Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Լրագրող ուսանողների հանպատրաստի խոսքի հմտությունների զարգացումը միջմշակութային հաղորդակցում ուսուցանելիս

Մկրտչյան, Ալլա Եփրեմի (2015) Լրագրող ուսանողների հանպատրաստի խոսքի հմտությունների զարգացումը միջմշակութային հաղորդակցում ուսուցանելիս. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (767Kb)

  Abstract

  Развитие международного сотрудничества РА с другими государствами, применение новых телекоммуникативных, высокотехнологичных средств в области масс-медиа, повышение качества медиаобразования требует от армянских журналистов по-новому взглянуть на систему подготовки журналистов. Не секрет, что вузовская методика обучения иностранным языкам, в частности профессионально-ориентированное обучение подъязыку журналистики не развита в должной мере. В целом не разработаны соответствующие методики обучению спонтанной речи на иностранном языке. Можно подтверждать, что отсутствие современной, четко разработанной методической системы обучения английской спонтанной речи приводит к определенным трудностям в области подготовки будущих журналистов. Большое значение имеет для будущих журналистов умение свободно общаться на иностранных языках с представителями разных профессий, культурных и языковых сообществ, вероисповеданий. Это предполагает развитие не только коммуникативной, профессиональной, межкультурной компетентности, но и наличие определенных личностных качеств: уважение к «инородным культурам», толерантное отношение к обычаям, традициям, вере, нравам носителей изучаемого языка. В профессиональной деятельности, журналисты пишут статьи, очерки, новости, репортажи, эссе, дают интервью, сообщают новости как родном, так и на иностранных языках. По сути, здесь речь идет об обучении на иностранном языке не только подготовленной, но и неподготовленной речи журналистов. В специальной лингводидактической и методической литературе под устным видом неподготовленного диалогического текста понимается спонтанная речь. Спонтанная речь представляет основные характеристики разговорной речи. В процессуальном плане она характеризуется неподготовленностью. Спонтанная речь генерируется в аутентичных, естественных ситуациях. Анализ соответствующей литературы показывает, что авторы в основном указывают на специфичность спонтанной речи в аспекте реализации вербальных и невербальных средств коммуникации, а также корреляции вербальных и невербальных компонентов коммуникативного акта. Основные компоненты иноязычной спонтанной речи четко выделяются с точки зрения социокультурного и коммуникативного, коммуникативно-когнитивного подходов, в том плане, что общение, осуществляемое представителями разных культур, возможно в рамках межкультурной коммуникации. Մասնագիտական կողմնորոշման անգելերենի ուսուցման գործընթացում մեծ նշանակություն ունի ապագա լրագրողների միջմշակութային հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման հիմնախնդիրը: Միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացում օտարալեզու ինքնաբերական խոսքի զարգացման կարևորությունը բացատրվում է ժամանակակից աշխարհի նոր իրողությունններով: Հնարավոր չէ պատկերացնել ժամանակակից լրագրողի լիարժեք աշխատանքն առանց անգլերեն ինքնաբերական խոսքի համապատասխան մակարդակում տիրապետման: Դրա հետ մեկտեղ, փաստ է այն, որ լրագրության ֆակուլտետի ուսանողների ինքնաբերական խոսքի ուսուցման մեթոդիկան միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների և հմտությունների զարգացման համատեքստում հավուր պատշաճի մշակված չէ: Հետազոտության արդիականությունը որոշվում է գոյություն ունեցող անգլերեն զանգվածային լրատվական ենթալեզվի և օտարալեզու ինքնաբերական խոսքի ուսուցման մեթոդական համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությամբ: To develop the international cooperation with other countries RA requires the Armenian journalists to take a fresh look at the training of journalists. In the course of training future journalists professionally-oriented English language it is very important to take into consideration the development of intercultural competence. The importance of developing spontaneous speech in intercultural communication is explained by new realities of the modern world, in particular by raising the status of a foreign language in the society. However, it is impossible for modern journalists to carry out their professional responsibilities without mastering the corresponding level of English spontaneous speech. However, the methodological and methodical systems of teaching English at the faculty of journalism is not worked out properly to develop the skills of intercultural communication. The aim of the research is to study the linguistic and methodical literature on the problem of developing future journalists’ spontaneous speech, to promote their intercultural competence, to create methodological system of developing communicative competence of studentjournalists.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Լրագրող ուսանողների հանպատրաստի խոսքի հմտությունների զարգացումը միջմշակութային հաղորդակցում ուսուցանելիս: The development of student-journalists’ spontaneous speech skills in the process of teaching them intercultural communication.
  Uncontrolled Keywords: Մկրտչյան Ալլա Եփրեմի, Mktchyan Alla Eprem
  Subjects: Pedagogy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 03 Mar 2017 17:01
  Last Modified: 06 Mar 2017 10:27
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4239

  Actions (login required)

  View Item