Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ի. Բունինի «Մթին ծառուղիներ» պատմվածաշարի պոետիկան

Սարգսյան, Ռուզաննա Ալեքսանդրի (2016) Ի. Բունինի «Մթին ծառուղիներ» պատմվածաշարի պոետիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (690Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1141Kb) | Preview

   Abstract

   Диссертация посвящена некоторым проблемам поэтики цикла И. А. Бунина «Темные аллеи». Это последнее крупное произведение писателя представляет интерес не только с точки зрения содержания составляющих его текстов, но и с точки зрения их художественной оригинальности. Стилистические особенности бунинского текста позволяют взглянуть на связанные с ним вопросы поэтики под разными углами зрения. Структурная и содержательная целостность и оригинальность «Темных аллей» проявляется на основе комплексного анализа особенностей поэтики цикла, который занимает особое место в творчестве И. Бу¬ни¬на, поскольку в нем сосредоточены все характерные черты «творческого почерка» писателя. Актуальность работы определяется прочно укоренившейся в теоретической мысли последних десятилетий принципами системного подхода, проявившимися почти во всех областях научного знания, в том числе и в филологических дисциплинах. В контексте этой доминирующей научной парадигмы особую значимость для литературоведения приобретает изучение разнообразных сверхтекстовых организаций, как поэтических, так и прозаических. В этом аспекте было предпринято и настоящее исследование, посвященное изучению книги И. А. Бу¬нина «Темные аллеи» как циклового единства и выявлению разноуровневых межтекстовых связей между произведениями, обеспечивающих целостность прозаического цикла. Ատենախոսությունը նվիրված է Ի. Բունինի «Մթին ծառուղիներ» պատմվածաշարի պոետիկայի արդիական մի շարք խնդիրներին: Աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է ուսում-նասիրության առարկայի նկատմամբ համակարգային մոտեցման սկզբունքներով, որոնք ի հայտ են եկել գիտական գրեթե բոլոր բնագավառներում, այդ թվում՝ նաև բանասիրության մեջ: Տվյալ գիտական գերակշռող պարադիգմայի համատեքստում գրա-կանագիտության մեջ հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում վերտեքստային զանազան միավորների ուսումնասիրությունը՝ ինչպես պոետիկ, այն¬պես էլ արձակ: Հատկապես այս համատեքստում է նախաձեռնվել տվյալ ուսումնասիրությունը, որը նվիրված է Ի. Ա. Բունինի «Մթին ծառուղիների» քննությանը՝ որպես շարքի միասնության, ինչպես նաև երկերի միջև առկա ու արձակ շարքի միասնությունն ապահովող տարբեր մակարդակների միջ¬տեքստային կապերի բացահայտմանը: Ուսումնասիրության առարկան էպիկական փոքր տեսակների տարբեր ժանրերին պատկանող ստեղծագործություններն են, ինչպես նաև «Մթին ծառուղիների» ժանրային առանձնահատկությունը՝ որպես շարքի միասնություն: Զանց չեն առնվել նաև ուրիշ խնդիրներ՝ կապված ժանրի, շարքի տեքստերի կոմպոզիցիոն և սյուժետային կառուցվածքի վերլուծության, նրա մոտիվների և կերպարների համակարգի հետ: The dissertation is devoted to some topical problems of the poetics of the cycle «Dark Avenues» by I. Bunin. The topicality of work is determined by the principles of the system approach to the object of research, manifested in almost all spheres of scientific knowledge, including the philological disciplines. In the context of this dominant scientific para¬digm the study of a variety of over-textual organizations, both poetic and prosaic, becomes of particular significance for literary criticism. It is in this aspect that this research was undertaken in order to study the book of I. Bunin «Dark Avenues» as cyc¬lic unity and to identify multilevel inter-textual links between works, ensuring the integrity of the prose cycle. The object of the research are the different genres works of small epic form, united into the cycle, as well as the genre specificity of «Dark Avenues» as the unity of cyclic form. The subject of research is the range of issues related to the analysis of genre, composition and narrative structures of the texts of the cycle, with the system of its motifs and images. The scientific novelty of the work lies in the definition of the «Dark Avenues» genre as the author's prose cycle and in integrated approach to the analysis of the series «Dark Avenues» on the principle of genre, compositional and narrative structures unity. The aim of the dissertation is to identify the structural and substantive integrity of the Bunin's «Dark Avenues» based on the analysis of the peculiarities of the cycle poetics. The theoretical significance of the research lies in the fact that it presents a comprehensive analysis of the complex of individual peculiarities of I. Bunin's poetics Main research methods are analytical method aimed at identifying and syste-ma¬tizing the peculiarities of the poetics of the cycle, as well as comparative and des¬crip¬tive methods. Practical significance of the research lies in the fact that the data of the work can be used in the course of Stylistics, as well as in the courses on the history of Rus¬sian literature of the first half of the 20th century and the literature of Russian abroad. The structure of the dissertation: Introduction, three chapters divided into paragraphs, Conclusion and References. In the Introduction the choice of the topic, its relevance and scientific novelty are substantiated, the subject and object of research are indicated, the aims and ob¬jectives, as well as theoretical and practical importance and the theoretical and methodological basis of the thesis are presented. The first Chapter discusses the problems associated with the definition of the «Dark Avenues» genre, the issues of prose cycle theory in the context of the genre definition of this work by Bunin, questions of its constituent texts genre, as well as the types and functions of inter-textual links as one of the main aspects of the cycle theory.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Ի. Բունինի «Մթին ծառուղիներ» պատմվածաշարի պոետիկան: Poetics of the cycle «Dark Avenues» by I.Bunin.
   Uncontrolled Keywords: Սարգսյան Ռուզաննա Ալեքսանդրի, Sargsyan Ruzanna
   Subjects: Literature
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 29 Mar 2017 15:46
   Last Modified: 31 Mar 2017 11:04
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4415

   Actions (login required)

   View Item