Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը Իրանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համակարգում

Շահզարի, Հաբիբ Ղոլամ (2014) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը Իրանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համակարգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (314Kb) | Preview

  Abstract

  Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացումն այսօր արմատապես փոխել է մարդկային կյանքը կրթության, արդյունաբերության, առևտրի, գիտության, մշակույթի և այլ ոլորտներում՝ խթանելով նորարարություններ և ստեղծելով նոր որակ ու մակարդակ: Այս երևույթի էությունը և նրա տարբեր հետևանքների համակողմանի ըմբռնումը «Տեղեկատվական դարի» անհրաժեշտ նախապայմաններից է, սակայն առանց վերլուծական համապատասխան գործիքակազմի, որով սահմանվեն այս համատարած գործընթացի տարբեր բաղադրիչներն ու կողմերը, հնարավոր չէ այն կիրառել նպատակային ու խելամտորեն՝ ի նպաստ տվյալ երկրի զարգացմանն ու առաջընթացին: Արդի մշտափոփոխ և արագ զարգացող պայմաններում բարձրագույն կրթության համակարգը պետք է կարողանա համընթաց քայլել ժամանակի պահանջներին և վերազինվել աշխատանքային նոր եղանակներով: Արդի հասարակությունը «տեղեկատվական հասարակություն» է, որով ավելի հրատապ են դառնում կրթության համակարգ-հասարակություն փոխհարաբերության նոր սահմանումները: 1980–ականներից սկսած հաշվիչ հնարավորությունների, համակարգչային կիրառական ծրագրերի և ցանցերի սրընթաց զարգացումները, նաև տեխնոլոգիաների գների նվազումը, դրանց հասանելիության մեծացումն ու կիրառման մատչելիությունն աննախընթաց կերպով ընդլայնել են ՏՏ-ի սոցիալ-տնտեսական ներազդեցության դաշտը: Վերջին երկու տասնամյակներում ՏՏ-ի զարգացումներն ամբողջովին փոխել են կառավարման ու վարչարարության գիտական մեթոդները: Տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության բնագավառի հեղափոխությունը համեմատվում է արդյունաբերական հեղափոխության հետ: Դժվար է ամբողջապես պատկերացնել ՏՏ-ի ազդեցության բոլոր կողմերը հասարակության վրա: Աշխարհը հասել է մի դարաշրջանի, երբ առկա գործիքները, բարդ լինելով հանդերձ, էժան են ու վստահելի: Բարձրագույն կրթության համակարգը գիտելիքի և տեղեկատվության արտադրության ամենամեծ և գլխավոր կառույցն է: Այսօր բուհերը ոչ միայն կատարում են գիտելիքների փոխանցման, կարողությունների բացահայտման և ընդունակությունների զարգացման գործառույթները, այլ նաև կրթում և դաստիարակում են ստեղծագործական միտքը, նորարարական-նախաձեռնողական միտումները: Ահա այստեղ չափազանց որոշիչ դեր ունեն ՏՏ-ը: ՏՏ-ի ներմուծումը բարձրագույն կրթության ոլորտ, իրականում, նպատակ ունի ապահովել «ճկուն» ուսումնառություն: ՏՏ հասկացությունը ենթադրում է կրթական կառույցների, դասախոսների և ուսանողների միջև բազմաշերտ փոխհարաբերություններ: Այս գործոնի ներմուծմամբ անհրաժեշտ է, որ դասախոսներն ու գիտաշխատողները նորովի մոտեցում որդեգրեն ուսուցման մեթոդների ու միջոցների նկատմամբ. На сегодняшний день развитие информационных и коммуникационных технологий в корне изменило человеческую жизнь в сфере образования, индустрии, торговли, науки, культуры, стимулируя новшества и создавая новое качество и уровень. Сущность и понятие разных последствий этого явления – необходимое условие “Информационного века”. В современном мире основное общеобразовательное обучение недостаточно для всей жизни учащихся, оно нуждается в периодической разработке. Возможности ИТ в целом могут способствовать процессу переподготовки учащихся, самообразованию и саморазвитию личности, причем, и с теоретической и с практической точек зрения знаний и навыков, а в системе образования внедрение этих возможностей требует культурных, общественных и экономических соответствующих подсистем. Актуальность исследования обусловливается глубоким влиянием ИТ в системе образования. Nowadays, the development of information and communication technologies has radically changed the human life in sphere of education, industry, trade, science, culture, stimulating innovations and creating a new level and quality. The essence of this phenomena and its different consequences are necessary conditions of the "Information Age". In today's world the basic general and formal education is not enough for the whole students' life it needs in periodic development. IT capabilities can contribute the process of self-education and self-development of a person, more overaccording to theoretical and practical knowledge and skills, and in the education system the implementation of these capabilities requires a cultural, social and economic corresponding subsystems. Modernity of research is due to the profound influence of IT in education system. It is more urgent and necessary, especially in Iran, as a developing country.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Роль информационных технологий в системе обеспечения качества высшего образования Ирана. The role of information technologies in the system of the higher education quality assurance of Iran.
  Uncontrolled Keywords: Шахзари Хабиб Голам, Shahzari Habib Gholam
  Subjects: Pedagogy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 15 Mar 2017 17:01
  Last Modified: 20 Mar 2017 09:52
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4285

  Actions (login required)

  View Item