Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հայկական ժամանակակից առանձնատների ինտերիերի դիզայնը

Գյուլխասյան, Բագրատ Ստեփանի (2014) Հայկական ժամանակակից առանձնատների ինտերիերի դիզայնը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (708Kb)

  Abstract

  Հայ ժողովրդի պատմության ողջ ընթացքում տունն ու դրա ճարտարապետական-կոնստրուկտիվ ու ներքին գեղարվեստական հարդարման համակարգերը կարևորագույն տեղ են զբաղեցրել: Տունը և նրա ներքին հարդարանքը արտահայտել են ժամանակի սոցիալ-հասարակական, ազգագրական և գեղարվեստական միտումների պատկերը, արտացոլել հայ հասարակության նիստուկացի, ճաշակի ու կենցաղավարության առանձնահատկությունները: Պատմության ողջ ընթացքում փոփոխական հաջողություններով հայոց տան ներքին ու արտաքին հարդարման սկզբունքներն ու խնդիրները փոփոխվել են, անընդհատ կրել ձևափոխումներ՝ պահպանելով հիմնական և կարևորագույն չափանիշները: Ամեն ժամանակաշրջան դրսևորել է մշակութային և սոցիալական իր հատկանիշները, տարբեր քաղաքակրթություններից կրած ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունները, իշխող դասակարգի ճաշակը, տարածված տենդենցները և համապատասխան նորարարությունները: Այս առումով մեզ համար այժմ խիստ հետաքրքրական ու կարևոր է դառնում այդ ամբողջ պատմական ժառանգության հիմքի վրա ժամանակակից պատկերացումներն ու միտումները դիտարկելն ու պարզելը, քանի որ բացի գեղարվեստա-գեղագիտական ու ազգագրական նշանակությունից, հայոց բնակելի տան կառուցվածքային ու կիրառական կողմը նույնպես անչափ հետաքրքիր է, քանի որ մեծապես արտացոլում է ընտանիք-հասարակություն կապի բազում առանձնահատկությունները: Մեր ուսումնասիրության առանցքային կարևորությունը կայանում է Հայաստանում մենատուն երևույթի ծագման, զարգացման և ներքին հարդարման հիմնական սկզբունքներն ու տենդենցները բացահայտելու, ուսումնասիրելու և կիրառելու մեջ: Այս ամենը ներառում է մեծապես ունևոր և իշխող խավի բնակելի մենատների ուսումնասիրությունը, քանի որ վերը նշված բոլոր տենդնենցներն ու հատկությունները հիմնականում հատուկ են եղել այս շերտի ներկայացուցիչների կենցաղին: Ժամանակակից ՀՀ-ում, ինչպես ողջ աշխարհում վերջին տասնամյակի ընթացքում դրսևորվում են խիստ բազմազան ու բազմաշերտ մշակութային գործընթացներ, ինչից զերծ չի մնում, նաև, բնակելի ինտերիերի դիզայնը: Ընդունված և լայնորեն կիրառելի են համարվում համաշխարհային փորձի, ժառանգության և արդի տենդենցերի վառ դրսևորումները: Ժամանակակից մարդու սոցիալ-հոգեբանական պահանջներն ու ինֆորմացիոն ներհոսքի ծավալները իրենց ուրույն դրոշմն են թողնում բնակելի տան ընդհանուր տեսքի, ֆունկցիայի և հարմարավետության մասին առկա պատկերացումների վրա: Թեմայի ընտրությունը կարևորվում է նաև բնակելի միջավայրի ունեցած ահռելի հոգեբանական, հասարակական և քաղաքացիական ազդեցություններով, մանավանդ ՀՀ ներկա կարգավիճակի պարագայում, երբ ժամանակակից աշխարհը թելադրում է ավանդույթների արդիականացում և գերարագ տրանսֆորմացիաներ: Այս հարցի առնչությամբ խիստ ակտուալ է, նաև, հենց այդ ավանդական մանրամասների վերածնման ջանքերին, առանձին ազգային դրսևորումներին հետևելը, ընդհանուր ֆոնին դրանք դիտարկելն ու առկա ընդհանուր պատկերը տեսնելը: О развитии истории человечества самым непосредственным образом свидетельствует, в первую очередь, жилая среда. В ходе развития истории всего человечества, как и истории армянского народа, жилой дом и его архитектурно-конструктивные системы и внутреннее художественное убранство играли важнейшую роль. Дом и его интерьер во все времена были отображением социально-общественных, этнических и художественных тенденций своего времени. Ныне в этом смысле нам чрезвычайно интересно и не менее важно рассмотрение и выяснение современных представлений и тенденций на базе всего исторического наследия. В рамках данного исследования впервые сделана попытка изучения художественного оформления внутреннего пространства современных армянских особняков, прослеживания современных тенденций формирования и развития этой системы методом исторического и искусствоведческого сопоставительного анализов. Данный труд изучает дизайн интерьеров современных армянских жилых особняков, исследуя и представляя также мировую историю развития убранства жилой среды и эволюцию армянского традиционного дома, основываясь на археологической, источниковедческой литературе и фактических примерах. В настоящее время, после принятия независимости РА, беспрецедентные объемы строительства особняков, тем не менее, должным образом не изучены, нет классификации и анализа характерных, для этой системы, специфических особенностей разновидностей домов, их расположения и убранства. Это в первую очередь объясняется правом на личную жизнь и отсутствием соответствующего материала. В ходе источниковедческих, исторических и аналитико-сопоставительных исследований мы рассмотрели мировой опыт формирования и развития дизайна интерьера особняка, досконально проанализировали воссоздающие домашнюю среду важнейшие факторы – освещение, цветовые решения, мебель, и прочую атрибутику, на конкретных примерах рассмотрели их роль и определенное воздействие. Перейдя к изучению армянской жилой среды – армянского традиционного дома, а затем и к истории развития особняков, мы рассмотрели таковые в городе и пригороде. Residential environment is one of the immediate witnesses of human development history. House and house interior are manifestations of human household and way of living, a vivid evidence of a specific cultural stratum. House had its important mission and role in the life of Armenian people. House is a sacred environment for Armenians and its decorations (interior) are quite interesting and typical. The present paper studies the interior design of contemporary Armenian houses. In the framework of the present research for the first time an attempt is made to study the aesthetical decoration of the inner spaces of the contemporary Armenian houses and through comparative historical and aesthetical analysis to follow the formation and development trends of that system. The present research studies the interior design of contemporary residential houses by examining and presenting also the international history of residential space design development as well as the evolution of Armenian traditional houses based on archaeological and scientific literature and specific examples. The huge spectrum of construction of private houses in Armenia since its independence was not adequately examined and discussed though, there were no classifications and analysis of the types, placement, peculiarities of the decorative systems of houses. First of all this fact can be explained by privacy right of personal life and absence of relevant materials. Through a resource-intensive, historical and comparative analysis research we examined international experience in formation and development of house interior design as well as we discussed the most important factors of residential environment – light, color themes, furniture and other attributes. Later we covered the history of development of Armenian houses by examining urban and suburban Armenian houses. More than fifty houses that were built in the Republic of Armenia designated for upper and wealthy class during the last two decades were in the focus of our research. We attempted to summarize the picture of the present residential house building practice and decoration motives by revealing the commonly applicable principles of decorations, systems of exceptions and by generalizations of the findings within the international context.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Дизайн интерьеров современных особняков Армении. Interior design of Armenian contemporary residential houses.
  Uncontrolled Keywords: Гюльхасян Баграт Степанович, Gyulkhasyan Bagrat Stepan
  Subjects: Art Science
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 21 Oct 2016 13:14
  Last Modified: 21 Oct 2016 13:14
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3656

  Actions (login required)

  View Item