Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Շինարարության որակի կառավարման ուղիները ԱՄԷ-ում

Ալնաջջար, Այման Կամել (2013) Շինարարության որակի կառավարման ուղիները ԱՄԷ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (706Kb) | Preview

  Abstract

  Շինարարությունն իր զարգացման ընթացքում (հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը) անցել է կատարելագործման երկար ճանապարհ: Այսօր այն բնորոշվում է ժամանակակից ճարտարապետության և քաղաքակրթության նվաճումներով, իրեն բնորոշ սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական զարգացման տարրերով, որոնց հանդիպում ենք մեր ամենօրյա կյանքում: Շինարարական արդյունաբերությունը համարվում է ծառայությունների ոլորտ, այն ստեղծում է ազգային եկամտի մոտ 10 տոկոսը և արդյունաբերության մեջ տարեկան ներդրվող ընդհանուր ֆոնդերի մոտ 50 տոկոսը: Շինարարական աշխատանքները տարբերվում են չափերով և արժեքով, շինարարական արդյունաբերությունը կարևորվում է մարդկության առօրյա կյանքում և աշխարհի տարբեր երկրների ազգային տնտե–սություններում1: Համընդհանուր որակի կառավարումը (ՀՈԿ), արդի ժամանակաշրջանում, ժամանակակից կառավարման գիտության մեջ առավել կարևոր մաս է, և կարևոր դերակա–տարում ունի շինարարական ընկերությունների զարգացման գործում: Այն որոշակիացնում է ընկերության խնդիրները, և հիմքեր է ստեղծում այդ խնդիրները լուծելու համար, ներդաշնակվում է ընկերության ռազմավարության հետ: ՀՈԿ-ը, նրա որդեգրումը և կիրառումը շինարարական ընկերությունների համար խիստ կարևոր մարտահրավեր է, այն հիմքերից մեկը, որը պետք է կիրառել ընկերությունների միջև վեճերի լուծման և նրանց գործունեության գնահատման ժամանակ, շուկայի առաջատար ընկերությունների շարքում ընկերության ներկա իրավիճակի և ապագա դիրքի գնահատման համար: Հետազոտության կարևորությունը բխում է խնդրի բնույթից և միջազգային պրակ–տիկայում կիրառվող ՀՈԿ համակարգի ստանդարտների կիրառման անհրաժեշտությունից: ՀՈԿ-ը երկրների առաջընթացի առավել կարևոր սյուներից է, հատկապես զար–գացող երկրների համար որոնք ինտեգրվում են համաշխարհային տնտեսությանը և պետք է հետևեն զարգացման ընթացքին: Որակը ստեղծում է մի շարք առավելություններ և՛ անհատների և՛ հասարակության, ինչպես նաև նրանց ապահովության և բարե–կեցության համար: Այստեղից էլ հետևում է «ՀՈԿ համակարգի» ներդրման և այն գոր–ծարկելու անհրաժեշտությունը, լրջորեն գնահատելու նրա դերը, արդյունավետ կիրա–ռելու շինարարական ընկերությունների գործունեության ընթացքում: Комплексное управление качеством в настоящее время является одной из важнейших ветвей современной науки управления. Применение данной теории в значительной степени отражается на деятельности строительных организаций, а также позволяет устанавливать цели деятельности компаний и основные пути для их достижения. Важность исследования данной проблемы в ОАЭ исходит из самой ее природы и необходимости применения стандартов качества строительства, которые применяются во всем мире. Комплексное управление качеством представляет собой одну из наиболее важных основ прогресса стран. Комплексное управление качеством, усвоение и применение данной концепции также является вызовом для всех строительных компаний. Одновременно, применение принципов управления качеством имеет значительные экономические последствия, в частности приводит к снижению затрат на строительство, устраняя затраты на исправление дефектов, ошибок и стоимости повторного исполнения некоторых отложенных работ, позволяет удовлетворить потребности пользователей и владельцев бизнеса, снизить затраты на обслуживание в течение всего периода эксплуатации зданий, увеличить продолжительность жизни и полезность объектов, дать компании уверенность в качестве выполненных работ, а также приводит к увеличению доли строительства на рынке, усилению репутации и придает силы, необходимые для конкуренции на строительном рынке. Основной целью исследования является помощь подразделениям менеджмента строительных компаний в том, чтобы они сумели понять концепцию управления качеством и ее ценность и направить свои усилия на улучшение качества строительства в соответствии с общими требованиями и характером деятельности организации. Total Quality Management (TQM), in the current era is the most important part of modern management sciences. Its adoption and application is one of the most important challenges for all construction companies and also one of the bases which can be applied to judge disputes between companies and to evaluate their performance, assess the current status and future place among the leading companies in the market. Importance of this research comes from the nature of the problem itself and necessity of applying the TQM System Standards which applied internationally. TQM represents one of the most important pillars of progress of countries. TQM has significant economic implications that leads to reduced construction costs by eliminating the costs of correcting defects, errors and cost re-implementation of some of the work rejected, helps to achieve user’s and owner’s satisfaction and reduces maintenance costs during the period of use, increases life expectancy and economic facilities, gives the company executing confidence of its work and leads to increased market share in work, earns good reputation, gives them the strength to compete and to continue in the construction market. The main goal of the research is to support management departments of the construction companies to understand the concept and value of the TQM and directing their efforts to improve TQM in line with overall requirements and the nature of the activity.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Пути управления качеством строительства в ОАЕ. Guality management pathways of construction in the U.A.E.
  Uncontrolled Keywords: Айман Камел Алнаджар, Ayman Kamel Alnajjar
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 16 Feb 2017 09:51
  Last Modified: 16 Feb 2017 09:51
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4186

  Actions (login required)

  View Item