Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մակրոտնտեսական խոցելիության հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Մակարյան, Աննա Ռուզվելտի (2016) Մակրոտնտեսական խոցելիության հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (892Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի դասակարգման՝ եկա-մտի ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, տնտեսության իրական և արտաքին հատվածի միջև կապը նկարագրող գործոնները (ապրանքների և ծառայությունների արտահանում, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ (ՕՈՒՆ), տրանսֆերտներ, հանքահումքային մթերքի և ոչ թանկարժեք մետաղների գներ և այլն) ինչպես երկրի տնտեսական աճի, այնպես էլ տնտեսության մակրոտնտեսական խոցելիության աղբյուր են: ՕՈՒՆ-ների ներգրավումը կարող է մեծացնել համախառն կուտակման ծավալը, ինչն էլ իր հերթին կապահովի իրական ՀՆԱ-ի ավելի բարձր աճի տեմպեր: Ապրանքների արտահանման ծավալների աճն կարող է ավելացնել իրական ՀՆԱ-ում վերջիններիս ստեղծած ավելացված արժեքը, ինչպես նաև գործատուներին հնարավորություն տալ աշխատակիցներին ավելի բարձր աշխատավարձ և ավելի շատ հարկեր վճարել: Տրանսֆերտների ծավալների աճը, որն ուղղվում է երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների ձեռքբերման և ընթացիկ սպառման վրա ՀՆԱ-ի տարբեր ծախսային բաղադրիչների միջոցով ապահովում է տնտեսական աճ: Իսկ հանքահումքային մթերքի և ոչ թանկարժեք մետաղների գների բարձրացումն ավելացնում է արտահանող ընկերությունների հասույթը: Հետևաբար` այս ցուցանիշների ծավալների փոփոխությունը բացասաբար է անդրադառնում տվյալ երկրի տնտեսական աճի վրա, որոնցով էլ պայմանավորված է երկրի մակրոտնտեսական խոցելիությունը: Մյուս կողմից երկրի մակրոտնտեսական խոցելիությունը պայմանավորված է նրանով, որ այս գործոնները որոշակիորեն մեղմում են, ինչպես նաև կրճատում են ընթացիկ հաշ¬վի պակասուրդը, իսկ վերջիններիս ծավալների փոփոխությունը կարող է էլ ավելի մեծացնել ընթացիկ հաշվի պակասուրդը՝ հանգեցնելով ազգային արժույթի արժեզրկման կամ արժութային ճգնաժամի, որը կարող է նաև վերածվել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի եկամտի ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում, որն էլ իր հերթին խիստ բացասաբար կանդրադառնա տվյալ երկրի տնտեսության իրական հատվածի վրա: 2009թ.-ին ՀՀ-ում գրանցված արժութային ճգնաժամը, որը վերածվեց ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, փաստեց այն, որ ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի զարգացումը զերծ չէ արտաքին տնտեսական գործոնների կամ շոկերի ազդեցությունից: ՀՀ տնտեսության վրա խիստ բացասաբար ազդեցին վերը թվարկված գործոնները, ինչպես նաև ՀՀ անշարժ գույքի շուկայի բացասական զարգացումները, որոնք էլ, իրենց հերթին, ավելի խորացրին Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա: 2014թ.-ի երկրորդ կեսին ՌԴ-ում գրանցված արժութային ճգնաժամը հանգեցրեց տրանսֆերտների, արտահանման ծավալների կրճատմանը, որը ևս մեկ անգամ մատնանշեց ՀՀ տնտեսության մակրոտնտեսական խոցելիության հիմնախնդիրների և վերջինս նկարագրող ցուցանիշների ուսումնասիրության և կարգավորման ուղիների առաջարկման անհրաժեշտությունը, ինչն էլ թույլ կտա բարձրացնելու տնտեսության ճկունության աստիճանը՝ արտաքին շոկերի նկատմամբ: Объектом исследования является анализ влияния внешнеэкономических факторов на реальный сектор РА, а предметом – выявление путей повышения степени гибкости экономики РА. Основной целью диссертации является исследование проблем макроэкономической уязвимости экономики РА и разработка путей их регулирования в среднесрочном и долгосрочном периодах. Для достижения этой цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи: исследовать связь между внешнеэкономическими факторами и реальным сектором экономики в странах с низким уровнем доходов в контексте макроэкономической уязвимости, изучить совокупность характеризующих макроэкономическую уязвимость факторов и их влияние на финансовые кризисы, а также основные подходы к ее оценке в РА и за рубежом, представить основные показатели, характеризующие макро¬эко-номичес¬кую уязвимость экономики РА, провести статистический анализ факторов экономического роста РА в контексте макроэкономической уязвимости, исследовать связь реального сектора экономики РА и внешнеэконо¬ми¬ческих факторов, а также оценить воздействие этих факторов на эконо¬мический рост РА. The Object and Subjects of the Research: The object of the dissertation thesis is the analysis of impact of the external economic factors on the real sector of economy; the subject is to identify approaches to ensuring a more resilient economy. The Purpose and Objectives of the Research: The main purpose of the dissertation thesis is to study macroeconomic vulnerability issues of the economy in the Republic of Armenia and propose measures to address them over the medium-term and the long-run. For this purpose the following objectives have been defined and met in the dissertation thesis: To study the real-side linkages between the economy and the rest of the world (external economic factors) in low-income countries within the context of macroeconomic vulnerability; To study the group of factors describing macroeconomic vulnerability and their role in causing financial crises, and main approaches to measuring macroeconomic vulnerability in the Republic of Armenia and abroad as well; To present the main indicators describing the macroeconomic vulnerability of the economy of the Republic of Armenia; To conduct a growth accounting exercise for the Republic of Armenia in the context of macroeconomic vulnerability; To study the real-side linkages between the economy of the Republic of Armenia and the rest of the world, and estimate their impact on the economic growth of the Republic of Armenia; To analyze possible approaches to increasing the resilience of the eco-nomy in order to reduce the macroeconomic vulnerability of the Republic of Armenia.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы макроэкономической уязвимости и пути их регулирования в Республике Армения. Macroeconomic vulnerability issues and measures to address them in the Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Макарян Анна Рузвельтовна, Makaryan Anna Roosevelt
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 09 Nov 2016 10:37
   Last Modified: 09 Nov 2016 10:37
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3754

   Actions (login required)

   View Item