Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մակրոտնտեսական կայունացման քաղաքականությունը և դրա հետևանքները զարգացող երկրներում (Իրանի օրինակով)

Մահմուդ, Նուրբախշ Վելաշեդի (2014) Մակրոտնտեսական կայունացման քաղաքականությունը և դրա հետևանքները զարգացող երկրներում (Իրանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (338Kb) | Preview

  Abstract

  Ժամանակակից պայմաններում զարգացող երկրներում ինչպես ամμողջ տնտեսության մասշտաբով, այնպես էլ դրա առանձին հատվածներում տեղ գտնող անհաշվեկշռվածության երևույթը մեծ արդիականություն ունեցող գիտական հետազոտությունների առարկա է, իսկ դրա հաղթահարումը՝ տնտեսական քաղաքականության լուրջ գործնական հիմնախնդիր: Այն ուսումնասիրվել է տարμեր հայեցակետերից՝ շեշտադրելով գների ընդհանուր մակարդակը, վճարային հաշվեկշիռը, տնտեսական աճը, եկամուտների բաշխումը և այլն: Այսպես թե այնպես, ակնհայտ է դարձել մի կարևոր հանգամանք. ժամանակային և տարածական տարբեր պայմաններում կենսագործվող կայունացման քաղաքականության ակնկալվող վերջնարդյունքը պայմանավորված է յուրահատուկ ինստիտուցիոնալ միջավայրի և համապատասխան ենթակառուցվածքների կայացմամբ: Միայն այդ պարագայում այդպիսի քաղաքականությունը կարող է համադասող ազդեցություն ունենալ տնտեսական աճի, գների մակարդակի և վճարային հաշվեկշռի վրա, ինչպես նաև՝ չվատթարացնել այն տնտեսական ցուցանիշները, որոնք թիրախային չեն կամ ընդգրկված չեն կայունացման ծրագրերում: Վերոնշյալից արդեն իսկ հետևում է, որ տնտեսական անհաշվեկշռվածության կամ անկայունության վերլուծությունը և տնտեսական համակարգի կայունացմ անը միտված քաղաքականության որդեգրումը դարձել են ժամանակակից մակրոտնտեսագիտության չափազանց կարևոր և առանցքային հիմնահարցերը: Հիմնախնդիրը գործնականում շատ ավելի μազմաշերտ է և ընդգրկուն՝ հետևյալ իրողությունների հաշվառմամբ: Ինչպես հայտնի է, զարգացող երկրներում իրականացվող բոլոր կայուն ացման ծրագրերն ունեն տնտեսական քաղաքականության ընդհանուր ուղղություններ, ինչպիսիք են՝ հանրային հատվածի տնտեսական խթանումը, բյուջեի դեֆիցիտի կրճատումը, կենտրոնական μանկի փոխառությունների նվազեցումը, հարկերի μարձրացումը, մասնավոր հատվածի արտոնյալ վարկավորման կամ սուբսիդավորման սահմանափակումը: Այս քայլերը, որոնք առավելապես առաջարկվում են ԱՄՀ-ի կողմից և նպատակ են հեդապնդում սատարել շուկայական համակարգի ազատ զարգացումը՝ նվազեցնելով կառավարության միջամտությունը, հաճախ զարգացող երկրներին կանգնեցնում են լուրջ խնդիրների առջև: Программы по стабилизации Международного Валютного Фонда часто поддерживают уменьшение экономического вмешательства правительства на внутренних и иностранных рынках. Одной из важнейших целей является уменьшение дефицита в бюджете посредством уменьшения правительственных затрат, уменьшения субсидий и увеличения налогов в их отношении. В некоторых случаях осуществление стабилизационных планов не имеет успеха зи-за неполного использования моделей и несоблюдения всех факторов комплексного плана, предложенного международными организациями. В данной диссертации был изучен успех либо неудача при осуществлении стабилизационной политики и ее причин с рассмотрением реализации и состава правительственного бюджета и фискальных колебаний в развивающихся странах с акцентом на Иран. Эмпирическое изучение некоторых стран в настоящем исследовании показывает, что все страны с минимальным правительством не были наиболее успешны в улучшении экономических условий. Также, повышение макро переменных в одной стране не является правильным для всех стран с минимизированным правительством. Stabilization programs of the IMF have been often underlying the reduction of the government's economic interference in the domestic and foreign markets. One of the most important objectives is reduction of the budget deficit through reduction in government expenditure, reduction in subsidies and increase in taxes about it. In some cases, no succeed at achieving to stabilization plans is originated from incomplete using of patterns and non-observance of all factors of the proposed package from international organizations. In this thesis, it was investigated the success or failure of implementation of stabilization policies and its reasons to look at the realization and composition of government budgets and fiscal variables in developing countries to emphasis on Iran. Empirical investigation of some countries in this study indicated that all countries with a smaller government have not been more successful in improving economic conditions. Also, boosting macro variables in one country has not been true for all countries by minimizing government.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Политика макроэкономической стабилизации и ее последствия в развивающихся странах (на примере Ирана). Macroeconomic stabilization policy and its consequences in developing countries (case study of Iran).
  Uncontrolled Keywords: Нурбахш Велашеди Махмуд, Nourbakhsh Velashedi Mahmoud
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 16 Feb 2017 10:49
  Last Modified: 31 Jan 2018 14:45
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4188

  Actions (login required)

  View Item