Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման մեխանիզմների ազդեցության գնահատման մոտեցումները ՀՀ-ում

Հարությունյան, Թամարա Հենրիկի (2014) Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փոխանցման մեխանիզմների ազդեցության գնահատման մոտեցումները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (543Kb)

  Abstract

  Տնտեսական ճգնաժամերը և դրանց առնչվող հիմնախնդիրները մշտապես գտնվել են տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում, հատկապես, դա վերաբերում է տնտեսական ճգնաժամերի փոխանցման մեխանիզմներին: ճգնաժամերի առա¬ջացման, փոխանցման և բացասական հետևանքների մասին կարելի է հան¬դիպել տնտեսագիտության դասական գրականությունում, ինչպես նաև կրիգիսագիտության ժամանակակից տեսություններում: Սակայն, 1970-ական թթ-ից հետո տնտեսական տատանումների միջազգային բնույթ ստանալն անհրաժեշտություն առաջացրեց ֆինանսական ոլորտի հետազոտությունների հետագայում տարբեր երկրներ ճգնաժամերի փոխանցումը կանխարգելելու համար: ճգնաժամային առաջին ալիքի առաջացման պատճառը 1976թ.-ի Բրետտոն-Վուդսյան համակարգի կործանումն է հանդիսանում, որին հաջորդեցին մյուսները: Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի առաջացման և փոխանցման վերաբերյալ հետազոտություններ են իրականացրել ինչպես մի շարք արտասահմանյան Կալվոն (1987, 1998), Օբսֆիլդը (1996), էյնչենգրինը, Ռուուզը և Վիպլոշչը (1997), Մորիս և Շինը (1998), Արեստիսը և Կաները (2004), Քրոթ- թին և էփսթեյնը (2009) և այլոք, այնպես էլ հայ հեղինակներ Աղանբեկյան Ա., Հարությունյան Վ., Խաչատրյան Վ., Սարիբեկյան Ա. և այլոք: Նմանատիպ հե-տազոտությունների հիման վրա էլ մշակվեցին ֆինանսական ճգնաժամերի առաջին սերնդի մոդելները, որի հեղինակներն են Ֆլուդը, Գարբերը (1984), Ֆրանկլին և Ռոուզին (1996), Կրուգմանը (1997, 1998), Կամինսկին և Ռեյն- հարթը (1999) և այլոք: Ընթացիկ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը բացահայտեց, որ աշխարհն իրար կապված է բազմաթիվ ու բազմաբնույթ ուղիներով: ճգնաժամի ազդեցությամբ անմիջականորեն պայմանավորված արդյունքների ուսումնասիրությունը դարձավ ողջ մարդկության քննարկման առարկան: Չգտնվեց մի երկիր, որն իր վրա չզգաց ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը: Վերջին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի համատարած ազդեցությունը երկրների տնտեսությունների վրա մեկ անգամ ևս կարևորեց ճգնաժամերի առաջացման ու փոխանցման մեխանիզմների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը: Այսպես, «ֆինանսական ճգնաժամերը սպառնալիքի հավասար հնարավորություն են ստեղծում»: 2007-2009թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բնորոշ գծերից մեկը վերջինիս դրսևորման բազմակողմանի բնույթն էր: Ֆինան¬սատնտեսական ճգնաժամն արագորեն փոխակերպվեց պարտքայինի, որը մինչև օրս էլ իր բացասական ազդեցությամբ սպառնում է ողջ Եվրոպային: Օր օրի պետական պարտքի հետ կապված խնդիրների առջև են հայտնվում մի շարք զարգացած երկրներ, ինչպիսիք են Հունաստանը, հռլանդիան, Իսպանիան, Իտալիան, Պորտուգալիան և այլն: ճգնաժամն ընդգծեց անհա¬պաղ և համապարփակ քաղաքականության, ինչպես նաև գլոբալ համա-կարգման անհրաժեշտությունը: Глобальное влияние финансово-экономического кризиса на экономику стран еще раз подчеркнуло важность необходимости исследования механизмов возникновения и передачи кризисов. Текущий финансово-экономический кризис выявил, что сегодня вся мировая экономика как никогда взаимосвязана. Одной из характерных черт мирового экономического кризиса 2007-2009 гг. был разносторонний характер его проявления. От волны мирового финансово-экономического кризиса на осталась в стороне и РА, которой не удалось избежать его негативных последствий. Кризис пере¬дался экономике РА через реальный сектор, подвергнув опасности экономический рост, достигнутый в последние годы. В данном случае, естественно, совершенно необходимой была реализация соответствующей политики и мероприятий с целью смягчения в той или иной степени негативного влияния кризиса и обеспечения экономической стабильности. Основной целью диссертации является исследование и анализ истории, видов кризисов, основных учений о кризисах, основных механизмов передачи кризиса в РА и обусловленных ими негативных воздействий, а также оценка воздействия механизмов передачи кризиса в РА путем предложения концептуальных подходов к его смягчению. The global impact of the financial and economic crisis on the economy of countries once again emphasized the importance of need to study the mechanisms of crises generation and transmission. The current financial and economic crisis revealed that nowadays the whole world economy is more interconnected than ever. One of the attributes of 2007-2009 world economic crisis was its manifestation versatile nature. The RA was not spared either the wave of the global financial and economic crisis taking its toll. The crisis was transmitted to the RA through the real sector putting in jeopardy the economic growth achieved in the recent years. In the very case, naturally, the most important was the implementation of the adequate policy and measures to mitigate at some extent the crisis adverse impact and provide economic stability. The main goal of the thesis is to study and analyze the history, types of crises, basic doctrines on crises, key mechanisms of crisis transimission into the RA and adverse impacts caused by it, including the evaluation of influence of mechanisms that transmit the crisis into the RA by proposing conceptual approaches for its mitigation. To achieve the mentioned goal the thesis sets forth and solves the following key objectives: study the schools in the sphere of crises, doctrines on their transmission mechanisms with the help of comparative analysis; analyze the foreign experience of crisis management measures and mechanisms transmitting the crisis into the RA, their nature and distinctive features; investigate and analyze the key mechanisms transmitting the financial and economic crisis into the RA; analyze the alternation tendencies of the world macroeconomic performances and the RA ones in the context of crisis and post-crisis developments; present the analysis of crisis management measures and counteraction mechanisms in the RA; evaluate the impact of mechanisms transmitting the global financial and economic crisis into the RA; propose new approaches for mitigating the impact of the global financial and economic crisis.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Подходы к оценке воздействия механизмов передачи финансового-экономического кризиса в РА. Approaches for evaluating the impact of transmission mechanisms of financial and economic crisis in the RA.
  Uncontrolled Keywords: Арутюнян Тамара Генриковна, Harutyunyan Tamara H.
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 04 May 2017 10:43
  Last Modified: 05 May 2017 11:53
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4594

  Actions (login required)

  View Item