Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Դրամավարկային քաղաքականությունը ցանցային տնտեսության պայմաններում

Մինասյան, Հայկ Համլետի (2014) Դրամավարկային քաղաքականությունը ցանցային տնտեսության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (302Kb) | Preview

  Abstract

  Ինտերնետի (համացանց) ձևավորումը և դրա կտրուկ տարածումը 1990-ական թվականներին կարծես թե ազդարարեցին «նոր տնտեսության» առաջացումը, որով 1990-ականների ստագնացիայից հետո տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության ոլորտի նորամուծությունները պետք է խթանեին տնտեսության զարգացումը: Նոր տնտեսությունը բնութագրվում էր արտադրողականության, գնաճի և գործազրկության հատվածներում էական μարելավումներով` պայմանավորված նոր տնտեսության երեք ուժերով` տեխնոլոգիա, գլոμալացում և սրված մրցակցային ճնշումներ: Սակայն, 2000-ականների ինտերնետային «պայթման» անկումը հարցականի տակ դրեց նոր տնտեսության խոստացված արմատական հեռանկարները, և նույնիսկ հարց μարձրացվեց, թե իրականում որևէ «նոր» փոփոխություն տնտեսությունում իրականացվել էր 1990-ականներին, թե` ոչ: Սակայն, եթե «նոր տնտեսությունը» իր էությամբ մտացածին էր, ապա պետք է, որ ինտերնետային պայթման անկումից հետո տնտեսական կյանքը ստանար իր նախկին μնույթը` այն ինչ կար մինչ համացանցի և տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ձևավորումը (ՏՀՏ): Ակնհայտ է, որ տնտեսական կյանքում ՏՀՏ-ի ձևավորումը և շարունակական զարգացումն որոշակիորեն փոփոխել է տնտեսական կյանքը: Ավելին, այս զարգացումների արդյունքում ձևավորվել են տնտեսության նոր հատվածներ, որոնց մեջ գլխավորապես առանձնանում է ցանցային «արդյունաμերությունը», որն իր մեջ ներառում է` հեռախոսը, էլեկտրոնային հաղորդագրությունների համակարգը,համացանցը, համակարգչային տեխնիկաները, համակարգչային ծրագրային ապահովումը, երաժշտական և վիդեո նվագարկիչները և այլն:Ցանցային տնտեսությունում գուցե տնտեսական օրենքները չեն «վերացել», սակայն ցանցային միջավայրում և ցանցային ապրանքների շուկաներում նոր վարքագծային սկզμունքներ և օրենքներ են ի հայտ եկել: Այս ամենով հանդերձ՝ ցանցային տնտեսությունը ոչ միայն իր ազդեցությունն է թողել ցանցային շուկաների վրա, այլև տնտեսության ավանդական հատվածի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի՝ դրամավարկային հատվածի վրա: Ցանցային տնտեսության բնորոշ գծերը, մասնավորապես՝ ՏՀՏ հիմնարար դերը, հորիզոնական կոորդինացիան, բացության հատկանիշը, սրված մրցակությունը, համեմատական բարձր արդյունավետությունը, նվազող գործարքային ծախսերը և այլն, իրենց նոր դրսևորումներն են արտահայտում «ավանդական» դրամավարկային հատվածում՝ կերպափոխելով այն ու ձևավորելով «նոր» սկզμունքներով դրամավարկային հատված: Այս փոփոխությունների և կերպափոխումների հիմքը ցանցային տնտեսությունն է՝ իր վարքագծային նոր կանոններով: Ուստի, ժամանակակից պայմաններում կարևոր է բացահայտել դրամավարկային հատվածի նոր՝ կերպափոխված առանձնահատկությունները: Резкое расширение Интернета и информационно-телекоммуникационных технологий в 1990-х, ознаменовали появление новой экономики (сетевая экономика). Основные характеристики сетевой экономики, такие как ведущие роли информационно-коммуникационных технологий, равенство, открытость, конкуренция, высокая производительность, уменьшающие транзакционные издержки и т.д. повлияли на одну из традиционных секторов экономики: денежно-кредитный сегмент. Поэтому, важно определить основные характеристики денежно-кредитной политики в сетевой экономики, и понять возможную опасность новых изменениях в денежно-кредитной политике. Касательно ситуации Республики Армения (РА), семена сетевой экономики распространяются и находятся в начальных этапах его развития. С этой точки зрения, важно отметить, что не существует ни одного исследования, рассматривающие современные тенденции на формирование "безналичной" общества в РА. Таким образом, мы предполагаем, что необходимо расширить понимание этих новых явлений в РА. Основная цель диссертации заключается в следующем: определить трансформацию денежно-кредитного сектора в условиях сетевой экономики и в этом контексте рассмотреть возможности развития электронных денег, рассмотреть влияние этих явленний на денежно-кредитную систему и финансовую стабильность. The dramatic expansion of the internet and information and telecommunication technologies in the 1990s seems to have heralded the emergence of a new economy (network economy). The main characteristics of the network economy, such as the vital role of information and communication technologies, peering, openness, competition, high productivity, diminishing transactional costs, etc. have affected one of the traditional sectors of the economy: monetary segment. Therefore, it is important to identify the main characteristics of the monetary policy in the network economy, and understand the potential threats of new developments on the monetary policy. Regarding to the situation of the Republic of Armenia (RA), the seeds of the network economy are disseminating and it is in the initial stages of its development. Within this perspective it is important to mention that there are no studies that examine the current trends on the formation of the “non-cash” society. Thus, we suppose that it is necessary to expand the understanding of these new features. The main purpose of the dissertation is the following: to identify the transformation of the monetary sector under the conditions of the network economy and within this context to consider the possibilities of electronic money penetration, consider the effect of the latter to the monetary system and financial stability.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Денежно-кредитная политика в сетевой экономике. The monetary policy in the network economy.
  Uncontrolled Keywords: Минасян Айк Гамлетович, Minasyan Hayk Hamlet
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 09 Feb 2017 10:35
  Last Modified: 09 Feb 2017 10:35
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4167

  Actions (login required)

  View Item