Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

«Էրեբունի» օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաբանական պայմանների գնահատումը և ցածր ամպամածության կանխատեսումը

Եփրեմյան, Մամիկոն Վազգենի (2014) «Էրեբունի» օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաբանական պայմանների գնահատումը և ցածր ամպամածության կանխատեսումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (469Kb) | Preview

  Abstract

  Օդերևութաμանական պայմանները օդային նավարկության և աէրոդիանամիկայի կարևոր էլեմենտներից են, և համարվում են ավիացիոն անվտանգության ապահովման առաջնային նախապայմաններ: Դրանք ունեն մեծ ազդեցություն թռիչքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովման, օդանավակայանի և թռիչքավայրէջքային վազքուղու (ԹՎՈւ) վիճակի, ինչպես նաև ավիացիոն տեխնիկայի նախաթռիչքային շահագործման և օդաչուական անձնակազմի նախաթռիչքային պատրաստության վրա: Այս ամենը իր դրսևորման ձևերն ունի նաև ՀՀ օդանավակայաններում: Մասնավորապես «Էրեμունի» օդանավակայանի տեղակայման շրջանում ցածր μարձրությունների վրա (գետնի մակերևույթից 100–1000 մ) իրականացվող թռիչքների համար ռելիեֆը ստեղծում է եղանակակլիմայական պայմանների μազմազանություններ ու μարդություններ, մթնոլորտային ճակատների ու ներզանգվածային երևույթների առաջացման, զարգացման ու տրանսֆորմացիաների առանձնահատկություններ, ինչն էլ իր հերթին ազդեցություն է ունենում ավիացիայի աշխատանքների կազմակերպման ու անվտանգության ապահովման վրա: Ուստի, այս պայմաններում, խիստ արդիական է դառնում ավիացիայի համար օդերևութաբանական պայմանների, հատկապես ցածր ամպամածության և հորիզոնական սահմանափակ տեսանելիության գնահատումը, և տեղական պայմաններին բնորոշ կարճաժամկետ, գերկարճաժամկետ ու ընթացքային կանխատեսումների մշակումը: Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները: Աշխատանքի նպատակն է. Ուսումնասիրել և գնահատել «Էրեբունի» օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաբանական պայմանները և կանխատեսել ցածր ամպամածությունը: Նպատակին հասնելու համար մեր առջև դրվել և լուծվել են հետևյալ խնդիրները. Ուսումնասիրել և գնահատել ՀՀ ԶՈւ «Էրեբունի» ռազմական օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաμանական պայմանները և կազմել դրանց μնութագիրը: Ըստ թռիչքների μարդության աստիճանի որոշման մեթոդիկայի` մշակել «Էրեբունի» օդանավակայանի շրջանի օդերևութաμանական թռիչքային պայմանների շրջանացում: Վերլուծել աշխարհի տարμեր օդանավակայաններում կիրառվող եղանակի ավիացիոն կանխատեսումները (մթնոլորտային ճնշման դաշտը քամիները, օդի և ցողի կետի ջերմաստիճանները, օդի խոնավությունը, ամպամածության քանակը, բարձրությունը և ամպերի տեսակները, հորիզոնական տեսանելիությունը, ավիացիայի համար վտանգավոր օդերևութաμանական երևույթները և այլն) շեշտը դնելով ցածր ամպամածության կարճաժամկետ (ԿԿ), գերկարճաժամկետ (ԳԿ) և ընթացքային կանխատեսումների (ԸԿ) մեթոդների վրա, և դրանք տեղայնացնել «Էրեμունի» օդանավակայանի համար: Մշակել «Էրեբունի» օդանավակայանի ցածր ամպամածության կարճաժամկետ, գերկարճաժամկետ և ընթացքային կանխատեսումների տեղական մեթոդներ և դրանք ներդնել եղանակի ավիացիոն կանխատեսումներում: Как известно метеорологические условия считаются важным элементом аэродинамики и аэронавигации, а также считаются одним из главных условий для обеспечения авиационной безопасности. Они оказывают большое влияние на организацию и обеспечение безопасности полетов. Все эти условия имеют свои особенности на всех аэропортах Республики Армения. В частности, в районе базирования аэродрома Эребуни сложный горный рельеф создает разные и сложные погодно-климатические условия для полетов, которые осуществляются на малых высотах (от 100 до 1000 м). Таким образом, при этих условиях становится своевременным и очень важным вопросом оценка авиационных метеорологических условий и особенно, учитывая местные условия, разработка методики краткосрочных (срок действия которого составляет до 72 ч.), сверхкраткосрочных (до 12 ч.) и, так называемых, текущих (now casting, от несколько минут до 3 ч.) прогнозов для низкой облачности (высота от Земли до 200-300м.). Учитывая вышесказанное и вопросы обеспечения безопасности полетов военной авиации Республики Армения, а также имея целью изучение и оценивание авиационных метеорологических условий и разработку местных методик для прогноза низкой облачности по району аэродрома Эребуни, мы поставили перед собой и решили следующие вопросы: изучать и оценивать авиационные метеорологические условия в районе аэродрома Эребуни и давать их характеристику. по методике определения степени сложности полетов, разрабатывать районирование метеорологических условий полетов с аэродрома Эребуни. анализировать методы авиационных прогнозов погоды, используемые в разных аэропортах страны Мира, уделяя главное внимание на методику краткосрочных, сверхкраткосрочных и текущих прогнозов низкой облачности, и локализирование этих методик на аэродроме Эребуни. pазработать местные методики краткосрочных, сверхкраткосрочных и текущих прогнозов для низкой облачности, ввести их в авиационные метеорологические прогнозы в районе аэродрома Эребуни. В работе используется ряд многолетних фактических данных (за 1970-2010 гг.) авиационной метеорологической станции аэродрома Ереван-Эребуни, а также аэропорта Ереван-Звартноц и отдельные ряд данных метеорологической станции Ереван-Арабкир и Ереван-Мердзаван. As we know, weather conditions are considered as an important element of aerodynamics and air navigation, and also are considered as one of the main conditions for ensuring aviation safety. They have a great influence on the organizations and safety of flights. All these conditions have identity peculiarities on all the airports of the Republic of Armenia. In particular, the difficult mountain relief creates different and difficult weather-climatic conditions for flights carried out at small heights (from 100 to 1000 m.) in «Erebuni» airdrome basing area. Thus, taking into account these conditions the issue of aviation meteorological conditions assessment and especially, considering local conditions, development of methods for short-term (which validity period makes to 72 h.), very short-term (to 12 h.) and so called current forecasts (now casting, from some minutes to 3 h.) for low cloud cover (height from Earth to 200- 300 m.) becomes very important and timely. Considering the aforesaid and issues conserning the safety of flights of military aviation of the Republic of Armenia, also intending the study and estimation of aviation meteorological conditions and development of local methods for forecast of lowcloud cover in the area of «Erebuni» airdrome, we put forward and solved the following issues: to study and estimate aviation meteorological conditions in the area of «Erebuni» airdrome, and to give their characteristics. by the methods of determining the degree of complexity of flights work out meteorological condition zoning of flights from the «Erebuni» airdrome. to analyze aviation weather forecasts methods used at different airports of the World, by paying main attention to short-term, very short-term and current forecasts (now casting) methods of low cloud cover and localization of those methods in the area of «Erebuni» airdrome. to develop local methods for short-term, very short-term and current forecasts (now casting) of low cloud cover, enter them in aviation meteorological forecasts in the area of «Erebuni» airdrome. The survey includes longtime actual data (for 1970-2010) of aviation meteorological station of airdrome of Yerevan-Erebuni, as well as airport Yerevan-Zvartnots and separate data for meteorological stations Yerevan-Arabkir and Yerevan-Merdzavan.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Оценка авиационных метеорологических условий и прогноз низкой облачности на аэродроме «Эребуни». Assessment of aviation meteorological conditions and the forecast of low cloud cover in тhe «Erebuni» airdrome.
  Uncontrolled Keywords: Епремян Мамикон Вазгенович, Yepremyan Vazgen Mamikon
  Subjects: Earth Science
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 21 Apr 2017 16:52
  Last Modified: 25 Apr 2017 09:56
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4540

  Actions (login required)

  View Item