Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Նախադպրոցական տարիքում վախերի հաղթահարումը նորմայում և ախտաբանության մեջ

Մանուկյան, Ալինա Տիգրանի (2016) Նախադպրոցական տարիքում վախերի հաղթահարումը նորմայում և ախտաբանության մեջ. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (44Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (526Kb)

   Abstract

   Բժշկական հոգեբանության ոլորտում կարևորվում և առանձնացվում է բոլոր ժամանակների համար արդիական` մանկական վախերի հիմնախնդիրը, հատկապես դրանց առաջացման և դինամիկայի առանձնահատկությունների ուսումնասիրման տեսանկյունից: Հաշվի առնելով նախադպրոցական տարիքում տեղի ունեցող նշանակալի փոփոխությունները, որոնք ներառում են երեխայի ճանաչողական, հաղորդակցման, հուզական ոլորտները, ինչպես նաև նախադպրոցական տարիքում վախերի զարգացման որոշակի օրինաչափությունները, այս տարիքում վախերի հաղթահարմանն ուղղված արդյունավետ մոդելների ձևավորումը և կիրառումը առանձնահատուկ կարևոր նշանակություն են ձեռք բերում: Հոգեբանական գիտությունը կուտակել է երեխաների նյարդային, հոգեկան և մարմնական խանգարումների հոգեթերապիայի նպատակով բազմազան մեթոդների կիրառման բավական հարուստ փորձ այնպիսի հեղինակների միջոցով, ինչպիսիք են Զ.Ֆրոյդը, Ա.ֆրեյդը, Վ.Էկսլայնը, Ն.Յ.Սեմագոն, Ա.Ս.Սպիվակովսկայան, Ի.Ի.Մամայչուկը, Ա.Ի.Զախարովը և այլք, սակայն առկա չեն զարգացման խնդիրներով երեխաների համար մշակված և փորձարարորեն հիմնավորված վախերի հաղթահարման համակարգված ծրագրեր, իսկ նորմալ զարգացում ունեցող երեխաների վախերի հաղթահարման նպատակով կիրառվող որոշ մեթոդներ հաճախ ցածր արդյունավետություն են ունենում զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների վախերի հաղթահարման գործընթացում: Այս խնդիրը ևս մենք համարում ենք խիստ արդիական: Զարգացման խանգարումն արտացոլվում է երեխայի հուզական ոլորտում ևս, ինչի արդյունքում անգամ տվյալ տարիքի շրջանակներում՝ տարիքին բնորոշ վախերի դրսևորումներն ունենում են իրենց առանձնահատկությունները, ինչպես արտահայտվածության ինտենսիվության և բնույթի, այնպես էլ հաղթահարման տեսանկյունից: Այս հանգամանքը ոչ միշտ է հաշվի առնվում զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների վախերի հաղթահարման աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում, ինչն էլ իր հերթին նվազեցնում է իրականացվող համապատասխան աշխատանքների արդյունավետությունը: Վերը նշված հանգամանքները որոշում են հիմնահարցի արդիականությունը, նրա տեսական և գործնական նշանակությունը: Актуальность диссертационного исследования заключается в необходимости формирования нового психотерапевтического подхода к решению психологических проблем, имеющих место как в жизни детей с нормальным регистром развития, так и в случаях детей, имеющих различные проблемы развития. Нарушения развития отражаются преимущественно в эмоциональной сфере ребенка, в частности, эти нарушения ясно прослеживаются в своеобразии и специфике переживания страхов. У детей с нарушениями развития, проявления и переживания страхов, свойственных возрастному регистру отличаются как по шкале интенсивности, так и в контексте их преодоления. Это обстоятельство, к сожалению, не всегда учитывается при организации и проведении психокоррекционной работы по преодолению страхов с детьми, имеющими нарушения в развитии. В такой ситуации, вне учета этой специфики, вполне естественно предположить, что психологическая работа с детьми с нарушениями развития не будет прогнозируемой. Актуальность исследования наглядно отражается в сфере инклюзивного образования. Инклюзивная система образования ставит перед психологами новые задачи, в частности связанные с формированием новых моделей психотерапевтической работы со страхами, присущими детскому возрасту. Проблема формирования новых подходов имеет свои особенности как в случаях нормального развития, так и в случаях наличия определенных отклонений развития. Учитывая вышеизложенное, мы считаем актуальным формирование оптимальной программы преодоления страхов у детей, как не имеющих отклонений, так и у детей, имеющих определенные проблемы развития (умственная отсталость, аутизм). Заявленная тема исследования имеет теоретическое и практическое значение. выявить особенности страхов как у детей с нормальным психическим развитием, так и у детей с умственной отсталостью и аутизмом, и разработать программу психотерапевтической помощи. Изучить и проанализировать специальную научную литературу и современные подходы относительно заявленной проблемы.Выявить особенности протекания страхов в трех исследуемых группах. The actuality of the research rests in the necessity to form a new psychotherapeutic approach to the resolution of psychological problems of children both with normal development and with various issues of development. Development disorders appear in children’s emotional system, as well; consequently, even fears characteristic to a given age are manifested individually and in various manners, both in the sense of intensity and nature, and in terms of overcoming those fears. Nevertheless, relevant specialists do not always consider this fact when dealing with the fears of children with development impairments, thus resulting in low efficiency of delivered care. Therefore, development of various methods and means for consideration of fear peculiarities of children with various development disorders, as well as experimental justification of the efficiency of those methods is actual today, and represents an essential theoretical and practical value. is to reveal fear peculiarities of children with normal development, mental retardation and autism, and develop a programme on overcoming of fears. Study and аnalyse current approaches available in professional literature and in practice on the major issues of the research. Reveal fear peculiarities of the three target groups of the research. Study and analyse the attitude of preschool age children’s parents towards their children’s fears; reveal the level of awareness of parents on manifestation and overcoming of fears. Develop a programme on overcoming of fears for preschool age children with both normal and disturbed development and to experimentally prove its efficiency. For the first time, there is an attempt to study and implement a comparative analysis of peculiarities of fears of preschool age children with normal and disturbed development, and autism, in terms of their polarity. The research pictures a complete image of classification of children’s fears and introduces a working classification based on the available ones. An author plan on overcoming of fears at preschool age was developed and tested.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Преодоление страхов в дошкольном возрасте в норме и в патологии. Overcoming of fears at pre-schools age in normal and pathological conditions.
   Uncontrolled Keywords: Манукян Алина Тиграновна, Manukyan Alina Tigran
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 03 Apr 2017 15:28
   Last Modified: 03 Apr 2017 15:28
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4462

   Actions (login required)

   View Item