Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Տնտեսական աճի խթանման մեխանիզմները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)

Կարապետյան, Լուսինե Մեսրոպի (2015) Տնտեսական աճի խթանման մեխանիզմները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (727Kb) | Preview

  Abstract

  2008թ.-ից սկիզբ առած համաշխարհային ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամը կրկին արդիական դարձրեց այն տնտեսական հայեցակարգը, ըստ որի կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար մակրոտնտեսական կարգավորումն ու տնտեսության պետական միջամտությունն անհրաժեշտություն են: Համաշխարհային տնտեսության զարգացման ներկա փուլում աշխարհի զարգացած ու զարգացող գրեթե բոլոր երկրներում տնտեսական աճի տեմպերը դանդաղել են, և ճգնաժամի երկրորդ ալիքը փորձագետներն անխուսափելի են համարում: Նման պայմաններում տնտեսական աճի ապահովման ու խթանման արդյունավետ մեխանիզմների որոնման հիմնախնդիրը արդիական է, իսկ դրա լուծումը տեսական ու գործնական բնույթի բազմաթիվ դժվարություններ ու խոչընդոտներ ունի: Տնտեսական աճը մեր երկրի համար ևս կարևոր նպատակ է, քանի որ բնակչության մեկ շնչի հաշվով ազգային արդյունքի ավելացումը բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման կարևորագույն պայման է: Տնտեսական աճի ապահովման բարդությունն ու բազմակողմանիությունը, յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական կյանքի առավել կարևոր բնութագրիչ լինելու հանգամանքը, տնտեսական աճի վրա դինամիկ փոփոխվող տնտեսական միջավայրի ազդեցության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև տնտեսական աճի գործոնների բացահայտման մեթոդաբանական դժվարությունները պայմանավորում են գիտնական-տնտեսագետների մշտական ուշադրությունն այդ հիմնախնդրին: ՀՀ-ում տնտեսական աճն ունի յուրահատուկ գծեր, և պահանջում է հատուկ ուսումնասիրություն: Դրանց թվին կարելի է դասել երկրի տարածքային անհամաչափ զարգացումը, երկարաժամկետ ներդրումների պա¬կասը, արտագաղթի ահագնացող տեմպերը և ՀՆԱ-ի զգալի անկումից հետո դրա վերականգնման անհրաժեշտությունը: Թվարկված խնդիրները տնտեսական աճի ապահովման հնարավորությունների բացահայտման և ուսումնասիրության հիմնախնդիրը դարձնում են հրատապ: Եթե հաշվի առնենք նաև, որ տնտեսական աճի գործոնների վերլուծության մեջ կարևոր դեր են խաղում ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական բնույթի գործոնները մասնավորապես աշխատանքային միգրացիան, արտագաղթը, դրանց հետ կապված դրամական փոխանցումների հոսքերը մեր հանրապետություն, ապա կատարված հետազոտության նշանակությունն ու կարևորությունն առավել կընդգծվի: В нынешнем этапе развития мировой экономики, почти во всех развитых и развивающихся странах, темпы экономического роста замедлились, и вторую волну экономического кризиса эксперты считают неизбежным. В таких условиях проблема изыскания плодотворных механизмов обеспечения и стимулирования экономического роста актуальна, а решение этой проблемы имеет множество теоритических и практичных препятствий и трудностей. Экономический рост является важной целью и для нашей страны, потому что увеличение национального дохода на каждого жителя является важным условием для жизненного уровня жителей. Целью диссертационной работы является исследование возможностей обеспечения экономического роста РА на основе изучения свойств и мер влияния факторов экономического роста. Для достижения цели диссертации были предложены и решены следующие задачи: Исследовать различные теории экономического роста, разделить и характеризовать виды экономического роста. Систематизировать факторы экономического роста. На основе статистических данных анализировать нынешнее макроэкономическое состояние и тенденции РА. Разделить факторы, обеспечивающие экономический рост от факторов, влияющих на экономический рост. Изучить институциональные факторы экономического роста РА. Оценить влияние отдельных факторов на экономический рост РА на основе анализа экономической модели и корреляционно-регрессионного исследования. In the present stage of world economic growth, in almost all the developed and developing countries of the world the rates of economic growth have slowed down and the second wave of the crisis is considered inevitable by experts. In such conditions the provision of the mechanism and ways of developing decisive economic growth is topical and its solution has numerous difficulties and obstacles both in theoretical and practical aspects. For the RA, the economic growth is also an important objective, because the per capita increase of national product is the major condition for the rise of population’s standard of living. The purpose of the investigation is the study of provision of the RA economic growth on the basis of the nature and size of impact of economic growth factors. For the achievement of the purpose of the Dissertation the following problems were proposed and solved. To investigate the theories of economic growth, to segregate and characterise the sorts of growth. To coordinate the factors of the economic growth.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Механизмы стимулирования экономического роста (на примере РА). The stimulating mechanisms of the economic growth (as Armenian case stuny).
  Uncontrolled Keywords: Карапетян Лусине Месроповна, Karapetyan Lusine Mesrop
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 04 May 2017 09:56
  Last Modified: 04 May 2017 09:56
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4590

  Actions (login required)

  View Item