Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Որոշ բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ մետաբոլիտների անջատումը և ուսումնասիրումը

Անանիկյան, Հրաչյա Սիմավոնի (2016) Որոշ բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ մետաբոլիտների անջատումը և ուսումնասիրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (809Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (7Mb)

   Abstract

   Одним из важнейших процессов биотехнологии является процесс выделения и изучения продуктов биосинтеза. Общность представленной диссертационной работы с биотехнологией в том, что она посвящена именно этому процессу – выделению и изучению продуктов биосинтеза из биологических объектов – растений. Актуальность подобных исследований безусловна и объясняется потребностью медицины в расширении сырьевой базы лекарственных средств. Растительный мир был и остается неисчерпаемым источником разнообразных биологически активных соединений. Флора Армении обладает необходимым запасом потенциально лекарственных видов и может служить таким источником. Целью диссертационного исследования являлось выделение и изучение структур биологически активных веществ - флавоноидных соединений представленных во флоре Армении популяций растений: бессмертника красноватого, расторопши пятнистой, маклюры оранжевой, а также жирных масел семян (и плодов) более полусотни других растений. Изучение соцветий бессмертника красноватого, собранных вблизи озера Севан, показало, что этот вид бессмертника может быть использован в качестве сырья для получения препарата “Фламин”. Из плодов расторопши пятнистой, выращенной на опытном участке, а также собранной на территории Арцаха, выделили смесь флаволигнанов (“Силимарин”), изучение которой установило ее пригодность в качестве сырья. Апробирован гидропонический метод выращивания расторопши и показано преимущество этого метода для получения полноценных семян. Изучено содержание смеси пренилизофлавонов в плодах маклюры, собранных в Ереване и установлено их количество в настойке. Изучена сравнительная антирадикальная активность полученных флавоноидов и показано, что наибольшей активностью обладает пренилизофлавон помиферин, а “Фламин” более активен, чем “Силимарин”. Разработан и апробирован приемлемый метод уточненного количественного определения содержания омега-3 ненасыщенных кислот в жирных маслах использованием спектров 1Н-ЯМР. Տվյալ ատենախոսական աշխատանքի նպատակն էր՝ ուսումնասիրել Հայաստանի բնաշխարհում առկա երեք բույսերի՝ անթառամ կարմրավունի, կաթնափուշ պուտավորի, մակլյուրա նարնջագույնի, ֆլավոնոիդաին միացությունները, ինչպես նաև ավելի քան 50 այլ բույսերի ճարպայուղերը: Նշված բույսերի այդ միացությունները օժտված են առողջապահության համար արժեքավոր կենսաբանական ակտիվությամբ և այդ պատճառով գրավում են հետազոտողների ուշադրությունը: Օրինակ, անթառամ ավազային (Helichrysum arenarium) տեսակը հանդիսանում է հումք լեղամուղ դեղամիջոց Ֆլամինի (ֆլավոնոիդային միացությունների խառնուրդի) ստացման համար: Հայաստանի ֆլորայում անթառամի այդ տեսակը չի նկարագրված: Դրա փոխարեն ֆիքսված են վեց այլ վայրի աճող տեսակները, որոնցից առավել տարածված է անթառամ կարմրավուն տեսակը (Helichrysum rubicundum): Անթառամ կարմրավունի ծաղկազամբյուղներից Ֆլամինի ստացման եղանակով մեկուսացվեց 6% ելքով ֆլավոնոիդային նյութերի խառնուրդ, որը, ըստ նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի (ՆՇՔ) լիովին համապատասխանում է Ֆլամինին: Այնուհետև ստացված ֆլավոնոիդային խառնուրդը մասնակիորեն ենթարկվեց բաժանման աշտարակային քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով և մեկուսացվեցին խառնուրդի երկու գլխավոր բաղադրիչներ ապիգենին և իզոսալիպուրպոզիդ ֆլավոնոիդները, որոնց իսկությունը հաստատվեց միջուկամագնիսական ռեզոնանսի ( ՄՄՌ-ի) մեթոդով: Aim of the thesis was an investigation of biologically active flavonoidal compounds obtained from three plants: Helichrysum rubicundum, Silybum marianum, Maclura pomifera and investigation of fatty oils from other more than 50 plants seeds and fruits. Because of their biological properties and medical importance these compounds are in attention of scientists from all over the world. For example Helichrysum arenarium is an official rаw material for a drug Flamin (mix of flavonoidal compounds). That species doesn’t described in flora of Armenia. Instead, there are well described six other Helichrysum plant wild species that easily grow on armenian territory, and the prevalent one from them is Helichrysum rubicundum. Has been obtained flavonoidal extract from Helichrysum rubicundum flowers with 6% yield by Flamin drug technology. It have been shown that the thin layer chromatography (TLC) of that extract is identical to TLC of Flamin drug. Than from extract of Helichrysum rubicundum flowers have been obtained individual active compounds ─ apigenin and isosalipurposide flavonoids, these compounds have been identified by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) method. Also was investigated Silybum marianum plant, which isn’t so widespread in flora of Armenia as on territory of Nagorno Karabakh Republic(NKR). Silybum marianum is a biennial plant and the seeds of this plant are an official raw material for mixture of flavolignans ─ Silymarin. Silymarin is a major component of many famous hepatoprotective drugs, such as Legalon, Carsil and Silybor.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Որոշ բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ մետաբոլիտների անջատումը և ուսումնասիրումը: Isolation and investigation of bilogically active metabolites of some plants.
   Uncontrolled Keywords: Անանիկյան Հրաչյա Սիմավոնի, Ananikyan Hrachya
   Subjects: Biology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 04 Nov 2016 15:10
   Last Modified: 04 Nov 2016 15:10
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3741

   Actions (login required)

   View Item