Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ներդրումների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտում

Պողոսյան, Սիրանուշ Հրաչիկի (2013) Ներդրումների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (383Kb) | Preview

  Abstract

  Զբոսաշրջային արդյունաμերությունը, համարվելով տնտեսավարման բարդ օրգանիզմ և առնչվելով տնտեսության տարμեր ոլորտներին, զարգանում է ֆինանսավորման տարբեր աղμյուրներով, անընդհատ կապիտալ ներդրումներ է պահանջում: Զμոսաշրջության μնագավառում ներդրումների արդյունավետ կառավարումը միշտ էլ հիմնախնդիր է հանդիսացել, քանի որ զμոսաշրջային արդյունաբերությունը, հանդիսանալով μարդ տնտեսական օրգանիզմ, ընդգրկում է ոչ միայն տնտեսավարման տարբեր ճյուղեր, այլև առնչվում է μնապահպանական, սոցիալական, մշակութային և հանրային նշանակություն ունեցող ոլորտների հետ: Ճյուղի հաջող զարգացումը մեծապես կախված է նաև տնտեսական այլ ոլորտներից, որոնցից են՝ տրանսպորտը, կապը, ապահովագրական գործը, տեղական ենթակառուցվածքների զարգացածությունը և այլն, որոնց ներդաշնակ գործունեության ապահովումը անհնար է առանց ներդրումային արդյունավետ քաղաքականության: Զբոսաշրջային գործարարության զարգացմանն ուղղված ներդրումների արդյունավետ կառավարումը ներկայումս պահանջում է մի շարք հիմնախնդիրների լուծումներ: Ներդրումների արդյունավետ կառավարումը այլևս չի սահմանափակվում միայն ներդրումների հատույցի գնահատումներով, այլ ընդգրկում է տնտեսագիտական հետազոտությունների լայն շրջանակ, առնչվելով զμոսաշրջային ոլորտում ներդրումներից բխող տեղեկատվական հոսքերի համակարգման, զարգացման նպատակներով ծախսված ռեսուրսների արդյունավետության չափանիշների սահմանման, ինչպես նաև ներդրումային արդյունքների ձևավորման վերահսկողության իրականացման հետ: С переходом на рыночные отношения возникла необходимость управления и реформирования системы оценки эффективности инвестиций в сфере туризма. Эта проблема стала более ощутима после оглашения туризма приоритетным направлением развития экономики правительством РА. Вместе с тем, управление эффективностью инвестиций в сфере туризма, как в теории, так и на практике нуждается в совершенствовании в Армении. Прежде всего, это касается системы информационного обеспечения оценки эффективности инвестиций, как на макроэкономическом уровне, так и в разных сегментах туристических услуг Армении, когда проявляются информационные трудности взаимоувязки результатов туристических услуг и эффекта их мультипликации в других отраслях экономики. Кроме того, методология оценки эффективности инвестиций в сфере туризма также нуждается в совершенствовании, что в экономической литературе рассматривается с разных сторон, однако на наш взгляд, до сих пор остается спорным и порой с противоположными результатами. Особенно эта проблема в теоретическом аспекте остро ощущается при комплексной оценке эффективности инвестирования в индустрии туризма, когда возникает необходимость измерения не только прямых,но и побочных экономических результатов предоставляемых услуг в сфере туризма.The transition to market economy caused a need to control and reforming the system of investment effectiveness estimation in tourism sphere. This problem became more appreciable after tourism has been announced by RA government a priory course for economic development. In conjunction with with this, control of investment effectiveness in tourism both in theory and in practice needs to be perfected in Armenia. First of all it concerns the system of informational supply of investment effectiveness estimation at macro economical level as well as at different tourism services segments in Armenia when there appear informational difficulties in mutual coordination between tourism service results and effects of their multiplication in other branches of economics. Besides, the methodology of importance of investment effectiveness in tourism also needs to improvement, which in economical literature is regarded from different points, from our point of view, steel remains disputable, sometimes with opposing results. This problem in theoretical aspect is sharply appreciable at complex estimation of investment effectiveness in tourism industry when there arises necessity to measure not only direct but also accomplice economical results of additional services in tourism industry. From point of view, is coming necessity for consolidation of investment results and outcomes in tourism industry and related sectors of economy.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы управления инвестициями в сфере туризма Республики Армении. The investment management issues in tourism sector of the Republic of Armenia.
  Uncontrolled Keywords: Погосян Сирануш Грачиковна, Poghosyan Hrachiky Siranush
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 10 Feb 2017 15:22
  Last Modified: 13 Feb 2017 09:47
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4176

  Actions (login required)

  View Item