Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Համայնքների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Մարտիրոսյան, Յուրի Վարդանի (2015) Համայնքների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (439Kb)

  Abstract

  Մրցունակ և ազատական տնտեսության ձևավորման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում բնութագրվում է սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական նոր զարգացումներով: Ազգային տնտեսության արդյունավետ կառուցվածքի կայացմանը զուգընթաց առաջանում են հիմնահարցեր, որոնք իրենց որոշակի ազդեցությունն են թողնում երկրի տնտեսության տարբեր ոլորտների զարգացման վրա: Ներկայումս գոյություն ունեցող բազմաթիվ խնդիրների լուծումը պահանջում է այնպիսի քաղաքականության իրականացում, որը կարող է նպաստել նաև համայնքների կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը և դրանց սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Անկախության տարիներին իրականացվող հանրային կառավարման տարածքային քաղաքականությունը հետապնդում է ինչպես տնտեսության տարածաշրջանային զարգացման խնդիրների լուծման և հեռանկարային ծրագրերի մշակման, այնպես էլ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման օղակներում ժողովրդավարական սկզբունքների արմատավորման և զարգացման նպատակ: Այս առումով կարևոր է հաշվի առնել, որ ցանկացած բնակավայրի սոցիալ - տնտեսական զարգացման գործընթացում գոյություն ունեն ոչ միայն ընդհանուր բնույթ կրող հիմնախնդիրներ, որոնք բնորոշ են տվյալ երկրին, այլև տարածքային որոշակի հիմնահարցեր, որոնց հանդեպ անհրաժեշտ է որդեգրել տեղական պայմանների համար կիրառելի մոտեցումներ և սկզբունքներ: Նշվածը լիովին համապատասխանում է ինչպես Հայաստանի տասը մարզերին, այնպես էլ Արցախին, որը դիտարկվում է որպես առանձին վարչատարածքային միավոր և հատկապես կարևորվում է իր տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական յուրահատուկ հիմնախնդիրների համալիրով: Անկախ ՀՀ զարգացման ռազմավարական նպատակների հռչակումից ներկայումս վարվող տնտեսական քաղաքականությամբ տարածքային զարգացման անհամամասնությունների համահարթեցման խնդիրը դեռևս չի դարձել հանրապետության համար օրակարգային հարց: Ավելին, դրանք գնալով խորանում են և լուրջ խոչընդոտ կարող են դառնալ հանրապետության հետագա զարգացման համար: Այդ ուղղությամբ բացասական միտումները բացառելու և հանրապետության տարածաշրջանների համամասնական զարգացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է համակողմանիորեն ուսումնասիրել համայնքների կառավարման առանձնահատկություններն ու զարգացման հիմնական ուղղությունները, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման փոխհարաբերությունները, համայնքների և մարզերի գյուղատնտեսության, արդյունաբերության, բնապահպանական և սոցիալական ոլորտների ներկա վիճակը, ինչպես նաև բացահայտել դրանց զարգացման հեռանկարները: Ընդ որում, պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել համայնքների բյուջեների ձևավորման և ծախսերի արդյունավետության խնդիրներին, որոնց նպատակամետ լուծման դեպքում միայն հնարավոր կլինի ապահովել համայնքների սոցիալ-տնտեսական արդյունավետ զարգացում: Աշխատանքը նվիրված է նշված հիմնահարցերի ուսումնասիրությանը, ինչով էլ պայմանավորված են ատենախոսության թեմայի հրատապությունն ու արդիականությունը: Диссертация посвящена изучению проблем развития общин РА. Процесс образования конкурентоспособной и либеральной экономики в республике характеризуется новыми социально-экономическими и политическими тенденциями. Параллельно со становлением и развитием эффективной системы национальной экономики, возникают проблемы, которые оказывают свое определенное воздействие на развитие разных отраслей экономики страны. В работе рассматриваются те проблемы, которые связаны с повышением эффективности системы управления общин и роли государства в условиях перехода от одной системы общественного управления к другой. В период экономических и политических реформ в странах с переходной экономикой происходят определенные перемены также в системе общественного управления. Происходит перераспределение функций общественного управления между системой централизованного государственного управления и системой местного самоуправления. The dissertation paper is dedicated to the study of issues of RA communities development. The process of forming a competitive and liberal economy in the country is characterized by a new socio-economic and political trends. In parallel with the establishment and development of an effective system of national economy, there are questions that have a definite impact on the development of different sectors of the economy. This thesis conveys analysis of issues related to the changes of public management and public administration while making transition from planned economy to a free market. The role of government is given special emphasis given the various risks that are associated with economic and political reforms. Municipal government is well familiar with the social, economic, cultural and other needs of communities and is therefore more capable to resolve them considering local conditions and overall requirements related to principles of democratic governance. Therefore, success stories and latest achievements in changes of public administration and municipal management is considered and analyzed in current article. Particularly, special enunciation is given to the history of forming the foundations of municipal governance in many countries with sufficient experience of democratic reforms in market economy.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Проблемы управления общинами в Республике Армения. Issues related to the management of communities.
  Uncontrolled Keywords: Мартиросян Юрий Варданович, Martirosyan Yuri Vardan
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 22 Apr 2017 10:55
  Last Modified: 22 Apr 2017 10:55
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4548

  Actions (login required)

  View Item