Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բիզնես գործընթացների կառավարման միջոցով տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները առողջապահական կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով)

Գևորգյան, Տիգրան Գագիկի (2017) Բիզնես գործընթացների կառավարման միջոցով տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները առողջապահական կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (671Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1323Kb) | Preview

   Abstract

   Բիզնես գործընթացների կառավարումը կառավարման համակարգված մոտեցում է, որն ուղղված է կազմակերպության գործունեության և դրանում տեղի ունեցող գործընթացների բարելավմանը: Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս կազմակերպությանը որոշակիացնել գործընթացները, կազմա¬կերպել իրականացումը, ինչպես նաև բարձրացնել գործընթացների արդյունավետությունը: Կառավարման գործընթացային մոտեցումը կարող է նպաստել առողջապահական կազմակերպությունում գործընթացների համակարգի ձևավորմանը, դրանց կառավարմանը և արդյունավետության բարձրացմանը։ Արդյունքում բիզնես գործընթացների կառավարումը այս ոլորտում, այսպես ասած, «հարթեցնում է» տնտեսական բոլոր գործընթացներն ու գործողությունները առողջապահական կազմակերպության նպատակների հետ, ինչն էլ կազմում է կառավարման այս հայեցակարգի բովանդակության առանցքը: Ժամանակակից սոցիալ-տնտեսական պայմաններում յուրաքանչյուր առանձին վերցված առողջապահական կազմակերպության համար հատուկ նշանակություն է ստանում կազմակերպության արտաքին միջավայրի փոփոխություններին համարժեք արձագանքելու ունակությունը: Այս հանգամանքն, իր հերթին, խիստ արդիական է դարձնում կառավարման նոր ձևերի ու մեխանիզմների ներդրման խնդիրը, ինչը կոչված է երաշխավորելու որակյալ և մատչելի բուժսպասարկում հնարավոր նվազագույն ծախսերով: Բնականաբար, առողջապահական կազմակերպության արդյունավետ գործառնության հիմնական գրավականը ծառայությունների որակի բարելավման շարունակականության ապահովումն է: Հետևաբար, կազմակերպության ներսում կառավարման ողջ գործընթացը դառնում է արտաքին միջավայրի ազդեցությամբ ներքին միջավայրը ձևավորող բիզնես գործընթացների կառավարում: Դրանով պայմանա¬վորված, ժամանակակից առողջապահական կազմակերպությունն ինքը պետք է որոշի և կանխատեսի ներքին միջավայրի չափորոշիչները, ծառայությունների տեսակավորումը, գները, և ամենագլխավորը ճիշտ արձագանքի ներքին և արտաքին միջավայրի ցանկացած փոփոխություններին ու որպես համարժեք արձագանք՝ հարմարեցնի իր գործողությունները: Դա նշանակում է, որ առողջապահական կազմակերպության ղեկավարությունը պետք է շարունակաբար գտնի նոր՝ կառավարմանը վերաբերող յուրօրինակ քայլեր, մեխանիզմներ և մոտեցումներ: Մասնագիտական գրականությունում բավականին լուրջ ուշադրություն է հատկացվում բիզնես գործընթացների մոդելավորմանը: Բայց չնայած դրան, դեռևս բավարար չափով մշակված չեն առողջապահության ոլորտի կազմակերպություններում դրանց ներդրման և կիրառման մեթոդներն ու մեխանիզմները: Որպես հիմնական պատճառ, մասնագետների կողմից նշվում է բուժհաստատություններում գործառնական սկզբունքի վրա կառուցված և խորհրդային շրջանին բնորոշ կառավարման համակարգերի տարածվածությունը և բուժհաստատությունների ղեկավարների գերակշիռ մեծամասնության շրջանում համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և ունակությունների բացակայությունը: ՀՀ առողջապահական կազմակերպություններում բիզնես գործընթացների կառավարման մոդելի ներդրման հնարավորություններն ու դրանց անհրաժեշտ նախադրյալների առկայությանը, հարկ է ուշադրություն դարձնել մի շարք օբյեկտիվ գործոններին և հանգամանքներին: Здравоохранение-особая область деятельности, направленная на сохранение жизни и здоровья населения страны, восстановления и улучшения, и, следовательно, оно играет первостепенную роль в социальной, экономической и политической жизни общества и государства. Здоровое общество является главной предпосылкой демографического, экономического, социального развития страны, одновременно содержит в себе влияние этих развитий. Говоря о внедрении модели управления бизнес-процессами и дальнейшем совершенствовании организаций здравоохранения, следует обратить внимание на тот факт, что, в зависимости от степени экономического развития страны, отношение к этой модели управления однозначно разное. В контексте повышения качества и доступности предоставляемых населению медицинских услуг в практике управления медицинских учреждений разработка концептуальной модели процессно-ориентированного подхода и методологических основ управления инвестициями на основе реинжиниринговых технологий бизнес-процессов. В контексте достижения этих целей были предложены и обсуждены следующие вопросы: Оценить эффективность деятельности медицинских учреждений и системы здравоохранения Армении с точки зрения доступности и качества предоставляемых услуг, а также состояния здоровья населения. анализировать обеспеченность ресурсами и реформы системы здравоохранения, представить и обосновать концепции процессно-ориентированных систем управления и их методы внедрения в организации здравоохранения, препятствия и возможности. изучать структурные изменения системы здравоохранения Армении и их влияние на внутреннюю и внешнюю практику управления в медицинских учреждениях. обосновать в контексте современых теорий управления, целесообразности и необходимости разработки концепции новой технологический модели управления и внедрения ее в медицинские учреждения, разработать и обоснованы методологические основы и концептуальные подходы к внедрению процессно-ориентированной модели управления организациями здравоохранения, разработать методические подходы в стратегиях и программах сферы здравоохранения о направлениях и мероприятиях, способствующих введению новой модели управления.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Пути повышения эффективности экономической деятельности посредством управления бизнес-процессами в организациях здравоохранения (на примере РА). The ways of increasing the efficiency of economic activities in health organizations through managing of business processes (the example of RA).
   Uncontrolled Keywords: Геворкян Тигран Гагикович, Gevorgyan Tigran Gagik
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 19 May 2017 18:08
   Last Modified: 20 May 2017 10:40
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4705

   Actions (login required)

   View Item