Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսր անտառների ֆլորան և բուսականությունը

Ալեքսանյան, Ալլա Սամվելի (2012) Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսր անտառների ֆլորան և բուսականությունը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (608Kb) | Preview

  Abstract

  Научной базой для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия являются исследования, посвященные инвентаризации и изучению особенностей флоры и растительности. Именно это положение определяет актуальность настоящей работы, посвященной детальному исследованию флоры и растительности лиственных аридных редколесий (ЛАР) Южной Армении. До нaстоящего времени отсутсвует единый подход к объему и рангу растительности аридных редколесий. В нашей работе мы придерживались мнения Р.В. Камелина (1995), выделяющего аридные редколесья (вместе с шибляком) в отдельный тип растительности. Несмотря на длительную историю изучения флоры и растительности Кавказа в целом и Армении, в частности, целенаправленного изучения флоры и растительности ЛАР Южной Армении до настоящего времени не проводилось. Исследуемая флора является очень оригинальной, отличается исключительным богатством и своеобразием, в ее составе присутствуют локальные эндемики и реликты различного возраста и происхождения, являющиеся маркерами, по которым можно восстановить историю становления флоры и построить региональную модель флорогенеза. Литературные сведения по флоре и раститeльности редколесий являются отрывочными, не охватывают всего района исследований, и поэтому актуальным является их комплексное изучение, включая анализ флоры и классификацию растительности на основе современных методик и систем классификации. Целью исследования являлось на основе инвентаризации и анализа флоры, изучения и классификации растительности ЛАР Южной Армении построение схемы флорогенеза и разработка теоретической базы для сохранения и рационального использования их растительного разнообразия. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: Выявление видового состава и составление конспекта флоры ЛАР Южной Армении с указанием характерных особенностей каждого вида. Проведение всестороннего флористического анализа, включающего систематический, географический, биоморфологический анализ и анализ эндемизма. Исследование состава и структуры растительного покрова, характеристика и классификация основных растительных сообществ ЛАР Южной Армении. Выявление полезных видов растений и оценка хозяйственного значения растительного покрова ЛАР Южной Армении. Разработка и предложение системы мероприятий по охране и рациональному использованию флоры и растительности ЛАР Южной Армении. Հայաստանի Հանրապետության արդի քաղաքական և տնտեսական իրավիճակը թելադրում է երկրի բնական էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը: Մի կողմից այն պետք է ապահովի բույսերի և կենդանիների հազվագյուտ և անհետացող տեսակների պահպանության իրական հնարավորություն, իսկ մյուս կողմից բնական ռեսուրսների կայուն կառավարմումը պետք է հանգեցնի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը: Չնայած Կովկասի և մասնավորապես Հայաստանի ֆլորայի և բուսականության ուսումնասիրությունների երկարատև պատմությանը` Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսրանտառների ֆլորայի և բուսականության նպատակաուղղված ուսումնասիրություն մինչ օրս չի իրականացվել: Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսրանտառների ֆլորայի և բուսականության վերաբերյալ տվյալները մասնակի են և չեն ընդգրկում մեր ուսումնասիրությունների ողջ շրջանը, ինչի հետևանքով էլ անհրաժեշտ է դրանց համընդհանուր ուսումնասիրությունը: Մեր կողմից կատարվել է Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսրանտառների ֆլորայի բազմակողմանի վերլուծություն, ցույց է տրվել նրա կապը Կովկասի այլ լեռնային ֆլորաների հետ: Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսրանտառների ֆլորան ներառում է 412 ցեղի և 79 ընտանիքի պատկանող 1009 բուսատեսակ: Առանձին ֆլորիստիկ շրջանների ֆլորաները համապատասպանաբար նեռառում են` Դարելեգիսի ֆլորիստիկ շրջան`344 ցեղի և 70 ընտանիքի 753 տեսակ, Զանգեզուրի ֆլորիստիկ շրջան` 343 ցեղի և 76 ընտանիքի 732 տեսակ, Մեղրիի ֆլորստիկ շրջան` 360 ցեղի և 73 ընտանիքի 755 տեսակ: Տվյալ բուսականության տիպի նման բուսական հարստությունն ավելի շուտ վկայում է նրա համընդհանրության և խախտված աճելավայրերի գոյության, քան պայմանների բազմազանության մասին: Աշխարհագրական վերլուծության արդյունքում Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսրանտառների ֆլորայի կազմում առանձնացվել է 24 երկրատարր, որոնք միավորվել են 4 խոշորացված տիպերում: Գերակշռող երկրատարրն այստեղ պալեարկտիկ-հինմիջերկրածովայինն է: Կարելի է վստահորեն ասել, որ Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսրանտառների ժամանակակից ֆլորան ձևավորվել է ֆլորայի զարգացման հյուսիսային (պալեարկտիկական) և հարավային (հինմիջերկրածովային) կենտրոնների համարյա հավասար մասնակցությամբ: Current political and economic situation of the Republic of Armenia stipulates the necessity of investigation of natural ecosystems and biodiversity in the country. It should provide real possibility for conservation of rare and endangered plant and animal species, in the meanwhile leading to improvement of livelihood of the population through sustainable management of nature resources. In spite long history of researching of flora and vegetation of the Caucasus and Armenia, purposeful research of flora and vegetation of deciduous open arid woodlands of Southern Armenia was never carried out before. The analysis of numerous published data shows, that information on flora and vegetation of deciduous open arid woodlands is sketchy and does not cover the whole area in focus, and consequently implementation of complex research of the area is rather topical. Complex analysis of flora of deciduous open arid woodlands of Southern Armenia as well as the link of the areas in focus to other mountainous floras of the Caucasus is provided in the current work. The flora of deciduous open arid woodlands of Southern Armenia includes 1009 plant species belonging to 412 genera and 79 families. The floras of separate floristic regions include according to: Darelegis floristic region – 753 species belonging to 344 genera and 70 families, Zangezur floristic region - 732 species belonging to 343 genera and 76 families, Meghri floristic region - 755 species belonging to 360 genera and 73 families. The high floristic richness for this type of vegetation proves its integrated character and presence of disturbed habitats rather than the diversity of conditions.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսր անտառների ֆլորան և բուսականությունը: Flora and vegetation of deciduous open arid woodlands of Southern Armenia.
  Uncontrolled Keywords: Ալեքսանյան Ալլա Սամվելի, Aleksanyan Alla
  Subjects: Biology
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 20 Mar 2017 14:56
  Last Modified: 20 Mar 2017 15:43
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4318

  Actions (login required)

  View Item