Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հակադրության խնդիրներում փորձագիտական գիտելիքների բազաների ձևավորման և դրանց փնտրման մեթոդների հետազոտումը և ծրագրերի մշակումը

Խաչատրյան, Կարեն Սևադայի (2013) Հակադրության խնդիրներում փորձագիտական գիտելիքների բազաների ձևավորման և դրանց փնտրման մեթոդների հետազոտումը և ծրագրերի մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (494Kb) | Preview

  Abstract

  Current research is a sequel of the study of knowledge-based strategies where from the variety of problems, the class where Space of possible Solutions can be specified by Reproducible combinatorial Game Trees (SSRGT) is considered and unified algorithms and software, SSRGT Solver, for elaborating optimal strategies for any input specified problem of the class are developed. The SSRGT is a spacious class of problems with only a few requirements as follows: there are (a) interacting actors, performing (b) identified types of actions in the (c) specified moments of time and (d) specified types of situations, there are identified benefits for each of the actors, the situations the actors act in and transformed after the actions can be specified by certain rules, regularities. Many security and competition problems like network Intrusion Protection (IP), Management in oligopoly competitions, Chess-like combinatorial problems, Defense of military units from a variety types of attacks, Anomalies detection and correction in computations, etc., belong to SSRGT class. Unified SSRGT specification of problems makes possible to design a unified Solver for the problems of the class. Study of meaning processing for knowledge based strategies and translators in Armenia were started in the Computing Center of Academy of Sciences and State University of Armenia ( now Institute for Informatics and Automation Problems) since its foundation in 1957 by Sergey Mergelyan. In Pogossian's works it was shown that urgent and spacious SSRGT combating and competition problems are reducible to the standard kernel problem K of the class and we do focus chess as the K. The importance of the K- methodology is that it multiplies the achievements for particular problems of the SSRGT class. K- centric methodology enhances the effectiveness of SSRGT Solvers providing answers to the urgent SSRGT questions including the following ones: (a) measurement of the effectiveness of Solvers; (b) analysis and typifying combating knowledge; (c) construction of knowledge based SSRGT Solvers; (d) acquisition in a regular way SSRGT expert knowledge. Solver of the SSRGT problems is a package aimed to acquire strategic expert knowledge to become comparable with a human in solving hard combinatorial competing and combating problems. Հետազոտության նպատակն է մշակել ծրագրային համակարգ և ալգորիթմներ շարահյուսական միավորների իմաստների ներկայացման, իրավիճակներին` դրանց համապատասխանեցման, ինչպես նաև` առկա իմաստներից նոր իմաստների կամ առկա իմաստների միջև նոր հարաբերությունների կառուցման համար: Շարահյուսական միավորների իմաստների մոդելավորման և մշակման խնդիրը հատկապես կարևորվում է համացանցում իմաստային որոնման ժամանակակից հետազոտություններում: Փնտրման ոլորտում առաջատար ընկերությունները, ինչպիսիք են Google-ը և Microsoft-ը, առաջարկում են իմաստային որոնման ընդլայնումներ` "Knowledge Graph" և "Satory" համակարգերի տեսքով: Այնուհանդերձ, բնական լեզվական նախադասությունների իմաստների ըմբռնման, ինչպես նաև` անգլերենից բացի այլ լեզուներով իմաստային փնտրման խնդիրները դեռևս մնում են իմաստային որոնման համակարգերում` իբրև հետազոտական մարտահրավերներ: Բնական լեզվական նախադասությունների իմաստային ըմբռնման խնդիրը լուծված չէ նաև մեքենայական թարգմանությունների ոլորտում: UNL (Universal Networking Language) նախագիծը, ներառյալ մշակումը հայերեն լեզվի համար, SOAR նախագիծը (Միչիգանի համալսարան) համակարգիչների կողմից իմաստային ըմբռնման հետազոտությունների այլ օրինակներ են: Է. Պողոսյանի աշխատություններում ցույց է տրվել, որ կարևոր և ընդարձակ մրցակցային դասի խնդիրները` ներառյալ համակարգչային ցանցերի պաշտպանությունը ներխուժումներից, մրցակցային միջավայրում արդյունավետ մենեջմենթի և մարքեթինգային ռազմավարությունների մշակման խնդիրը, շախմատանման կոմբինատոր խնդիրները, տարատեսակ հարձակումներից ռազմական միավորների պաշտպանությունը, հաշվողական գործընթացներում շեղումների հայտնաբերումն ու այլ խնդիրներ բերվում են լուծումների բազմությունը վերարտադրելի խաղային ծառի միջոցով ներկայացվող դասի (SSRGT) ստանդարտ միջուկային K խնդրին: K - մեթոդաբանության կարևորությունն այն է, որ SSRGT դասի առանձին խնդիրներում ձեռքբերումները բազմապատկվում են: Իմաստավարության բարդության պատճառով և առավելագույն արդյունավետության հասնելու նպատակով, մենք կենտրոնացնում ենք մեր հետազոտությունները SSRGT դասում և ընտրում շախմատը` որպես միջուկային խնդիր: Ընդլայնել SSRGT դասի կամայական խնդրի փորձագիտական գիտելիքների ձևավորման և ընկալման գրաֆիկական լեզվի ինտերպրետատորը և ինտերֆեյսը: Ձեռք բերված իմաստների ներկայացման և գործածման համար նախագծել և մշակել ծրագրային համակարգ: Մշակել իրավիճակներն իմաստներին համապատասխանեցման ալգորիթմներ: Մշակել համակցական ալգորիթմներ առկա իմաստներից նոր իմաստների կամ առկա իմաստների միջև նոր կապերի կառուցման համար: Целю исследования является разработка программного обеспечения и алгоритмов для представления смысла синтаксических единиц, сопоставление ситуаций этим смыслам, а так же выявление смысла из уже доступных значений синтаксических единиц и построение новых отношений между уже доступными. Проблеме моделирования и обработки значений лексических единиц придается особое значение при семантическом поиске в Интернете. Поисковые гиганты, как Google и Microsoft предлагают семантические расширения для поисковых систем в виде Knowledge Graph и Satory. Однако, проблемы понимания смыслов предложений естественного языка, а также поддержка семантического поиска в языках отличных от английского, до сих пор являются задачами исследований в сфере веб-поиска. Проблема понимания смыслa предложений естественного языка до сих пор не решена и для машинного перевода. Другими примерами таких исследований являются проект UNL (Universal Networking Language) с ее проекцией для армянского языка и проект SOAR в Мичиганском Университете.В работах Погосяна показано, что важный и широкий класс задач противодействия и конкуренции, включая защиту компьютерных сетей от вторжений, оптимальный менеджмент в конкурентной среде, защита обьектов от атак, проблема обнаружения аномалий в вычислительных процессах и.т.д., сводятся друг к другу. Множество решений этого класса задач SSRGT можно представить в виде репродуцируемого игрового дерева, a исследования для класса можно сосредоточить для одной из них распространив затем успешные результаты на весь класс. С целью получения конструктивных результатов наши исследования проблемы оперирования смыслами проводятся для проекции проблемы в класс SSRGT, в то время как эксперименты по подтверждению утверждений проведены для представителя класса SSRGT – шахмат. Расширение интерпретатора и интерфейса графического языка, для поддержки формирования, приобретения и использования стратегических знаний произвольных проблем класса SSRGT. Проектирование и разработка пакета программного обеспечения для усвоения новых смыслов и управления приобретёнными. Разработка алгоритмов для классификации ситуаций по их смыслам. Разработка алгоритмов построения новых смыслов и выявления отношений между уже существующими.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Հակադրության խնդիրներում փորձագիտական գիտելիքների բազաների ձևավորման և դրանց փնտրման մեթոդների հետազոտումը և ծրագրերի մշակումը: Разработка алгоритмов и программ для формирования и поиска в базах знаний проблем противодействия и конкуренции.
  Uncontrolled Keywords: Խաչատրյան Կարեն Սևադայի, Хачатрян К.С.
  Subjects: Informatics and Computer Systems
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 29 Sep 2016 13:18
  Last Modified: 29 Sep 2016 13:18
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3519

  Actions (login required)

  View Item