Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բառի ցուցայնության իմաստային և գործաբանական հայեցակերպերը (ժամանակակից անգլերենի նյութի հիման վրա)

Երզնկյան, Ելենա Լևոնի (2012) Բառի ցուցայնության իմաստային և գործաբանական հայեցակերպերը (ժամանակակից անգլերենի նյութի հիման վրա). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (738Kb)

  Abstract

  Широкие когнитивно-семантические исследования, развернувшиеся к лингвистике сегодняшнего дня, требуют пристального внимания к номинативной функции языка, к характеру отражения действительности в значениях разных типов словесных знаков. Реферируемое диссертационное исследование посвящено важнейшей проблеме лингвистики дейктическому аспекту значения слова и особенностям указательной лексики в современном английском языке. Работа находится в русле новой когнитивно-прагматической парадигмы, которая является одной из ведущих в развитии языкознания нашего времени, отвечает требованиям адекватности диктуемого ею подхода к исследуемому объекту и связана с изучением тех глубинных корреляций, которые существуют между главными функциями языка когнитивно- познавательной и коммуникативно-прагматической. В основе этой парадигмы знания лежит такое понимание языка, согласно которому он представляет собой когнитивное образование, используемое в коммуникативной деятельности и обладающее для этого необходимыми единицами, структурами, категориями и механизмами. Объединяя когнитивный и коммуникативно-прагматический подходы к языку, новая научная парадигма стремится передать сложную природу языка как системы и языка как деятельности. Все это в полной мере относится и к категории дейктичности, репрезентирующей ту часть языковой системы, которая служит моделированию особых единиц номинации, предназначенных не только для обозначения и кодирования в языке определенных структур знания, но и их такой объективации, которая обеспечивает их участие «в виде удобных, экономных и рационально организованных» единиц в высказывании. Ատենախոսությունը նվիրված է լեզվաբանության կարևորագույն կարգերից մեկի` ցուցայնության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությանը անգլերենում: Աշխատանքում ցուցայնությունը դիտարկվում է որպես յուրահատուկ իմաստագործաբանական կարգ, որը կարևոր դեր է խաղում խոսքային հաղորդակցման գործընթացում: Այն ընդգրկում է բառի նշանակության ցուցայնական կողմի ձևավորման օրինաչափությունների և ժամանակակից անգլերենում ցուցայնական բառապաշարի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը, որը կատարվում է լեզվաճանաչողական և լեզվագործաբանական հայեցակերպերով: Հետազոտության հիմնական նպատակը ժամանակակից անգլերենում ցուցայնության կարգի առավել արդիական խնդիրների համալիր ուսումնասիրությունն է՝ այդ թվում ցուցայնության լեզվական կարգավիճակը, նրա փոխհարաբերությունը անվանման հետ, նրա գործաբանական բնույթն ու հաղորդակցական արժեքը, ինչպես նաև ցուցայնական բառերի ուսումնասիրության մեթոդաբանության մշակումը կառուցվածքային, իմաստագործառական և հաղորդակցական ու գործաբանական հայեցակետերից: Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված ցուցայնության կարգի՝ որպես լեզվական նոմինացիայի միջոցի հետազոտության անհրաժեշտությամբ, որը կարևոր դեր է կատարում ասույթի ձևակերպման մակարդակում ընդհանրապես և միջանձնային հաղորդակցության գործընթացում մասնավորապես: Այն պայմանավորված է նաև լեզվական նշանների տարբեր տեսակների կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունների ուսումնասիրության անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև հետազոտության մարդակենտրոն մոտեցմամբ, ըստ որի լեզուն դիտարկվում է ոչ թե որպես վերացական համակարգ, այլ որպես սուբյեկտի հաղորդակցական ու ճանաչողական գործունեության հիմք: The thesis explores the specific features of one of the fundamental categories of linguistics, the category of deixis in Modern English. Being at the interface of semantics and pragmatics, the category of deixis plays a significant role in the process of verbal communication. The thesis presents a new approach to deixis as a linguistic and cognitive phenomenon and includes the study of the deictic aspect of word meaning focusing on the mechanisms of its development with special reference to the deictic vocabulary in Modern English involving comprehensive analysis of language data. The main objective of the research is the study of the most relevant problems of the category of deixis in Modern English including the linguistic status of deixis, its interrelation with naming as a type of nomination, its built-in pragmatic character and communicative significance as well as the development of the methodology for the study of the structural, semantic, functional and pragmatic aspects of deictic words. The relevance of the research consists in the necessity for the study of the category of deixis as a means of linguistic nomination and a fundamental element of human discourse. It is also determined by the necessity for the study of the structural and semantic features of the different types of linguistic signs as well as by the anthropocentric approach according to which language is observed not as an abstract system but as a background for the individual’s cognitive and communicative activity. The novelty of the research is provided by the comprehensive study of the category of deixis as seen from nominative, structural, semantic, pragmatic and situational perspectives, as well as by the identification and systematization of deictic signs in Modern English. In the research for the first time an attempt has been made to develop a comprehensive methodology for the study of deictic words and to elaborate a deictic typology stressing its pragmatic and cognitive aspects. No theory has as yet been advanced to account for this within the general framework of semantics.

  Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
  Additional Information: Բառի ցուցայնության իմաստային և գործաբանական հայեցակերպերը (ժամանակակից անգլերենի նյութի հիման վրա): The semantic and pragmatic aspects of the deictic word (with special reference to English).
  Uncontrolled Keywords: Երզնկյան Ելենա Լևոնի, Yerznkyan Yelena
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 28 Dec 2016 15:34
  Last Modified: 28 Dec 2016 15:34
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3947

  Actions (login required)

  View Item