Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հայաստանում սուր թորշոմած կաթվածահարությունների համաճարակաբանական իրավիճակի գնահատականը պոլիոմիելիտի վերացման փուլում

Բադալյան , Արման Ռոբերտի (2016) Հայաստանում սուր թորշոմած կաթվածահարությունների համաճարակաբանական իրավիճակի գնահատականը պոլիոմիելիտի վերացման փուլում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (729Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1428Kb)

   Abstract

   В 1974г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) начала осуществление Расширенной Программы Иммунизации (РПИ) с целью резкого сокращения заболеваемости основными детскими инфекциями, в том числе и полиомиелитом. Успешная имплементация РПИ позволила Всемирной Ассамблее Здравоохранения (ВАЗ) в мае 1988г. принять решение о глобальной ликвидации полиомиелита в мире к 2000г. Но к указаному сроку, заболевание удалось ликвидировать в трех регионах мира: американском (сертифицирован как свободный от полиомиелита в 1994г.), западнотихоокеанском (2000г.) и европейском (2002г.). После ряда продления сроков ликвидации заболевания, была принята Стратегия Завершающей Фазы Ликвидации Полиомиелита на 2013-2018гг. В Армении последний случай полиомиелита был зарегистрирован в 1995г. С тех пор, не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, вызванного диким штаммом полиовируса. С 1996г. на территории республики внедрен эпидемиологический надзор за острыми вялыми параличами (ОВП). Острый вялый паралич – это клинический синдром, характеризующийся быстрым развитием мышечной слабости, включая слабость дыхательных и глотательных мышц, прогрессирующий до максимальной выраженности в течение нескольких дней и недель с преимущественным поражением нижних конечностей. Синдром ОВП охватывает все случаи паралитического полиомиелита, имеет большое значение для общественного здравоохранения, является ключевой стратегией для мониторинга прогресса по ликвидации полиомиелита и чувствительным элементом выявления потенциальных случаев полиовирусной инфекции. Используемый термин «вялый», указывает на отсутствие спастичности, поскольку в патологический процесс не вовлекается белое вещество спинного мозга, а поражается только серое вещество. Эффективный эпидемиологический надзор за ОВП и высокий уровень охвата прививками являются основными мероприятиями для поддержания статуса территории, свободной от полиомиелита. Благодаря проведенным кампаниям иммунизации и имплементации эпидемиологического надзора за ОВП согласно резолюции ВОЗ в июле 2002г. Республика Армения была сертифицирована как страна, свободная от полиомиелита. Естественно, что в период глобальной ликвидации полиомиелита данная система эпидемиологического надзора, включающая регистрацию и вирусологическое обследование больных с ОВП имеет решающее значение, и отсутствие достоверных данных о прекращении циркуляции дикого вируса даже в одной стране мира может свести на нет неимоверные усилия, предпринятые во всем мире. Свидетельством того является вспышка полиомиелита в 2010г. в Таджикистане, где было зарегистрировано 458 лабораторно подтвержденных случаев полиомиелита. Следует отметить, что эпидемиологическая обстановка в мире по полиомиелиту в 2013г. ухудшилась по сравнению с 2012 годом. В 2013 году было зарегистриривано 416 случаев полиомиелита что на 86% больше по сравнению с 2012 годом, когда было зарегистрировано 223 случая (Пакистан, Афганистан, Нигерия, Нигер, Чад). В 2013 году случаи полиомиелита были зарегистрированы в 8-и странах мира: в 3-х эндемичных (Афганистан, Пакистан, Нигерия) и в 5-и странах, где возникла вспышка заболеваемости после завоза вируса (Камерун, Эфиопия, Кения, Сомали, Сирия). В связи сo сложившимся тяжелым военным положением в Сирии, эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям, включая полиомиелит ухудшилась. В 2013г. в Сирии было зарегистрировано 35 случаев полиомиелита. За указанные годы в мире были зарегистрированы 68 и 63 случаев вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП), вызванного циркулирующим вакцинородственным полиовирусом (цВРПВ). В 2014г. в мире было зарегистрировано 325 случаев полиомиелита и 54 ВАПП, где кроме трех эндемичных стран по полиомиелиту (Афганистан, Пакистан и Нигерия), случаи полиомиелита были зарегистрированы в Сомали, Камеруне, Сирии, Эфиопии, Экваториальной Гвинеии и Ираке. Необходимо отметить, что согласно Стратегии Завершающей Фазы Ликвидации Полиомиелита на 2013-2018гг. циркуляция дикого полиовируса должна была прекратится в конце 2014г., что уже негативно влияет на процесс ликвидации полиомиелита в мире и ставит под сомнение план завершения ликвидации данного заболевания к 2018 году. На сегодняшний день 3 страны в мире остаются эндемичными по полиомиелиту (Афганистан, Пакистан и Нигерия). Целью настоящей работы является изучение и оценка эпидемиологической обстановки по острым вялым параличам в Армении на этапе ликвидации полиомиелита. Հայաստանում պոլիոմիելիտի վերջին դեպքը գրանցվել է 1995թ.: 1996թ. Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվեց սուր թորշոմած կաթվածահարությունների (ՍԹԿ) համաճարակաբանական հսկողության համակարգը: 1996-2002թթ. ընթացքում իրականացված զանգվածային և պլանային պատվաստումների, ինչպես նաև ՍԹԿ համաճարակաբանական հսկողության շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունը 2002թ-ին հավատարմագրվել է ԱՀԿ-ի կողմից, որպես պոլիոմիելիտից ազատ գոտի: Հետազոտության նպատակն է իրականացնել Հայաստանում սուր թորշոմած կաթվածահարությունների համաճարակաբանական իրավիճակի գնահատումը պոլիոմիելիտի վերացման փուլում: 2003-2013թթ. իրականացվել են համալիր համաճարակաբանական հետազոտություններ՝ վիրուսաբանական. 950 կղանքի փորձանմուշ, որոնցից 170–ը ՍԹԿ-ով հիվանդներից, 720-ը կոնտակտավորներից և 60 նմուշ ռիսկի խումբ հանդիսացող երեխաների շրջանից: Իրականացվել է ԱՀԿ-ի կողմից սահմանված ՍԹԿ-ների համաճարակաբանական հսկողության չափորոշիչների գնահատում, որի հիմք են հանդիսացել ներկայացվող պոլիոմիելիտի և ՍԹԿ-ների վերաբերյալ շաբաթական և տարեկան զեկույցները, պոլիոմիելիտի և ՍԹԿ-ների վերաբերյալ ամսեկան և տարեկան հաշվետվական ձևերը, ՀՀ Ազգային հավատարմագրման հանձնաժողովի հաշվետվությունները և վիրուսաբանական լաբորատորիայի մատյանները: Մանրամասն ուսումնասիրվել են ՍԹԿ դեպքերի համաճարակաբանական հետազոտության քարտեր – 170, ՍԹԿ հիվանդների հիվանդության պատմություններ («Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ), և ստեղծվել է տվյալների բազա: Վիճակագրական հաշվարկների համար օգտագործվել են Ազգային վիճակագրական ծառայության դեմոգրաֆիկ տվյալները, ինչպես նաև և ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ ԱՏՎՀԿ տվյալները: Ըստ ստացված տվյալների, 2003-2013թթ. ընթացքում գրանցվել է ՍԹԿ-ների 170 դեպք, իսկ ՍԹԿ-ներով հիվանդացության ցուցանիշը տատանվել է 1.2-4.9 միջև: Գրանցված ՍԹԿ-ների 170 դեպքերից 104-ը գրանցվել է տղաների (61%), իսկ 66 դեպք (39%) աղջիկների շրջանում: Հիվանդացությունը հիմնականում գրանցվել է 1-4 տարիքային խմբում (43%): Ընդհանուր առմամբ հետազոտված 950 կղանքի նմուշներից անջատվել է 38 էնտերովիրուս (4%) և 8 պատվաստումային շտամեր (0.8%): Գրանցված ՍԹԿ-ներից 117-ը (69%) համաձայն Ազգային հավատարմագրող հանձ¬նաժողովի եզրակացության ախտորոշվել են որպես ԳիյենԲարրեյի համախտանիշ և այլ դեմիելինիզացնող հիվանդություններ (G61.0; G36.x և G37.x): Իրականացվող համաճարակաբանական հսկողությունը համապատասխանում է ԱՀԿ նպատակային չափորոշիչներին, բացառությամբ ՍԹԿ դեպքերի կղանքների հետազոտման ժամանակ Էնտերովիրուսների անջատման և ՍԹԿ դեպքերի կրկնակի կլինիկական հետազոտման ցուցանիշներից: Մեր կողմից մշակվել է մաթեմատիկական մոդել, որը հնարավորություն է ընձեռում կանխատեսել ՍԹԿ-ների առաջացման հավանականությունը: Համաձայն դրա, հանրապետության բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում, բացառությամբ Տավուշի մարզի, գրանցված ՍԹԿ-ների թիվը ավել է եղել սպասվածից: Միայն Վայոց Ձորի մարզում, որտեղ ՍԹԿ-ների տարեկան զրոյական դեպքերի առաջացման հավանականությունը կազմում է 90.9%, 2011 և 2013թթ. ընթացքում գրանցվել են ՍԹԿ-ների մեկական դեպքեր: Պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստումների ընդգրկվածությունը վերջին տարիների ընթացքում կայուն բարձր է և կազմում է 96%: The last case of poliomyelitis was registered in Armenia in 1995. The epidemiological surveillance of acute flaccid paralysis (AFP) was introduced in the Republic of Armenia in 1996. In 2002 as a result of routine and mass vaccination campaigns and AFP epidemiological surveillance during 1996-2002, the Republic of Armenia was certified by WHO as a territory free of poliomyelitis. The objective of the investigation is to assess the epidemiological situation of acute flaccid paralysis in Armenia at the poliomyelitis eradication stage. During 2003-2013 complex epidemiological investigation was conducted: 950 stool samples were collected for virological investigation, 170 samples out of which were taken from AFP patients, 720 samples - from contact persons, and 60 samples - from children in the risk group. The assessment of epidemiological surveillance of AFP has been implemented based on the WHO criteria. The assessment was based on the forms submitted weekly and yearly, weekly and yearly reports on poliomyelitis and AFP, reports of the national certification committee of the RA and the record books of the virology laboratory. 170 record forms of AFP patients have been investigated in details, as well as case records of hospitalized patients («Surb Asvatsamayr» MC) and a database was created in MC Excel. The demographic data of National statistical service and the data of HIAC of NIH MOH RA were used for the statistical calculations. 170 cases of acute flaccid paralysis were registered during 2003-2013 and the incidence rate was fluctuating in the range of 1.2-4.9. The distribution of 170 AFP cases by sex is the following: 104 cases are males (61%) and 66 cases (39%) - females. The prevalent age group is 1-4 (43%). 38 (4%) enteroviruses and 8 (0.8%) vaccine strains have been isolated from 950 stool samples. According to the national certification committee of the RA, the most diagnosed prevalent nosology form among the 170 cases is Guillain-Barre syndrome and other demyelinating diseases (G61.0; G36.x և G37.x) – 117 cases (69%). All the criteria of the epidemiological surveillance of AFP comply with the WHO requirements, except of the non-polio enterovirus isolation rate and the date of follow-up examination of the AFP patients. The math model elaborated by ourselves allows predicting the likelihood of AFP cases.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Հայաստանում սուր թորշոմած կաթվածահարությունների համաճարակաբանական իրավիճակի գնահատականը պոլիոմիելիտի վերացման փուլում: Assessment of epidemiological situation of acute flaccid paralysis in armenia at the poliomyelitis eradication stage.
   Uncontrolled Keywords: Բադալյան Արման Ռոբերտի,Badalyan Arman Robert
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 13 Sep 2016 15:03
   Last Modified: 13 Sep 2016 16:04
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3414

   Actions (login required)

   View Item