Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արտաքին գործոնների ազդեցությունը տեքստիլ արտադրատեսակների ջերմաֆիզիկական հատկությունների վրա և դրանց գնահատման մեթոդի մշակումը

Մանասյան, Նաիրա Կնյազի (2016) Արտաքին գործոնների ազդեցությունը տեքստիլ արտադրատեսակների ջերմաֆիզիկական հատկությունների վրա և դրանց գնահատման մեթոդի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1074Kb) | Preview

   Abstract

   Повышение производительности труда, выпуск высококачественных и конкурентоспособных текстильных и кожгалантерейных изделий (одежды, обуви, перчаток, головных уборов и т.д.) разного вида, назначения и условий эксплуатации для всех социальных групп населения являются важнейшими и ответственными задачами, стоящими перед легкой промышленностью любой страны, в том числе и республики Армения. Успешное решение этих задач зависит не только от процесса изготовления указанных изделий, но и от процесса их проектирования, так как на этом этапе закладываются все те количественные и качественные характеристики изделий, которые в конечном итоге определяют их технико-экономические, качественные и конкурентоспособные характеристики. Требования, предъявляемые к современным текстильным и кожгалантерейным изделиям могут быть разделены на две различные по характеру и содержанию группы: первую группу составляют требования, направленные на формирование потребительских свойств и качеств изделий; вторую группу составляют промышленно-экономические требования к изделиям, которые направлены на обеспечение высокого качества их изготовления при минимальных трудовых и материальных затратах. В ассортименте текстильных изделий наибольший удельный вес занимает одежда, которая в основном будет объектом исследования в диссертационной работе. Наиболее обширной является группа требований к одежде как предмету потребления. В нее входят функциональные, художественно-эстетические, эргономические, гигиенические, механические и другие требования. Производство и эксплуатация одежды связаны с воздействием на материалы скорости движения, влажности и температуры внешней среды, расположения тела человека относительно внешней среды и т.д. Анализ опубликованных работ показывает, что в них в основном рассматривает воздействие отдельных факторов внешней среды на материалы одежды и их пакеты. Ատենախոսական աշխատանքի նպատակն է հետազոտել արտաքին միջավայրի գործոնների համատեղ ազդեցությունը տեքստիլ արտադրատեսակների (հիմնականում հագուստի) ջերմաֆիզիկական հատկությունների վրա և մշակել այդ ազդեցության գնահատման մեթոդը: Ներածությունում հիմնավորված է ատենախոսական աշխատանքի արդիականությունը, ձևակերպված են հետազոտության նպատակը և խնդիրները, բերված են աշխատանքի գիտական նորույթը, գործնական նշանակությունը և պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները: Առաջին գլխում կատարված է գրականության մանրակրկիտ վերլուծություն արտաքին միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությամբ տեքստիլ արտադրատեսակների ջերմաֆիզիկական (հիմնականում ջերմապաշտպան) հատկությունների ժամանակակից հետազոտությունների բնագավառում: Գրականության վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հագուստի ջերմապաշտպան հատկությունները հիմնականում ուսումնասիրված են արտաքին միջավայրի մեկ կամ երկու գործոնների ազդեցությամբ, բացակայում են դրանց հետազոտություններն արտաքին միջավայրի մի քանի գործոնների համատեղ ազդեցությամբ: Ցույց է տրված, որ ջերմապաշտպան հատկությունների գնահատման համար գոյություն ունեցող տեղակայանքներն ունեն մեծ ինքնարժեք, զբաղեցնում են մեծ տարածք և թույլ չեն տալիս կատարել դրանց արագ գնահատումը արտաքին գործոնների համատեղ ազդեցության հաշվառմամբ: Երկրորդ գլխում նկարագրված է ատենախոսական աշխատանքի փորձարարական հետազոտությունների կազմակերպման և անցկացման հերթականությունը և մեթոդակարգը: Հագուստի ջերմաֆիզիկական հատկությունների վրա ազդող արտաքին միջավայրի հիմնական գործոնների (արագության, ջերմաստիճանի, խոնավության և միջավայրի նկատմամբ մարդու մարմնի դասավորության) ընտրությունը կատարվել է մասնագետների փորձագիտական հարցման արդյունքներով: Նկարագրված է արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ հագուստի ջերմապաշտպան հատկությունների գնահատման համար նախագծված և ստեղծված տեղակայանքը, որի գլխավոր տարր է հանդիսանում դրա փորձարարական տեղամասում պտտվող սկավառակի վրա տեղադրված հագուստով մանեկենը, որը հանդիսանում է մարդու մարմնի նմանակը: The aim of the thesis is to study the influence of environmental factors on textile products (mainly clothing) thermo-physical properties and to develop a method of impact assessment. In the introduction grounded the modernity of the thesis work is stated. The aim and problems of the research are formulated in it and the innovation of the scientific work, the practical significance and the main points of protection are given in it. In the first chapter a thorough analysis of the literature of the impact of various environmental factors textile products of thermo-physical (mainly Thermal) properties in the field of modern researches is done. The analyses of the literature showed that thermal properties of the clothes are mainly studied under the influence of one or two environmental factors, some scientific researches of the influence of several combined factors of the external environment is lacking. Is shown that the devices for the assessment of thermal properties have high cost prices, occupy large area and do not allow them to make a fast assessment of the impact of external factors into account. The second chapter the sequence and methodology of organizing and conducting the experimental researches of the thesis work is described. Under the influence of main characters of environment (speed, temperature, humidity) and the influence of the environment on the human body's thermo-physical properties of the layout selection has been made with the results of specialists' expertise poll. Is described the device designed and created for assessment of clothing's thermal properties under the influence of environment, in which the main element is mounted on a rotating disk in the experimental station of dressed mannequin resembling the human body. Inside the mannequin's empty cavity a hot water is filled with temperature of 36,6 ° C, which corresponds to the normal temperature of the human body.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Արտաքին գործոնների ազդեցությունը տեքստիլ արտադրատեսակների ջերմաֆիզիկական հատկությունների վրա և դրանց գնահատման մեթոդի մշակումը: The impact of external factors on thermo – phisical textile products and the development of their assessment method.
   Uncontrolled Keywords: Մանասյան Նաիրա Կնյազի, Manasyan Naira Knyaz
   Subjects: Metallurgy and Material Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 27 Mar 2017 15:11
   Last Modified: 27 Mar 2017 15:34
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4393

   Actions (login required)

   View Item