Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Լանդշաֆտային անտառպուրակի պլանավորման (նախագծման) մեթոդաբանական ասպեկտները Իրանի Իսֆահան քաղաքի պայմաններում

Մոհամմադ, Մեհդի Սադեղիան (2015) Լանդշաֆտային անտառպուրակի պլանավորման (նախագծման) մեթոդաբանական ասպեկտները Իրանի Իսֆահան քաղաքի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1673Kb) | Preview

  Abstract

  Городские парки являются одним из элементов, которые играют важную роль в жизни горожан. Основными проблемами городских парков в Исфахане является отсутствие динамичного пространства, несовременный дизайн из-за упущений в их проектировании. Актуальной задачей является выявление возможности исправления этих недостатков с учетом мнения пользователей – жителей города. Оценка деревьев в городских парках предоставляет необходимую информацию для планирования и дизайна парка, оправдывая инвестиции в виды крупномерных деревьев. Использованный в работе быстрый и простой метод оценки деревьев CAVAT (Capital Asset Value Amenity Trees, стоимость активов парковых деревьев) обеспечивает управление ресурсами, интеграцию с регулярно проводимыми исследованиями, которые заключаются в оценке необходимости замены древостоя и формировании простой системы группировки древесных. Данная методика впервые была использована в 1998 году, а в 2008 году в Британии Лондонским институтом зеленых зон была предложена ее переработанная версия (Neilan, 2010). Цель и задачи исследования Основной целью настоящего исследования является изучение возможности использования новых методологических аспектов для городских парков Исфахана с точки зрения дизайна и проектирования городского пейзажа. Для достижения указанной цели были поставлены следующие конкретные задачи: Изучение возможности использования новых методологических аспектов планирования и дизайна ландшафтов городских парков в городе Исфахан. Проведение оценки деревьев и кустарников в городских парках с использованием новейшего метода CAVAT. Исследование растительности, почвы, воды, климата и др. показателей городских парков Исфахана. Изучение мнения населения методом опроса резидентов и посетителей парков относительно зеленых зон города Исфахана. Использование описательного метода для планирования и дизайна городских парков. В данном исследовании впервые в Иране была применена методика CAVAT для оценки деревьев и городских насаждений Исфахана, которая предоставляет необходимую информацию для планирования и дизайна парка, а также оправдывает инвестиции в виды крупномерных деревьев. Впервые были изучены и статистически проанализированы мнения горожан о городских парках и возможностях их использования. Городские парки, являясь территориями, предназначенными для общего пользования, приближаются к естественным природным лесным экосистемам. Выбор городских парков в качестве объекта изучения связан с их функцией наиболее важных компонентов структуры городов, имеющих влияние на жизнь горожан. При планировании зеленых зон города важно учитывать их эстетическую ценность и мнение населения. При планировании парка был проведен анализ территории, оценка деревьев и кустарников в городских парках, а также было изучено мнение населения относительно городских парков. Այգիները քաղաքի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն են հադիսանում և կարևոր դեր են խաղում քաղաքի բնակչության կյանքում: Այս թեզի նպատակն էր Իսֆահան քաղաքի այգիների լանդշաֆտի պլանավորման և դիզայնի մեթոդոլոգիական ասպեկտների ուսումնասիրությունը: Աշխատանքում մեր կողմից կիրառվել են` CAVAT, ինչպես նաև դիտորդական մեթոդը: Հետազոտությունը տարվել է հետևյալ կերպ` այգիներում ծառերի և թփերի գնահատումը CAVAT արագացված մեթոդով կիրառվում է հիմնականում, որպես թվաքանակի հաշվարկման հիմնական ռազմավարական մեթոդ, հաշվի առնելով տվյալ համայնքի ֆինանսական ռեսուրսները: CAVAT արագացված մեթոդն իր մեջ ընդգրկում է` հիմնական գնահատում, համայնքի ծառերի ինդեքս և ֆունկցիոնալ արժեք: Նշված մեթոդը աշխատում է հետևյալ սկզունքով` մեկ միավոր արժեքը հաշվարկվում է ծառի բնի ամեն մի քառակուսի սանտիմետրի համար ելնելով նոր տնկած ծառատեսակների միջին արժեքից: Արժեքի գնահատումը կատարվել է Իսֆահանի այգիներում աճող 43 ծառատեսակի համար: Գնահատման արդյունքները ի հայտ են բերել առավել նախընտրելի ծառատեսակները և թփերը: Այդպիսով Իսֆահանի այգիների համար առավել արժեքավոր են հանդիսանում Platanus orientalis L., Fraxinus excelsior L. և Thuja orientalis (L.) Franco տեսակները, իսկ Eleagnus angustifolia L., Nerium oleander L., Polygonum baldschuanicum Regel տեսակները ամենա քիչ առժեքավոր: Մարդկանց ակնկալիքների ուսումնասիրությունը Իսֆահանի այգիների վերաբերյալ թույլ է տալիս ոչ միայն ուսումնասիրել մարդկանց վերաբերմունքը անտառների հանդեպ, այլ նաև ստանալ տվյալներ անտառների օգտագործումից ստացվող շահույթի վերաբերյալ: Դա թույլ է տալիս մասնագետներին վերլուծել գոյություն ունեցող պրակտիկան և գործողությունները, ինչպես նաև մշակել առավել հարմար թեսթային համակարգ, որպես հիմնական ռազմավարության բաղադրամաս: Հարցաշարը կազմվել է 132 պատահական սկզունքով ընտրված հետազոտման վայրում բնակվող քաղաքացիների կարծիքը հայցելու նպատակով: Ստատիստիկ անալիզը, որն իր մեջ ներառում է Սթյուդենսի թեսթը, ստանդարտ շեղումը և միջինը հաշվառվել են SPSS (տարբերակ 19) ծրագրի միջոցով: Ելնելով ստացված արդյունքներից բնակչության համար առավել կարևոր է հանդիսանում կանաչ տարածություններով պայմանավորված մի շարք գործոններ, դրանք են ` ստվերը, քամուց պաշտպանությունը, հարաբերական խոնավության աճը, օդի ջերմաստիճանի իջեցումը, օդի ֆիլտրումը, աղմումի նվազեցումը, լուսավորության և ստվերի կառավարումը, հողի էրոզիայի կանխարգելումը, ջրհեղեղի դեմ պայքարը, էսթեթիկ տեսքի ապահովումը, ոչ հաճելի տեսարանների շողարքումը և ակտիվ հանգստի ապահովումը: Մինչդեռ կեղտաջրերի կառավարումը ունի միջին, իսկ տրաֆիկի կառավարումը նվազագույն նշանակություն բնակչության համար: Urban parks are one of the most important components of cities and they have had an evolving role in the life of city residence. The Purpose of this dissertation is to investigate the methodological aspects of urban forest parks landscape planning and designing in the city Isfahan. In this dissertation we use, CAVAT Method, Description and observation Method. The process of investigation is as follows, Valuation of trees and shrubs in urban parks by the CAVAT Quick Method that is intended specifically as a strategic tool for management of the stock as a whole, as if it were a financial asset of the community. The Quick method potentially involves three steps, and key variables Basic value, Community Tree Index (CTI) value and Functional Value. CAVAT works by calculating a unit value for each square centimeter of tree stem, by extrapolation from the average cost of a range of newly planted trees. The value was calculated for the forty three tree species growing in urban parks of Isfahan. Results indicated the recommended selecting trees and shrubs in order of preference valuation. Platanus orientalis L., Fraxinus excelsior L. and Thuja orientalis (L.) Franco has the maximum value and Eleagnus angustifolia L., Nerium oleander L., Polygonum baldschuanicum Regel have minimum value in the urban parks of Isfahan. An assessment of resident's perceptions about urban parks of Isfahan that investigates urban peoples’ perceptions towards urban forests as well as the perceived benefits related to the use and existence of urban forests in Isfahan. It will allow the tree manager to analyze existing practices and procedures, test and adjust strategies, and to form appropriate local management policies, as part of an overall strategy. A questionnaire was designed to request opinions from 132 respondents randomly chosen from residents living in the study area. Statistical analyses, including Student's t-test, standard deviation and mean were performed using SPSS version 19. Results shown that Shading, Wind protection, Increase relative humidity, Lower air temperature, Air pollutant absorption, Noise abatement, Glare and reflection control, Soil erosion prevention, Flood abatement, Aesthetic enhancement, Screening undesirable view, Recreational activities and Property value increase were the most important benefits of green spaces. Wastewater management is medium and Traffic control is lowest important for the respondents.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Լանդշաֆտային անտառպուրակի պլանավորման (նախագծման) մեթոդաբանական ասպեկտները Իրանի Իսֆահան քաղաքի պայմաններում: The methodological aspects of urban forest park landscape planning (designing) in the condition of Isfahan city, Iran.
  Uncontrolled Keywords: Մոհամմադ Մեհդի Սադեղիան, Mohammad Mehdi Sadeghian
  Subjects: Biology
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 30 Sep 2016 11:19
  Last Modified: 03 Oct 2016 10:28
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3529

  Actions (login required)

  View Item