Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բնակչության դրամական եկամուտների արդարացի բաշխման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Միսակյան, Արմինե Սերյոժայի (2013) Բնակչության դրամական եկամուտների արդարացի բաշխման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (252Kb) | Preview

  Abstract

  Եկամուտների արդարացի բաշխման խնդիրը գոյություն ունի մարդկության ողջ պատմության ընթացքում: Դարերի ընթացքում տնտեսագետների, քաղաքագետների ուշադրության կենտրոնում են եկամուտների անհավասարության, բաշխման, աղքատության հիմնահարցերը, որոնց հայեցակարգային լուծումների շուրջ բազմաթիվ մոտեցումներ, տեսակետներ, վարկածներ են առաջ քաշվել, սակայն դրանց լիարժեք լուծումները տալ չի հաջողվել դեռ ոչ մի պետության և լավագույն դեպքում ապահովվել է մարդկային բարձր զարգացվածություն, որին այժմ ձգտում են զարգացող բոլոր երկրները: Եկամուտների բաշխման անհավասարության մեծացումը, ունեցվածքային շերտավորման մեծացումը, աղքատությունը և վերջին հաշվով` հասարակության մեջ սոցիալական անարդարության խորացումը Հայաստանի հասարակության մեջ առավել խորությամբ արտահայտվեցին անկախության տարիներին կամ 1990-ականների սկզբին, որոնք մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով լայն տարածում ստացան: 1988-1994թթ. տնտեսության վրա խիստ բացասաբար անդրադարձան երկրաշարժը, Խորհրդային միության փլուզումը և Ղարաբաղյան հակամարտությունը, առևտրային ուղիները փակվեցին, վերացվեցին ԽՍՀՄ հանրապետություններից ներկրվող էներգակիրների և այլ հումքի գծով սուբսիդիաները, Ռուսաստանի պահանջարկը հայկական ապրանքների նկատմամբ վերացավ, տրանսպորտային ծախսերը բարձրացան, իսկ հետագայում արդեն խզված կապերն ու շուկայական տնտեսությանն անցման դժվարությունները: Վերջիններիս ազդեցության հետևանքով նշված ժամանակաշրջանում Հայաստանի ՀՆԱ-ն 55%-ով անկում ապրեց, գործազրկությունն աճեց, իրական աշխատավարձերը (գնողունակությունը) ընկան, նվազեց պետական ծախսերի ծավալը, մեծացավ արտադրողական աշխատուժի զգալի մասի արտագաղթը: Բնակչության եկամտային անհավասարությունն արտացոլող Ջինիի գործակիցը 0.258-ից 1990-ական թթ. երկրորդ կեսին հասավ 0.59-0.60-ի, որի հետևանքով ՀՀ-ն դասվեց եկամտային անհավասարության բարձր մակարդակ ունեցող երկրների շարքում: 2004-2008թթ.-ին կայուն և բարձր տնտեսական աճը նախադրյալներ էր ստեղծում կենսամակարդակի բարձրացման և աղքատության նվազեցման համար: Այդ ժամանակահատվածում արձանագրված տնտեսական աճը նպաստել է իրական աշխատավարձի բարձրացմանը, զբաղվածության կայունացմանը և սոցիալական ծառայություններին ու տրանսֆերտներին ուղղվող բյուջետային ծախսերի ավելացմանը: Արդյունքում նվազել էր ընդհանուր և ծայրահեղ աղքատության մակարդակը: Սակայն, համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը հանգեցրեց նրան, որ 2009թ.-ից աճեց և՛ աղքատության մակարդակը, և՛ ծայրահեղ աղքատությունը` կազմելով համապատասխանաբար` 34.1% և 3.6%: Диссертация посвящена проблемам справедливого распределения денежных доходов в Армении. Проблема справедливого распределения доходов существует на протяжении всей истории человечества. В течение веков в центре внимания экономистов, политологов находятся вопросы неравенства, распределения доходов, бедности, относительно концептуальных решений которых выдвинуты многочисленные подходы, взгляды, гипотезы, однако еще ни одному государству не удалось добиться их полноценного решения и в лучшем случае был обеспечен высокий уровень развития человеческого общества, к которому сегодня стремятся все развивающиеся страны. Объектом исследования являются денежные доходы населения, причины неравенства в их справедливом распределении, методы оценки, бедность и пути государственной политики по ее преодолению, а предметом – проблемы справедливого распределения денежных доходов населения, пути и механизмы их решения в РА. Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью диссертационной работы являются исследование и анализ концептуально- методологических проблем справедливого распределения денежных доходов населения РА, предложение на основе изучения мирового опыта научно обоснованных механизмов эффективного распределения и обеспечения социальной справедливости, а также разработка предложений, касающихся путей реализации политики справедливого распределения на основе изучения тенденций распределения денежных доходов. В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе поставлены и решены следующие основные задачи: изучить понятие доход, представить его различные толкования и источники формирования доходов населения; в наиболее обобщенной форме представить учения о распределении доходов населения и виды доходов. The dissertation thesis is related to the issues of fair monetary income distribution in Armenia. The issue of fair income distribution has existed throughout the history of the humankind. During centuries the focus of economists, politicians was on income inequality, distribution, poverty issues and many hypotheses, views, and approaches were proposed to provide conceptual solution to the above stated issues. However, not a single nation in the world managed to provide the full set of solutions to those issues, but was able to ensure higher human development accumulation at the most, the goal that all developing nations strive to achieve. The object of the research is to study monetary income of the population, the cause roots of unequal income distribution and, measurement methods and tools, poverty reduction state policy directions; and the subject is to investigate the issues of equal monetary income distribution of the population and approaches and directions to resolve them in Armenia. The main goal of the dissertation thesis and objectives: The main goal of the dissertation thesis is to study and analyze methodological and conceptual issues of fair monetary income distribution of the population of Armenia; based on the study of the best practices worldwide to propose efficient distribution and social justice ensuring mechanisms grounded on the theory; and, by studying the trends observed in the monetary income to propose possible policy implementation directions for ensuring equal distribution.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы справедливого распределения денежных доходов населения в Армении. The issues of fair distribution of monetary incomes of the population in Armenia.
  Uncontrolled Keywords: Мисакян Армине Серёжаевна, Misakyan Armine Seryozha
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 09 Feb 2017 13:07
  Last Modified: 09 Feb 2017 15:39
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4170

  Actions (login required)

  View Item