Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արտակարգ իրավիճակներում սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի և հոգեբանական ռեսուրսների համահարաբերակցությունը

Երիցյան, Արևիկ Արմենի (2016) Արտակարգ իրավիճակներում սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի և հոգեբանական ռեսուրսների համահարաբերակցությունը. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (27Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3989Kb) | Preview

   Abstract

   Մարդկության զարգացման ներկա փուլում, երբ առկա են բնակլիմայական, սոցիալ-տնտեսական, սոցիալ-քաղաքական աննախադեպ իրողություններ, համաշխարհային հանրակցության ճգնաժամ, խոշորամասշտաբ տարաբնույթ տեխնածին և բնական աղետներ, անձի հոգեբանական ռեսուրսների և ադապտացիոն ներուժի ձևավորման, պահպանման և ամրակայման հիմնախնդիրները դառնում են օրակարգային: Արտակարգ իրավիճակներին բնակչության ադապտացիայի, սթրեսադիմացկունության, կոմունիկատիվ հմտությունների ամրակայման հիմնախնդիրները այսօր արդիական են աշխարհի տարբեր բնակլիմայական ու սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ապրող շատ ու շատ ժողովուրդների համար և խիստ հրատապ՝ նաև հայերի համար: Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ առկա հիմնախնդիրները շոշափում են նաև անձի և սոցիալական հանրությունների գոյապահպանության հիմքերը: Նման իրադրության մեջ հոգեբանական գիտակարգի, մասնավորապես, սոցիալ-հոգեբանության առաջնահերթ խնդիրներից են արտակարգ իրավիճակներին անձի ադապտացիայի մեխանիզմները, դրանց թերի արտահայտվածության կամ աղավաղման պատճառահետևանքային կապերը և առանձնահատկությունները վերհանելը, վերլուծելն ու իմաստավորելը՝ լույս սփռելով կնճռոտ այն երևույթների վրա, որոնք պարարտ հող են ստեղծում անձի նյարդահոգեկան անկայունության, դեզադապտացիայի, հասարակությունում դեզինտեգրացիայի և ինքնամեկուսացման արդյունքում սոցիալ-հոգեբանական և ֆիզիկական օտարացման երևույթների համար: Արտակարգ իրավիճակներին անձի ադապտացիայի հիմնախնդիրը ուսումնասիրվել է հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, հոգեբուժության, մարդաբանական և հասարակագիտական այլ գիտակարգերի շրջանակներում, այդուհանդերձ նրա բազմաբովանդակ ուսումնասիրությունը սոցիալ-հոգեբանական գիտակարգում բավականաչափ աղոտ է, թերի, կարոտ մեկնաբանման և նորովի լուսաբանման: Ուսումնասիրության կարիք ունեն մասնավորապես անձի սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմների ձևավորման, ֆունկցիոնալ համագործակցության և սոցիալականացման գործընթացում դրանց համակցված ամբողջականության, անձի արժեհամակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները, որոնց մասնակիորեն իրենց հետազոտություններում անդրադարձել են՝ Վ.Կրիսկոն՝ ադապատացիայի՝ որպես կենդանի օրգանիզմների և արտաքին միջավայրի փոխներգործության գործընթացի համատեքստում, Պ.Ս.Կուզնեցովը՝ տվյալ իրավիճակում անձի ներքին հնարավորությունների ու ընդունակությունների առավելագույն արտահայտության ու իրացման: Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что проблема социально-психологическоий адаптации в чрезвычайных ситуациях является насущной как для отдельной личности, так и для общества в целом. Формирование конструктивных форм социально-психологичской адаптации в чрезвычайных ситуациях особо актуально для нашей страны, где довольно высок риск землятрясений, а также техногенных и социогенных чрезвычайных ситуаций. В социально-психологической науке сформулировалось понятие ''наследственность социальной адаптации''. Выявлена ролевая целостность психологических ресурсов личности в контексте социально-психологической адаптации. Освещен компенсаторный характер психологических ресурсов личности, выдвинуто понятие ''поворот социальной адаптации'' и выявлены причинно-следственные связи его проявления. Выявлено явление искажения психологических ресурсов в процессе преодоления чрезвычайных ситуаций. Выявлены возможности, механизмы и пути формирования психологических ресурсов с помощью психологической службы. Данные, полученные в результате проведенного нами исследования, уточняют и расширяют научные представления об особенностях проявления психологических ресурсов. Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты проведенного исследования могут быть использованы в прогнозировании и профилактике деструктивных проявлений социально-психологической адаптации личности в чрезвычайных ситуациях . чрезвычайных ситуациях, особенностях проявления психологических ресурсов. прогнозировании и профилактике, компенсаторный характер, психологической службы. искажения психологических ресурсов.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Корреляция социально-психологической адаптации и психологических ресурсов в чрезвычайных ситуациях.
   Uncontrolled Keywords: Ерицян Аревик Арменовна
   Subjects: Psychology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 30 Mar 2017 15:49
   Last Modified: 30 Mar 2017 15:49
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4435

   Actions (login required)

   View Item