Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ճանաչողական փոխաբերության առկայացման միջոցները Ջոն Ֆաուլզի ստեղծագործություններում

Իսահակյան, Հեղինե Ցոլակի (2013) Ճանաչողական փոխաբերության առկայացման միջոցները Ջոն Ֆաուլզի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (249Kb)

  Abstract

  В последние десятилетия лингвистика пережила ряд качественных перемен в связи с развитием когнитивизма, объектом которого является человеческий разум, мышление и те ментальные процессы, которые с ним связаны. В лингвистике развивается новое направление – когнитивная лингвистика, целью которой является попытка понять, как осуществляются процессы восприятия, категоризации, классификации и осмысления мира, как происходит накопление знаний. Появление новой научной парадигмы привело к тому, что изучение метафоры перешло на качественно новый уровень, открывающий новые перспективы для рассмотрения метафоры как элемента языка и мышления. Настоящая диссертация представляет собой опыт концептуального анализа текста на базе метафорических авторских концептов в творчестве конкретного автора. Актуальность исследования определяется интересом к сфере использования метафоры в свете когнитивной теории, к разработке и расширению методов концептуального анализа текста и их применению при изучении творчества конкретного автора. Дж. Фаулз выдающийся британский философ и прозаик. Его работы представляют большой интерес для исследования, прежде всего, своим богатым арсеналом языковых средств. Творчество Дж. Фаулза имеет своеобразную специфику: оно богато аллегориями, метафорами, символикой. В творчестве автора базовые концепты представлены концептуальными метафорами, изучение которых раскрывает целостную концептуальную картину мира автора. Kонцептуальный анализ текста на базе метафорических авторских концептов помогает выявить глубинные эксплицитно не выраженные характеристики индивидуально-авторских концептов, и в результате понять и оценить «фаулзовскую» философию, его уникальную картину мира. Целью настоящей работы является определение способов и средств актуализации концептуальной метафоры в творчестве Дж. Фаулза при помощи комплексного анализа авторских концептов. Ատենախոսությունը միտված է քննելու ճանաչողական փոխաμերության առկայացման միջոցները ժամանակակից μրիտանացի ականավոր արձակագիր, փիլիսոփա Ջ. Ֆաուլզի ստեղծագործություններում: Աշխատանքի նպատակն է ՝ տեքստի հասկացութային վերլուծության միջոցով վեր հանել առանցքային հեղինակային հասկացույթները Ջ. Ֆաուլզի «Արիստոս», «Վհուկ» և «Խլուրդ» ստեղծագործություններում և քննել դրանք ճանաչողական փոխաμերությունների միջոցով: Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է այն իրողությամμ, որ Ջ. Ֆաուլզի ստեղծագործությունները իրենց փիլիսոփայությամμ և լեզվական մեծ արժևորումներով շարունակում են մնալ գրականագետների և լեզվաμանների հետազոտության կիզակետում: Նրա ստեղծագործությունները աչքի են ընկնում հարուստ լեզվաարտահայտչական միջոցների մեծ գունային μազմազանությամμ, որոնց շարքում առանձնակի տեղ է գրավում ճանաչողական փոխաμերությունը: Աշխատանքի գիտական նորույթն այն է, որ ճանաչողական փոխաμերության համապարփակ վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում վեր հանել հեղինակի անհատական մտածողությունը, օμյեկտիվ իրականության ինքնատիպ սուμյեկտիվ ընկալումը: Ատենախոսության տեսական արժեքը մեծապես պայմանավորված է այն փաստով, որ այն լրացնում, ճշգրտում է ճանաչողական փոխաμերության վերաμերյալ որոշակի դրույթներ, ինչպես նաև ներկայացնում հասկացութային վերլուծության տարμեր մեթոդներ: Տեքստի հասկացութային վերլուծության և փոխաμերության տեսությունների միավորումը որոշակի հեղինակի երկերի ուսումնասիրության շրջանակներում ճանապարհ է μացում հետագա ուսումնասիրությունների համար հոգելեզվաμանության, գրականագիտության, ճանաչողական լեզվաμանության μնագավառներում: J. Fowles, an outstanding British writer and philosopher, has aroused great interest among linguists for his rich store of linguistic means. The basic concepts are represented via conceptual metaphors in his novels, the investigation of which allows to penetrate into the author’s unique vision of the world and understand his philosophy. In this respect, the topic of the present thesis is of vital importance. The research is aimed at defining the means of actualization of conceptual metaphor in John Fowles’ novels by means of overall analysis of the basic concepts. To achieve the goal of the research the following objectives are set forth: to define and characterize cognitive phenomena of a concept, the author’s concepts, linguistic and conceptual pictures of the world, to define the methods of conceptual analysis of the text, to analyze different approaches to the definition of the essence of a metaphor, conceptual metaphor in particular,to reveal the author’s basic concepts and conceptual metaphors characterizing them,to perform overall analysis of the basic concepts,to define the means of actualization of conceptual metaphor in J. Fowles’ novels.The novelty of the research is determined by the study of the author’s basic concepts represented via conceptual metaphors and defining means of their actualization. It opens new perspectives for further researches in the fields of psycholinguistics, cognitive linguistics and discourse analysis. The paper consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a bibliography and an appendix. The Introduction presents the goal of the thesis and its objectives, the topical issues and novelty, the practical and theoretical value of the research and the structure of the paper. Chapter One defines different approaches to the essence of a concept as well as investigates different methods of conceptual analysis. The concept is viewed as the basis of the author’s linguistic picture of the world.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Ճանաչողական փոխաբերության առկայացման միջոցները Ջոն Ֆաուլզի ստեղծագործություններում: Conceptual metaphor in J. Fowles’ novels and means of its actualization.
  Uncontrolled Keywords: Իսահակյան Հեղինե Ցոլակի, Isahakyan Heghine
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 26 Dec 2016 10:42
  Last Modified: 26 Dec 2016 10:46
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3936

  Actions (login required)

  View Item