Պետրոսի (2016) Անասնաբուծական մթերքների մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1840Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (620Kb) | Preview

   Abstract

   Անասնապահությունը եղել և մնում է հանրապետության գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկը: Այն մեծ դերակատարում ունի հանրապետության բարձրորակ պարենամթերքի ապահովման գործում: Անասնաբուծական արտադրանքն ազգային հարստության նշանակալի մասն է կազմում: Անանսապահությունը, բուսաբուծության հետ համատեղ, կարևոր դեր ունի երկրի տնտեսական կառուցվածքում: Հաշվի առնելով ագրարային ոլորտի կարևորությունը` հանրապետությունում իրականացված տնտեսական վերափոխումների սկիզբը դրվեց հենց գյուղատնտեսությունից: Առաջին քայլը հողի սեփականաշնորհումն էր, որին հաջորդեց գյուղատնտեսական կենդանիների, տեխնիկայի, արտադրական և սպասարկող շենքերի ու կառույցների մասնավորեցման գործընթացը: Նոր տնտեսական հարաբերությունների անցման դժվարություններով, ինչպես նաև օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ այլ գործոններով պայմանավորված, սկզբնական շրջանում, կրճատվեց անասնագլխաքանակը, որն էլ անասնաբուծական մթերքների արտադրության ծավալների կրճատման պատճառ հանդիսացավ: Նշվածի հետ մեկտեղ, վերջին տարիներին նկատվեց անասնապահության կայունացման և որոշակի զարգացման միտումներ: Վերջինիս արդյունքում նկատվեց դրական տեղաշարժեր անասնաբուծական մթերքների արտադրության ծավալների ավելացման և մրցունակության բարձրացման ուղղությամբ: Անասնապահությունում գրանցված դրական տեղաշարժերի հետ մեկտեղ հանրապետության բնակչությանն անասնաբուծական մթերքների ապահովման գործընթացում և անասնապահության ճյուղում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց մեջ առանձնանում է ճյուղի մրցունակության բարձրացումը: Անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները չեն բավարարում ներքին շուկայի պահանջարկը, որի պատճառով հանրապետությունում դեռևս ցածր է որոշ անասնաբուծական մթերքների ինքնաբավության մակարդակը: Որոշ անասնաբուծական մթերքների, մասնավորապես` մանր եղջերավորների մսի և ձվի նկատմամբ գոյություն ունի համեմատաբար բարձր ինքնաբավության մակարդակ: Նշվածի հետ մեկտեղ` հանրապետությունում սպառվում է ֆիզիոլոգիական նորմաներից զգալիորեն պակաս ծավալներով անասնապահական մթերքներ: Պետք է նշել այն իրողությունը, որ անասնաբուծական մթերքների պահանջարկի զգալի մասը բավարարվում է ներմուծման հաշվին, որը հետևանք է հանրապետությունում անասնաբուծական մթերքների դեռևս ցածր մրցունակության և տեղական արտադրության հաշվին ներմուծման փոխարինման հնարավորությունների սահմանափակության: Диссертация посвящена проблемам повышения конкурентоспособности животноводческих продуктов и основным направлениям их решения в Республике Армения. Животноводство было и остается одной из ведущих отраслей сельского хозяйства республики. Оно играет важную роль в обеспечении республики высококачественной животноводчской продукцией, являющейся значительной частью национального богатства. Переход Республики Армения к рыночным отношениям предполагает развития животноводческой отраслью в соответствии с законами рыночной экономики, что, в свою очередь, требует осуществления во всех отраслях сельского хозяйства и, в частности в животноводстве, соответствующей политики, способствующей повышению конкурентоспособности отрасли, что является одним из основных средств повышения благосостояния каждого общества. Оно создает стабильную основу для дальнейшего развития любого государства. Единственный путь повышения конкурентоспособности страны – производство конкурентоспособной продукции, которого возможно достигнуть путем решения задач, стоящих перед отраслью. Основная цель диссертации – на основе всестороннего изучения состояния животноводческой отрасли и проводимых в этом направлении исследований выявление проблем, связанных с повышением конкурентоспособности животноводческой продукции,- и разработкой путей их решения. Учитывая изложенное, в работе выделены и представлены такие насущные проблемы, как экономическая сущность категории конкурентоспособность продукции, влияющие на нее факторы и методы их оценки, в частности рассмотрены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность животноводческой продукции в Республике Армения. Проанализировано и изучено состояние сельского хозяйства и животноводства, а также их особенности. Опираясь на последнее, дана оценка проблемам повышения конкурентоспособности животноводческой продукции. В работе представлена также количественная характеристика факторов, влияющих на средние цены реализации основных видов животноводческой продукции. Выявлены основные пути их повышения, среди которых выделены состояние обеспеченности кормами и необходимость их улучшения с целью повышения конкурентоспособности животноводческих продуктов. The thesis is devoted to the problems of raising the competitiveness of livestock products and the main directions of their solution in the Republic of Armenia. Animal husbandry was and is one of the leading branches in the agriculture of the Republic. It has big role in supplying the republic with high-quality foodstuffs. Livestock products are the significant part of the national wealth. The transition of the Republic of Armenia to market relations requires conducting the operation of animal husbandry branch according to the market economy requirements. Market economy requires pursuing such policy in all branches of economy, particularly in agriculture, which will contribute to the raising of branch competitiveness because the latter is one of the main means of increasing well-being of the public. It creates stable bases for the further development of any country. The only way of raising the country competitiveness is the release of competitive products, based on which the modern economist emphasize the manufacturing of competitive products. The only way to reach the latter is the solution of the problems present in the field. The main goal of the thesis is the revelation of problems of competitiveness of livestock products in the result of comprehensive study of the current state of animal husbandry, and researches conducted in the field as well as the suggestions of solutions to these problems. Taking into account the above-mentioned such problems as economic essence of product competitiveness category, factors influencing product competitiveness and their evaluation methods particularly emphasizing the main factor influencing livestock products in the Republic of Armenia. The state and characteristic features of agriculture and animal husbandry have been analyzed and studied as they influence the competitiveness of livestock products greatly. Based on the studies of the characteristic features the problems of raising the competitiveness of livestock products have been assessed. The work also identifies the quantitative characteristics of factors influencing the average prices for selling the main livestock products. The main directions of raising the competitiveness of livestock products have been revealed in the RA, among which the state of being guaranteed with fodder and the necessity of its improvement to increase the competitiveness of livestock products has been highlighted.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы повышения конкурентоспособности животноводческих продуктов и пути их решения в Республике Армения. The problems of raising the competitiveness of livestock products and the main directions of their solution in the Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Мнацаканян Карине Петросовна, Mnatsakanyan Karine
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 07 Sep 2016 11:08
   Last Modified: 08 Sep 2016 15:53
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3373

   Actions (login required)

   View Item