Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Բաղդասարյան, Արմեն Յուրիի (2013) Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6Mb) | Preview

  Abstract

  Տնտեսական հարաբերությունների ազատականացման պայմաններում հասարակական ֆինանսների արդյունավետ կառավարումը դառնում է զարգացման կարևորագույն խնդիր: Այն հիմնարար նշանակություն է ստանում ինչպես μյուջետային համակարգի կայունության, այնպես էլ տնտեսական աճի ապահովման գործում: Ակնհայտորեն, տվյալ խնդրի լուծման գործում առանցքային դեր է վերապահված բյուջետային գործընթացի կատարելագործմանը, որը, ըստ էության, պետք է հիմնված լինի հարկաμյուջետային քաղաքականության թափանցիկության, պետական ֆինանսական համակարգի կայունության, միջբյուջետային հարաբերությունների գործուն մեխանիզմի առկայության, բյուջետային գործընթացի կանոնակարգվածության, ինչպես նաև արդյունավետ ֆինանսական վերահսկողության, հաշվետվողականութան և մոնիտորինգի իրականացման սկզμունքների վրա: Նշված սկզμունքները անհրաժեշտ է քննարկել հասարակական ֆինանսների կառավարման միասնական համակարգի շրջանակներում, որն ակնհայտորեն պետք է կողմնորոշված լինի քաղաքական և տնտեսական նոր իրողություններին համապատասխանեցմանը և շարունակական զարգացմանը: Այլ խոսքով` բյուջետային համակարգում μարեփոխումների իրականացման արդիականությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ շատ դեպքերում պետական ծախսերի հիմնավորվածությունը, ինչպես նաև սոցիալական արդյունավետությունը հեռու է բավարար լինելուց։ Այն ցուցանիշները, որոնք դրված են պետական ծախսային քաղաքականության գնահատման հիմքում, ոչ միայն մեթոդապես հնացած են, այլև թույլ չեն տալիս լիարժեք գաղափար կազմել բյուջետային ծախսերի իրական արդյունքների մասին, դրանց հիման վրա ընդունել որակյալ ռազմավարական որոշումներ։ Նեգատիվ այս երևույթները բացառելու նպատակով պետական ծախսային քաղաքականության արդյունավետության գնահատման գոյություն ունեցող մոտեցումների փոխարեն Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ներդնել և զարգացնել «ծրագրային μյուջետավորման» մեթոդը, որը դեռևս μյուջեի նախագծի ձևավորման ընթացքում թույլ կտա համակողմանիորեն հիմնավորել, թե պետական ծախսերին հավակնող այս կամ հայտի μավարարման ու μյուջե ներառման դեպքում ինչպիսին կլինեն ակնկալվելիք արդյունքները: Ատաենախոսության շրջանակներում դիտարկվել են ծրագրային բյուջետավորմանն առնչվող խնդիրները և մշակվել են դրանց լուծմանն ուղղված մոտեցումներ: Այս հանգամանքով էլ պայմանավորված է ատենախոսության թեմայի արդիականությունը և կատարման անհրաժեշտությունը: Диссертация посвящена проблемам программного бюджетирования в РА. Обьектом исследования является деятельность бюджетного процесса, a также результаты реформ, которые необходимы применять в РА Предметом исследования является выявление новых подходов к переоценке проблем, программы бюджета, государственной политики и структуры государственных расходов. Следовательно, исходя из потребности регулирования этой проблемы, основной целью работы является исследование деятельности программного бюджетирования и разработки новых подходов к решению проблем и механизмов, регулирования структуры государственных расходов, которые способствуют росту эффективности бюджетного процесса в РА. Исходя из указанной цели, в раоботе дается решены следующие задачи: изучить сущность программного бюджетировании, специфики зарубежного и местного опыта по данной теме, исследовать основную роль системы государственного бюджетирования, а также рассмотреть программное бюджетирование и структуру государственных расходов, анализировать те факторы, которые влияют на развитие программного бюджетирования, оценить процесс планирование затрат на основе зарубежного опыта и предложить модель программного бюджетирования для практического применения в РА, рассмотреть подходы управления бюджетными рассходами , определить пути совершенствовании бюджетной политики, разработать и предложить модель программного бюджетирования и оценить те возможности, которые влияют на формирование эффективной экономической и бюджетной политики.The topic of the dissertation thesis is program budgeting issues in the Republic of Armenia. The object of the research is the budgeting process in the Republic of Armenia taking into account the urgency the reforms being implemented in this area; and the subject of the research is the identification of the program budgeting issues in the context of adoption of this system, and review and assessment of the public expenditure policy. The goal and the objectives of the Research: the main objectives of the dissertation thesis, in the process of the transition to market economy, are new mechanisms and approaches to the issues on the adoption and improvement of the program budgeting, programmatic objectives, and analysis of regulating the size and the structure of the public expenditure; the design of the respective methodology in compliance with the international standards to receive the required data; and in order to increase the efficiency of the public spending to apply programmatic objectives. To meet the above-stated objectives the following issues were addressed in the dissertation thesis.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы программного бюджетирования в РА. Program budgeting issues in the Republic of Armenia.
  Uncontrolled Keywords: Багдасарян Армен Юриевич, Baghdasaryan Armen Yuri
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 03 Feb 2017 13:28
  Last Modified: 07 Dec 2017 13:45
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4139

  Actions (login required)

  View Item