Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Պասիվ օպտիկական ցանցերի կառուցումը և դինամիկ թողունակության բաշխման հետազոտումը մուլտիմեդիա ծառայությունների համար

Բեյբության, Դավիթ Վահանի (2013) Պասիվ օպտիկական ցանցերի կառուցումը և դինամիկ թողունակության բաշխման հետազոտումը մուլտիմեդիա ծառայությունների համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (708Kb)

  Abstract

  Ինտերնետի միջոցով առաջարկվող ծառայությունների աճին զուգընթաց հիմնական ցանցերում տեղի է ունեցել թողունակության ծավալների վիթխարի աճ` բավարարելու ցանցն սպառողների անընդհատ ավելացող թողունակության «պահանջարկը», պայմանավորված ինտերակտիվ խաղերի, վիդեո կոնֆերանսների, բարձր հստակությամբ հեռուստատեսության (HDTV), P2P վիդեո ըստ պահանջի (VoD) համակարգերի և այլ բարձր արագություն պահանջող ծառայությունների օգտագործմամբ: Մուտքային ցանցին առնչվող ընթացիկ տեխնոլոգիաների շարքում պասիվ օպտիկական ցանցի (Passive Optical Network-PON) տեխնոլոգիաները, ամենայն հավանականությամբ, միակ լուծումն են մուտքային ցանցի համակարգի ամբողջական ծառայության համար, քանի որ օպտիկական մանրաթելը կարող է բավարարել թողունակության աճող պահանջարկը: PON սխեման իր մեջ ներառում է կենտրոնացված օպտիկական գծի տերմինալ (Optical Line Terminal-OLT), օպտիկական սպլիտեր: Այն իրար է միացնում փոխկապակցված օպտիկական ցանցի տարրերի խումբը (Optical Network Unit-ONUs) կետ-բազմակետ (P2MP-Point-to-Multipoint) տոպոլոգիայի միջոցով լայնաշերտ փաթեթների առաքման և ցանցի տեխնիկական սպասարկման ու հզորության ծախսի կրճատման համար: Պասիվ օպտիկական ցանցի նախագծման ուսումնասիրության պատճառներից մեկը հանդիսանում է ալիքի երկարության պահպանմամբ բաշխված մուլտիպլեքսավորման տեխնոլոգիայում (Wavelentgh Division Multiplexing-WDM) նրա առաջընթացային կարգավիճակը: Լայնաշերտ մուտքային համակարգերի հիմնական տեխնոլոգիան մետաղյա համակարգերից անցում է կատարել օպտիկական համակարգերի: Սպառողները ավելի մեծ թողունակության կարիք ունեն բարձր որակի լայնաշերտ ծառայությունների բնագավառում: Էթերնետ պասիվ օպտիկական ցանցը (Ethernet Passive Optical Network-EPON) հանդիսանում է ամենահեռանկարային և լավագույն լուծումը մուտքային ցանցերի համար, քանի որ այն ունի լայնաշերտ թողունակություն, ցածր գին և բազմակի ծառայություններ: Այսպիսով, այս տեխնոլոգիայում կատարվող ցանկացած բարելավում ունի հսկայական գիտական և պրակտիկ հետաքրքրություն: Ներկայումս ձևավորված լայնաշերտ մուտքի տեխնոլոգիաների շարքում պասիվ օպտիկական ցանցերն ունեն մի շարք լուրջ առավելություններ, որոնցից են բարձր արագությունը, արդյունավետությունը, ցածր գինն ու ճկունությունը: Ատենախոսությունում պասիվ օպտիկական ցանցը դիտարկվում է որպես զուգամիտող «բազմակետ-կետ» (MP2P) ցանց` հոսանքն ի վեր ուղղությամբ: Բազմաթիվ օպտիկական ցանցային տարրեր տվյալները փոխանցում են դեպի կենտրոնական գրասենյակ (Central Office-CO)` կիսելով նույն փոխանցման կապուղին: Տվյալների ցանկացած տեսակի բախումներից խուսափելու համար միայն մեկ օպտիկական ցանցային տարր կարող է փոխանցել տվյալներ իր ժամանակային կտրվածքում և լիարժեք օգտագործել ցանցային ներուժը: Կենտրոնական գրասենյակում կապի վերահսկողության կենտրոնացման նպատակով ատենախոսությունն առաջարկում է Էթերնետ պասիվ օպտիկական ցանցերում արդյունավետությունը բարձրացնելու ընդգրկուն և արդյունավետ DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) ալգորիթմ: Այդ նպատակով արտոնված տվյալները փոխանցելու համար անհրաժեշտ է օպտիկական ցանցի ամեն մի տարրի (ONU) համար ապահովել հզոր մեխանիզմ ժամանակային ինտերվալները և հոսանքն ի վեր ուղղությամբ թողունակությունը նշանակելու համար: Ատենախոսությունում տեղ են գտել նաև WDM EPON համակարգերի տարբերակված ծառայությունների բարելավման ուսումնասիրության արդյունքները: Параллельно с ростом предлагаемых интернет-услуг, в основных сетях произошел огромный рост пропускной способности, обеспечивющий постоянный растущий спрос пользователей в пропускной способности, связанный с использованием интерактивных игр, видео конференций, телевидения с высоким разрешением (HDTV), систем P2P видео по требованию (VoD) и других высокоскоростных сервисов. В настоящее время среди технологий доступа сети, технология пассивных оптических сетей (PON) вероятно является единственным решением для полноценного доступа к сервисам сетевой системы, потому что оптическое волокно может удовлетворить растующий спрос пропускной способности. PON архитектура включает в себе централизованный оптический линейный терминал (OLT), оптический сплиттер и соединяет группу взаимосвязанных элементов оптической сети (ONUs) с помощью P2MP-топографии (Point-to-Multipoint). Такая архитектура позволяет отправлять широкополосные пакеты снижая затраты на обслуживание и потребляемую энергию. Одной из причин изучения архитектуры пассивных оптических сетей являются их преимущества в технологии спектрального уплотнения каналов (WDM - wavelength-division multiplexing). Основная технология систем широкополосного ввода перешла от металлических систем к оптическим системам. С расширением сетевых услуг пользователи нуждаются в большей пропускной способности в области услуг высокого качества. Ethernet пассивная оптическая сеть (EPON) является лучшим и самым многообещающим решением для широкополосных сетей с высокой пропускной способностью, низкой стоимосью и с большим числом предлогаемых услуг. Поэтому любое улучшение в этой технологии имеет как важное научное, так и большое практическое значение. Среди используемых в настоящее время широкополосных технологий ввода пассивные оптические сети имеют ряд серезных преимуществ: высокую скорость и эффективность, низкую цену и гибкость, большую дальность. Поэтому использование пассивных оптических сетей фактически превратили проблему “последней мили” в предмет насмешек. В диссертации пассивные оптические сети рассматриваются как децентрализованные P2P-сети (MP2P) по направления потока. With the bog growth of services offered over the Internet, such as interactive games, video conference, high-definition television (HDTV), P2P VoD services and other high speed services, the backbone networks have experienced tremendous growth in bandwidth capacity to meet the ever-increasing bandwidth demand of network users. Related with the current access network technologies, the passive optical network (PON) technologies are expected as one likely solution for the full service access network because the optical fiber can please the increasing bandwidth demand. The PON architecture includes a centralized optical line terminal (OLT), optical splitter and connects a group of associated optical network units (ONUs) over point-to-multipoint (P2MP) topologies for delivering broadband packets and reducing the cost respective for maintenance and power. One of the reasons for investigating the passive optical network architectures is their advances in wavelength-division multiplexing (WDM) technology. The core technology of broadband access systems had moved from metallic systems to optical systems. Users need more bandwidth for high quality services with the distension of broadband services. Ethernet passive optical network (EPON) is the most promising and the best solution for the access networks with broad bandwidth, low-cost and multiple services. Thus any improvements in this technology are of a great scientific and practical interest. Associated with currently organized broadband access technologies, the passive optical networks (PONs) have many serious advantages such as high rate, low cost, long distance, high efficiency, and flexibility. Therefore, PON becomes the detracting issues in the “last mile” difficulty.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Разработка пассивных оптических сетей и исследование распределения динамической пропускной способности для мультимедиа услуг. Design of Passive Optical Networks and Research of Dynamic Bandwidth Allocation for Multimedia Services.
  Uncontrolled Keywords: Бейбутян Д. В., Beybutyan D.V.
  Subjects: Informatics and Computer Systems
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 28 Sep 2016 10:36
  Last Modified: 28 Sep 2016 10:36
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3501

  Actions (login required)

  View Item