Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Գովազդային գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Յոլյան, Աննա Լևոնի (2016) Գովազդային գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (24Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (515Kb)

   Abstract

   Ժամանակակից շուկայական տնտեսության և մրցակցային միջավայրի բնորոշ գծերից մեկը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրականացվող ակտիվ գովազդային գործունեությունն է: Գովազդը մարդկանց համոզելու և գրավելու հնարքների համակարգից ներկայումս վերածվել է տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման հզոր գործիքի: Ժամանակակից տնտեսվարման պայմաններում գովազդը դիտարկվում է ոչ միայն իբրև ապրանքը շուկայում առաջ մղելու գործիք, այլև ընկերության կորպորատիվ իմիջի ձևավորման և պահպանման, հասարակության հետ արդյունավետ հաղորդակցությունների համալիրի ձևավորման հզոր լծակ: Եվ պատահական չէ, որ գովազդի պատրաստման ու դրա կատարելագործման ծախսերը հետևողականորեն աճում են: Դրանք դրդում են մի կողմից պարբերաբար գնահատել սեփական գովազդային գործունեության արդյունավետությունը, իսկ մյուս կողմից, անընդհատ որոնել վերջինի բարձրացման նոր մոտեցումներ, ինչով էլ պայմանավորված է հետազոտության թեմայի արդիականությունը: Հետազոտության հիմնական նպատակն է վերլուծել հայրենական գովազդատուների հաղորդակցական գործընթացի առանձնահատկությունները, գնահատել վերջինի արդյունավետության բարձրացման ուղիները՝ ոլորտի կարգավորման առկա կառուցակարգերի պայմաններում, ինչպես նաև առաջարկել գովազդային գործունեության բարելավման գործուն մեխանիզմներ։ Նշված նպատակով ատենախոսությունում առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները` ուսումնասիրել գովազդային գործունեության արդյունավետության բարձրացման արդի մոտեցումները և գնահատել ՀՀ գովազդային շուկայում դրանց ներդրման հնարավորություններն ու խոչընդոտները, իրականացնել ՀՀ և միջազգային գովազդային շուկաների կառուցվածքի, հիմնական ցուցանիշների, դրանց շարժ-ընթացի, գովազդային գործիքների, ինչպես նաև շուկայի սուբյեկտների միջև ձևավորված փոխհարաբերությունների բնույթի համեմատական վերլուծություն, ուսումնասիրել հայրենական կազմակերպությունների հաղորդակցական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները, հնարավորությունները և խոչընդոտները, գովազդային գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշակել և առաջադրել հայրենական կազմակերպությունների հաղորդակցական գործընթացում ժամանակակից գովազդային գործիքների ներդրման և տիրապետող գործիքների հետ դրանց ինտեգրման մեթոդական մոտեցումներ։ Основной целью исследования является проанализировать характеристики процесса коммуникации местных рекламодателей, оценить пути повышения его эффективности, существующие механизмы регулирования и предлагаемые механизмы для совершенствования рекламной деятельности.Для достижения поставленной цели в диссертации поставлены и решены следующие задачи: изучить современные подходы к повышению эффективности рекламной деятельности и оценить возможности и препятствия на рынке рекламы, провести сравнительный анализ между рекламными рынками и ключевыми показателями эффективности рекламы, доминирующие рекламных инструментов, а также субъектов рынка, проанализировать основные направления повышения эффективности коммуникации отечественных компаний и их возможности и препятствия, для повышения эффективности рекламной деятельности разработать и предложить методологический подход к процессу интеграции с внедрением современных средств коммуникации, рекламы и обладающими инструментами местных организаций. В ходе проведенного исследования разработаны и получены результаты теоретического и практического значения, и содержание новизны заключается в следующем: На базе регулирования рекламной деятельности, применимы подходы к регулированию, и так же на основе анализа основных компонентов и структуры рекламного рынка, установлены основные препятствия, и разработан пакет предложений, которые связаны с регулированием скрытой рекламы. Разработана система интеграции современных рекламных инструментов, направленных на взаимодействие потребителей и рекламы для обеспечения эффективности рекламной деятельности. На основе сравнительного анализа эффективности рекламных инструментов, а также на основе оценки сравнительных возможностей внедрения в рекламном рынке РА разработан механизм оценки эффективности рекламной деятельности, суть которого заключается в системе оценки эффективной координации AIDA модели и финансовых показателей. Разработана система для контролирования процессом информационного обеспечения, суть которого заключается в интеграции между медиа-заключениями и социальными исследованиями, оценивающих степень осведомленности общественности, перед заказами и обратной связи этапов. The main purpose of the research is to analyze the characteristics of the local advertisers’ communication process, and to assess the approaches to increasing its efficiency and/or effectiveness in the context of current regulation framework, and to propose viable mechanisms in order to increase the efficiency of advertising activity. For this purpose the following objectives have been set in the dissertation thesis: To study the contemporary approaches to increasing the efficiency and effectiveness of advertising activity and to assess the opportunities and obstacles to introducing them to the Armenian advertising market; To make a comparative analysis of the composition, structure, main indicators and their changes, characteristics of the activity, available advertising tools, and the nature of the established relations among the various agents in the Armenian and overseas advertising markets; To study the efficiency of performance of main players of the Armenian advertising market and pinpoint approaches to improve it and remove the obstacles; In order to increase the effectiveness and efficiency of the advertising activity methodological approaches to introducing contemporary advertising tools and integrating them with the applied and available ones in the communication process of domestic companies have been designed and proposed. As a result of the research some of the findings are of theoretical and practical application, and as a novelty could be considered the followings: Based on the legal framework, approaches applied in regulating this sector, the analysis of structure and composition of the advertising market the main obstacles to the growth of the sector have been defined, and a set of measures have been designed to address them aimed at removing the sector-related bottlenecks and ambiguities and loopholes in the legislation; The system to integrating contemporary advertising tools into the communication process of companies has been designed to ensure increase of efficiency and effectiveness of the advertising activity via interplay of the commercial with consumers; Based on the comparative analysis of tools to measure the efficiency and effectiveness, and the assessment of possibilities with regard to introducing them to the Armenian advertising market an approach to measuring the efficiency and effectiveness of the advertising activity has been designed the meaning of which is an effective comparison of financial indicators with the AIDA model parameters; The system to ensuring supply of information while monitoring and regulating the advertising activity has been designed the meaning of which is to combine both survey results on the assessment of the level of sophistication of information received by the society with the media observations in the preorder and feedback stages.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Пути повышения эффективности рекламной деятельности в РА. Ways to improve the efficiency of advertising activity in RA.
   Uncontrolled Keywords: Еолян Анна Левоновна, Yolyan Anna Levon
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 15 Nov 2016 14:41
   Last Modified: 15 Nov 2016 15:44
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3773

   Actions (login required)

   View Item