Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման կարգն ու առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում

Դանիելյան, Արարատ Աշոտի (2014) Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման կարգն ու առանձնահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (462Kb) | Preview

  Abstract

  ԼՂՀ Սահմանադրությամբ հռչակված մարդու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների ճանաչումըª որպես անօտարելի ու բարձրագույն արժեք, ազատության, արդարության և խաղաղության հիմք, կրում է ոչ թե վերացական բնույթ, այլ ունի կոնկրետ բովանդակություն: Այն ենթադրում է, որ մարդու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը հանդիսանում է պետության սահմանադրաիրավական և միջազգային պարտականություն: Մարդու իրավունքների գործնական պաշտպանությունը վկայակոչում է կայացած պետության մասին: Իրոք, միայն այն դեպքում, երբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրենց լիազորություններն իրականացնելիս կառաջնորդվեն մարդու իրավունքներին և ազատություններին նախապատվություն տալովª կարող ենք փաստել ժողովրդավարական, իրավական պետության կայացված լինելու մասին: Նման պետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել արդյունավետ համակարգերից է մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրացման ինստիտուտը: Գերագույն դատարանի որպես սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմնի լիազորությունները ուղղված մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանը, պայմանավորված են ԼՂՀ իրավական համակարգում ամրագրված այնպիսի սկզբունքներով, ինչպիսիք են մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների ճանաչումը որպես բնական, անքակտելի արժեքներ, նրանց նախապատվելի նշանակությունը ազգային և միջազգային իրավունքի համակարգում: Պետության պարտավորությունն է ապահովել մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունըª միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան, պետության սահմանափակված լինելը այդ իրավունքներով և ազատություններովª որպես անմիջականորեն գործող իրավունք: Այսօր ԼՂՀ-ում անհատական սահմանադրական դիմումի ինստիտուտի չգործելը ուսումնասիրման հիմնախնդիր է դարձել, մանավանդ երբ ի տարբերություն մի շարք այլ երկրներում գործող այս իրավական ինստիտուտի սահմանադրական վերահսկողության օբյեկտ է հանդիսանում ոչ միայն օրենքը, այլ նաև ցանկացած նորմատիվ ակտ, և նրա սահմանադրաիրավական ամրագրումից անցել է հինգ տարի (2009թ., հուլիս): Հետազոտվող թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նաև ԼՂՀ պետականության համար սահմանադրական արդարադատության և վերահսկողության ինստիտուտի ոչ բավարար ուսումնասիրված լինելով, Գերագույն դատարանիª որպես սահմանադրական դատավարություն իրականացնող մարմնի տեղը և դերը պետական իշխանության մարմինների համակարգում, նրա լիազորությունների, որոշումների իրավական բնույթի, ինչպես նաև այդ մարմնի կազմավորման և գործունեության օրենսդրական կարգավորման կատարելագործման անհրաժեշտությամբ: The introduction substantiates the choice and relevance of the topic, reveals the level of its scientific readiness, defines the object, subject, purposes and main tasks of the study, its theoretical and methodological basis, stresses the scientific novelty, formulates the basic provisions for defense, characterizes their theoretical and practical significance. The first chapter of the research, entitled “Modern criteria of guaranteeing, ensuring and protecting human rights in the NKR ", consists of three subchapters. The beginning of the first chapter discusses the theoretical issues of the recognition of human rights as the supreme value and directly acting rights and their consolidation in the NKR Constitution, then the functional and structural guarantees of ensuring and protecting human rights in the NKR are revealed, and the urgent problems of human rights restrictions and its settlement by the National Legislation and law-enforcement practice are determined on the basis of practical examples. In the second chapter of the thesis, entitled “Individual constitutional complaint as primary means of the realization of human rights to constitutional justice ", which consists of four sub-chapters, the author examines the modern European development trends of the institute of individual constitutional complaint, reveals the features and peculiarities of the institute of individual constitutional complaint in the NKR, on the basis of comparative analysis represents the procedural features of examining individual constitutional complaints, as well as the problems of ensuring the realization of the decisions of the constitutional control organs. The third chapter, entitled “The Improvement of the Institute of Individual Constitutional Complaint in the NKR", which consists of four sub-chapters, touches upon the functional relationship of the NKR Supreme Court and other state bodies in the sphere of human rights protection, identifies the major trends of structural development of the judicial constitutional control, identifies the ways to further strengthening the constitutional and legal guarantees of ensuring and protecting human rights. For this purpose appropriate amendments to the Constitution are proposed, as well as a mechanism of supranational guarantees of human rights protections in unrecognized states is investigated.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Порядок и особенности осуществления права человека на конституционное судопроизводство в Нагорно-Карабахской Республике. Procedures and peculiarities of the realization of human rights to constitutional justice in the Nagorno Karabakh Republic.
  Uncontrolled Keywords: Даниелян Арарат Ашотович, Danielyan Ararat
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 10 Oct 2016 13:32
  Last Modified: 01 Nov 2016 10:44
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3580

  Actions (login required)

  View Item