Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ստատիկ և դինամիկ ազդեցությունների տակ խոշորապանել շենքերի հաշվարկի մեթոդները

Դավեյան, Սմբատ Հարութի (2016) Ստատիկ և դինամիկ ազդեցությունների տակ խոշորապանել շենքերի հաշվարկի մեթոդները. Doctor of Sciences thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (10Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2032Kb) | Preview

   Abstract

   Развитие жилищного строительства в нашей республике и во всем мире требует дальнейшего увеличения объема строительства крупнопанельных зданий и решения проблемы повышения их надежности, долговечности и экономической эффективности. Применение крупнопанельных элементов в строительстве привело к качественным изменениям проектирования и возведения зданий: изменились конструктивные схемы, появились новые возможности повышения безопасности и долговечности зданий, уменьшения расхода материалов, веса и снижения себестоимости конструкций. Решение данной проблемы связано главным образом от уровня развития строительной механики, задачей которой является обеспечение требуемой несущей способности рассматриваемых зданий, стен, их стыков, отдельных узлов и элементов. Однако на практике преимущества крупнопанельных зданий используются далеко не полностью. Часть реализации имеющихся резервов скрывается в несовершенной методике расчета и недостаточной изученности несущих конструкций. Необоснованное проектирование зданий при воздействии особых сочетаний нагрузок может привести к большим материальным ущербам и человеческим жертвам. Мировое масштабное строительство крупнопанельных зданий на специалистов строительной механики возлагает следующую обязанность – учитывать каждый элемент достижений науки, способствующий уточнению размеров, сечений и количества арматуры, которая в конечном итоге приведет к повышению экономической эффективности конструкции. Следовательно, актуальным является разработка и реализация новых, научно обоснованных и эффективных методов расчета крупнопанельных зданий. Решение указанных задач требует проведения комплексных теоретических и экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния несущих стен и их стыков при статическом и динамическом воздействиях. Անցումային տեղամասում, անցքերով դիաֆրագմայի բացվածքի անկյուններում և վտանգավոր գոտիներում ու շենքի պատի վրա հենված հեծանի ազդեցությունից պատի բարձրությամբ լարվածադեֆորմացիոն վիճակի որոշման արտահայտություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս այդ տարրերում իրականացնել ավելի արդյունավետ ամրանավորում և հաստատել ճաքերի առաջացման կանխարգելման պայմանները: Դիտարկվել է շենքի վրա դինամիկ բեռնվածքի հորիզոնական բաղադրիչի ազդեցությունը և ստացվել են արտահայտություններ, որոնք թույլ են տալիս գնահատելու շենքի հիմքի և հիմնատակի փոխազդեցությունը: Ստացվել են արտահայտություններ` դինամիկ բեռնավորման ժամանակ շեն-քի լայնական ու երկայնական պատերի դեֆորմացիաների տարբերության հետևանքով, դրանց միացումների կցվանքներում առաջացած նորմալ և շոշափող լարումների որոշման համար: Որոշվել են խոշորապանել շենքի կրող պատերի հպման հորիզոնական միացումներում ուղղաձիգ բեռնվածքի հանկարծակի ազդեցությունից առաձգական ալիքներից առաջացած դինամիկ նորմալ լարումները, որոնք հնարավորություն են տալիս հարվածի դեպքում ստուգել շենքի հարկերի միջև ամրության պայմանը: Ստացվել են արտահայտություններ սեյսմիկ ուժերի ազդեցությունից խոշորապանել շենքերի երկայնական պատերի և միջհարկային ծածկի պանելների միացումների կցվանքներում տեղափոխությունների և նորմալ լարումների որոշման համար, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի ճշգրիտ գնահատելու շենքի երկայնական պատերի և միջհարկային ծածկի միա¬ցում-ների լարվածադեֆորմացիոն վիճակը: Որոշվել են բարձրահարկ խոշորապանել շենքի կարկասի կցվանքային միացումներում առաջացած լարումների մեծությունները դինամիկ բեռնվածքի ազդեցությունից: Բարձրահարկ շենքերի սեյսմակայունության գնահատման նպատակով կիրառվել են հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները: Համակարգն ընդունելով որպես գծային առաձգական մարմին, ստացվել են արտահայտություններ շենքի պտույտը և անկյունային դեֆորմացիաները որոշելու համար: The investigations are aimed at the development of the calculation methods of large-panel buildings, their individual elements and junctions, the joint interactive work of the building and foundation/footingunder the influence of static and dynamic loads. The maximum shift of inclination angle and diaphragm apex of the large-panel building has been identified through which it is possible to evaluate the ductility characteristics of the foundation and the strain-deformation state of the diaphragm. Comparative analyses have been conducted, which indicate that for the safe exploitation of multi-storey, large-panel buildings it is necessary to take into consideration the deformation caused by the ground creep of the building foundation. Upon the calculation of the foundation ductility the stability conditions of multi-storey, large-panel buildings have been confirmed. In the transverse and longitudinal load-bearing walls and in their connective junctions the regularities of normal and shear strains distribution have been identified, expressions of vertical and horizontal movement/shifts and shearing forces determination have been derived, which enable to fix the preventive conditions of cracks formation in load-bearing walls and in their junctions. By the calculation of the inclination of the building base, strain-deformation state of the transverse diaphragm through the cutouts of large-panel buildings have been determined. The analyses of the estimated values show that the elastic inclination of the building transverse diaphragm significantly changes the scene of the building tension state. For the determination of the solid wall strain-deformation state of the large-panel building caused by the external elements, expressions of normal and shear strains distribution identification have been derived, which enable to design the strains distribution graphs in any transverse fragment of the solid wall. In order to check the tall building strength and rigidity under the horizontal loads the torsion angle of the building has been identified, since the building is subjected to dangerous deformations by the external factors, including the torsion. The expression derived for the identification of the building torsion angle enables to determine the regularities of transverse forces change in farther points of the building walls poles through numerical calculations.

   Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
   Additional Information: Ստատիկ և դինամիկ ազդեցությունների տակ խոշորապանել շենքերի հաշվարկի մեթոդները: Calculation methods of large-panel buildings under the static and dynamic influences.
   Uncontrolled Keywords: Դավեյան Սմբատ Հարութի, Daveyan Smbat
   Subjects: Mechanical Engineering and Machine Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 17 May 2017 19:06
   Last Modified: 12 Jul 2017 14:46
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4688

   Actions (login required)

   View Item