Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մանր եղջերավոր կենդանիների ազոտային փոխանակության տեսակային և միջցեղային առանձնահատկությունները

Մարմարյան, Գայանե Յուրիի (2014) Մանր եղջերավոր կենդանիների ազոտային փոխանակության տեսակային և միջցեղային առանձնահատկությունները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2982Kb) | Preview

  Abstract

  Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и снижение ее себестоимости остается актуальной проблемой животноводства. Решение этого вопроса имеет первостепенное значение для развивающихся стран, к числу которых относится и Армения. При этом приоритет остается за молочным животноводством, что связано с большей пищевой и биологической ценностью молока и молочных продуктов. Учитывая отсутствие высокопродуктивных пород коз в Армении целью племенной работы является создание высокопродуктивных животных. Развитие молочного козоводства в республике осуществляется двумя способами: первый–это завоз в 2000 году из США в Армению высокомолочных пород коз – зааненская, альпийская, тоггенбургская, нубийская и разведение их в чистоте, второй–использование козлов производителей завезенных молочных пород для поглотительного скрещивания с местными, с целью их улучшения и повышения продуктивности. Путем ведения селекционной работы были созданы помесные козы трех поколений – F1, F2 и F3, которые по своей молочной продуктивности превосходят местных, а по приспособленности к природно-климатическим условиям – чистопородных завезенных. Հանգուցային բառեր. ազոտային փոխանակություն, այծ, գլյուտամին, կաթ, միզանյութ, ոչխար Սույն աշխատանքի նպատակն է իրականացնել մանր եղջերավոր կենդանիների տեսակային և միջցեղային կենսաքիմիական համալիր հետազոտություն` ազոտային և էներգետիկ փոխանակության մարկերների կիրառմամբ, ինչպես ցեղերի բնութագրման, այնպես էլ տարբեր գենոտիպերի կենդանիների (մաքրացեղ, տեղական, խառնածին F1, F2, F3) մթերատվության ազոտային փոխանակության համահարաբերակցական կապի բացահայտման նպատակով, որը կարող է կիրառվել որպես սելեկցիային նպաստող լրացուցիչ գործոն: Տրամախաչման արդյունքում F3 խառնածինները չորրորդ լակտացիայում կաթնատվությամբ գերազանցում են տեղականներին շուրջ 70%: F2 և F3 խառնածինները հասուն տարիքում առաջատար են γ- գլոբուլինների քանակով, ազոտային և էներգետիկ փոխանակության հանգուցային ֆերմենտներ` ԱՍՏ-ի և ԼԴՀ-ի ակտիվությամբ, սակայն միզանյութի և կրեատինինի պարունակությամբ զիջում են ներկրված և տեղական այծերին, ինչը վկայում է հասակին զուգընթաց մետաբոլիկ պրոցեսների ինտենսիվության բարձրացման և խառնածինների մոտ ամինաթթուների առավել արդյունավետ օգտագործման մասին` օրգանիզմի կենսասինթետիկ պահանջներին համապատասխան: Արյան ԱԴԱ-ի, ԱՍՏ-ի ակտիվությամբ, գլուտամինի և միզանյութի քանակով, ներկրված ցեղերի և խառնածինների նորածին ուլերը գերազանցում են տեղականներին: Հետազոտությունները վկայում են, որ մաքրացեղ և F1 խառնածինների կաթի սպիտակուցը հասնում է առավելագույնի 3-րդ, իսկ F2 և F3` երկրորդ լակտացիայում, ինչը առաջարկվում է հաշվի առնել պանիրների և մանկական ու դիետիկ կաթնամթերքների արտադրության ժամանակ: Այծերի կաթի գլուտամինի, միզանյութի, տրանսամինազների քանակը զիջում է արյանը, իսկ կրեատինինի դեպքում` հակառակը: Հայաստանի պայմաններում ազոտային փոխանակության վերջնական արգասիքներ` միզանյութի, կրեատինինի, ԱՍՏ-ի ակտիվության և այծերի կաթնային մթերատվության միջև սահմանվել է բացասական համահարաբերակցական կապ, մինչդեռ ԱԼՏ-ի, ԼԴՀ-ի, լիզոցիմի, γ-գլոբուլինների, գլյուտամինի դեպքում` դրական: Բոլոր լակտացիաներում գրանցվում է դրական կապ կաթնային մթերատվության և արյան պրոլակտինի և սոմատոտրոպինի և հակառակ կապ` ինսուլինի միջև: Հայաստանի բնակլիմայական պայմաններին հարմարված տեղական այծերն ու խառնածիններն առանձնանում են կաթի առավել բարձր լիզոցիմով: The purpose of the present study has been to conduct a complex biochemical research of small ruminants of different types and breeds through the application of nitrogen and energy metabolism markers. The objective behind has been twofold: to give characteristics of breeds and to reveal correlative links between productivity and nitrogen metabolism of different breeds and crossbreeds (pure breeds, locals, F1, F2, F3 crossbreeds), which can contribute additionally to selection process. Crossbreeding resulted in F3 crossbreeds having milk productivity higher than the locals by about 70%, in 4th lactation. At mature age, the F2 and F3 crossbreeds are in the lead in the amount of γ- globulins; the key enzymes of nitrogen and energy metabolism, i.e. AST and LDH activity are also high in them; however, in the amount of urea and creatinine, they yield to imported and local goats, which comes to prove that in parallel with age, there takes place an increase in the intensity of metabolic processes and a more efficient use of amino acids in crossbreeds, in accordance with biosynthetic needs of the organism. The newborn kids of imported breeds and of crossbreeds excel the locals in ADA, AST activity of blood and in the amount of glutamine and urea.

  Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
  Additional Information: Մանր եղջերավոր կենդանիների ազոտային փոխանակության տեսակային և միջցեղային առանձնահատկությունները: The peculiarities of different breed and type related nitrogen metabolism in small ruminants.
  Uncontrolled Keywords: Մարմարյան Գայանե Յուրիի, Marmaryan Gayane
  Subjects: Chemistry
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 02 Mar 2017 09:27
  Last Modified: 03 Mar 2017 09:40
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4219

  Actions (login required)

  View Item