Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բուհի կրթական միջավայր ուսանողների ինտեգրման մանկավարժական պայմանները

Վերդյան, Լիլիա Զորիկի (2016) Բուհի կրթական միջավայր ուսանողների ինտեգրման մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (26Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3514Kb) | Preview

   Abstract

   Ժամանակակից աշխարհում իրականացող քաղաքական, տնտեսական, սոցիալ-մշակութային փոփոխությունները նոր պահանջներ են առաջադրում բարձրագույն կրթությանը, որի կարևոր խնդիրներից են դառնում ոչ միայն ուսանողների մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորումը, այլև կյանքի արագ փոփոխվող պայմաններին նրանց հարմարման և բուհի կրթական միջավայր արդյունավետ ինտեգրման ապահովումը: Աշխատաշուկայում մրցակցության աճը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրումները կրթական համակարգին թելադրում են համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան մասնագետի պատրաստում` ունակ մասնագիտական մշտական աճի, սոցիալական և մասնագիտական շարժունության, իմացական, հոգևոր, սոցիալական, մշակութային ոլորտներում ներդաշնակ կենսագործունեության: Այս տեսանկյունից կրթության սոցիալ-մանկավարժական հիմնախնդիր է դառնում կրթական նոր միջավայր անձի ուսումնական և սոցիալ-հոգեբանական ինտեգրումը` որպես շրջակա միջավայրում ներդաշնակ կենսագործունեության երաշխիք: Բարձրագույն դպրոցի համար արդիական այս հիմնախնդրի լուծումը մեծ չափով պայմանավորված է ուսումնառության առաջին շրջանում ուսանողների` բուհի կրթական միջավայրում հարմարման գործընթացի արդյունավետ իրականացումից: Հանրակրթական ոլորտից բարձրագույն կրթության ոլորտ անցումն ուղեկցվում է ուսումնական, սոցիալ-մշակութային, բարոյահոգեբանական բնույթի փոփոխություններով: Ավարտական և միասնական քննությունների շրջանում հոգնածությունը, մասնագիտության ընտրության հետ կապված խնդիրները, հասակակիցների, ընկերների, ուսուցիչների՝ հարազատ դարձած միջավայրից սոցիալական նոր միջավայր անցման հետ կապված հոգեբանական բարդույթները, այդ միջավայրում ինքնահաստատման և ինքնիրացման ձգտումը մեծ լարվածություն են առաջացնում նախկին դպրոցականի մեջ: Ուսումնառության առաջին շրջանում նա պետք է ոչ միայն ընտելանա սոցիալական նոր միջավայրին, այլև հաղթահարի ուսումնական գործընթացում առկա մի շարք դժվարություններ` կապված ուսուցման կազմակերպման, վերահսկողության, գնահատման ձևերի ու մեթոդների, մեծածավալ տեղեկատվության յուրացման, ինքնուրույն աշխատանքի պլանավորման և իրականացման հետ: Առաջին կուրսի ուսանողը հայտնվում է իր համար միանգամայն նոր սոցիալ-մշակութային միջավայրում, որում նա պետք է ձևավորի իր սոցիալական կարգավիճակը, դասախոսների և համակուրսեցիների հետ հաստատի միջանձնային հարաբերություններ, ընտելանա ներբուհական միջավայրում ընդունված ավանդույթներին: Политические, экономические, социально-культурные изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к высшему образованию, одной из важнейших задач которого является не только формирование профессиональной компетенции студентов, но и обеспечение их адаптации к быстро меняющимся условиям жизни и эффективной интеграции в образовательную среду вуза. Переход от сферы общего образования к высшему образованию сопровождается учебными, социально-культурными, психологическими и изменениями другого характера. В первый период обучения студент должен не только привыкнуть к новой социальной среде, но и преодолеть ряд проблем, которые обнаруживаются в учебном процессе. Интеграция и нормальная жизнедеятельность в новой социальной среде являются важнейшими условиями социальной активности, повышения учебной работоспособности и реализации жизненного потенциала личности. Актуальность исследования обусловливается необходимостью установки педагогических условий эффективного осуществления содержательной и практической сторон научно-методического обеспечения процесса интеграции студентов в образовательную среду вуза. Цель исследования: раскрыть, теоретически и практически обосновать педагогические условия эффективной интеграции студентов в образовательную среду вуза на начальном этапе обучения. На основе анализа философской, психолого-педагогической литературы, а также социологических, культурологических, биологических теорий и концепций, посвященных проблемы исследования истолковать ключевые понятия, касающиеся основной проблеме исследования. Спроектировать педагогическую модель интеграции студентов в образовательную среду вуза на первых этапах обучения. Осуществить социальные опросы и на основе анализа полученных результатов раскрыть проблемы учебного, социального и психологического характера, имеющиеся в процессе интеграции студентов в образовательную среду вуза на первых этапах обучения. Определить педагогические условия процесса эффективного осуществления интеграции студентов в образовательную среду вуза и адаптации на первых этапах обучения. Предложить эффективные методы, средства и формы педагогического воздействия, способствующих интеграции в образовательную среду вуза, обосновать целесообразность их применения. Current political, economic and sociocultural changes make new demands to the higher education and some of the main challenges it is facing are not only the formation of students’ professional competencies, but also their efficient integration into the educational environment of a higher education institution (henceforth HEI) and their adjustment to the fast changing life conditions. The shift from secondary to higher education is accompanied by educational, sociocultural, psychological and other types of changes. During the first phase of studies a student does not only have to adjust to the new social environment, but has also to overcome a few challenges in the educational process. Integration and involvement in everyday activities in the new social environment are key conditions for enhancing the ability of being socially active, boosting learning progress and vitality. The contemporaneity of the research is conditioned by the necessity of designating pedagogical conditions for an efficient student integration into a HEI’s educational environment during the first phase of their studies and the development of scientific-methodological approaches to supporting that process. The aim of the research is to explore and to theoretically and practically substantiate the pedagogical conditions for implementing students’ efficient integration into HEIs’ educational environment. Explain core concepts related to the main problems of the research based on the analysis of philosophical and psychological-pedagogical literature as well as theories and theoretical frameworks in the areas of sociology, cultural studies and biology. Draw up the pedagogical model of students’ integration into the HEI’s educational environment during the first phase of their studies. Hold surveys and based on the data analysis find out the educational, social and psychological problems of students’ integration into the HEI’s educational environment the during the first phase of their studies. Point out the pedagogical conditions for an efficient student integration and adaptation. Suggest efficient methods, means and forms contributing to integration into the HEI’s educational environment as well as substantiate the appropriateness of their application. Key concepts related to an individual’s integration into the environment have been explained and systematised from philosophical, psychological-pedagogical, sociological, cultural and biological perspectives. The problem of students' sociocultural, psychological and educational adjustment in the process of integration into educational environment has been examined. The pedagogical model of students’ integration into the educational environment has been drawn up as well as appropriate methods, means and forms of pedagogical influence in the integration process have been pinpointed. The pedagogical conditions for the efficient implementation of students’ adjustment into the HEI’s educational environment have been defined.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Педагогические условия интеграции студентов в образовательную среду вуза. The pedagogical conditions of students’ integration into the educational environment of higher education institutions.
   Uncontrolled Keywords: Вердян Лилия Зориковна, Verdyan Lilia Zorik
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 10 Apr 2017 15:58
   Last Modified: 10 Apr 2017 15:58
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4490

   Actions (login required)

   View Item