Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ներդրումների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը նեյրոնային ցանցի և ոչ հստակ բազմությունների մեթոդների կիրառմամբ (Իրանի Իսլամական Հանրապետության կապիտալի շուկայի օրինակով)

Հոսեյն Ամուզադ , Մեհդիրաջի (2017) Ներդրումների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը նեյրոնային ցանցի և ոչ հստակ բազմությունների մեթոդների կիրառմամբ (Իրանի Իսլամական Հանրապետության կապիտալի շուկայի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (270Kb) | Preview

  Abstract

  Կապիտալը պետությունների կարևորագույն տնտեսական ռեսուսներից մեկն է, այդ իսկ պատճառով տնտեսագետները մշտապես ձգտել են գտնել դրա օպտիմալ օգտագործման եղանակները։ Ներդրումների կառավարման համատեքստում կարևոր են նաև այն մոտեցումները, որոնք կիրառվում են տնտեսության եկամտաբեր ոլորտներում ռեսուսները նպաստավոր կերպով բաշխելու համար, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել սոցիալ տնտեսական զարգացման կայուն նախադրյալներ։ Զարգացած երկրների առանձնահատկություններից է այնպիսի արդյունավետ ֆինանսական ինստիտուտների ու շուկաների առկայությունը, որոնք այդ երկրների տնտեսության մեջ կարևոր դերակատարություն ունենալուց բացի, բավարար հիմք են դառնում նրանց զարգացման ու տնտեսական աճի համար։ Երկարաժամկետ տնտեսական աճ ունենալը պահանջում է ազգային տնտեսության մակարդակում ռեսուրսների օպտիմալ հատկացումն ու օգտագործումը։ Այդ կարևոր հանգամանքը հեշտությամբ հնարավոր չէ իրագործել առանց ֆինանսական, և հատկապես կապիտալի շուկաների։ Արժեթղթերի բորսան կապիտալի շուկայի հիմնասյուներից մեկն է։ Կապիտալի շուկայի կարևորագույն խնդիրներից է նաև ֆինանսական ռեսուսների հատկացումը։ Օպերատիվ լինելու առումով ցանկացած արդյունավետ կապիտալի շուկայում կապիտալը հատկացվում է ներդրման լավագույն ընտրանքին։ Այսպիսով, արդյունավետության ավելի բարձր մակարդակ ձեռք բերելու նպատակով համապատասխան գործիքների օգտագործումը կնպաստի շուկայի արդյունավետության բարձրացմանը։ Ֆինանսական շուկաներում օպտիմալ պորտֆելի ձևավորման համար անհրաժեշտ է իրականացնել ճշգրիտ կանխատեսումներ, ուստի այդ գործում հաջողության հասնելու համար պահանջվում է իրողությունների ձևավորման մեջ նպաստավոր միջամտություն։ Դինամիկ տնտեսության և կապիտալի շուկայի բնագավառում ապագայի կանխատեսումը կապիտալի շուկայի կառավարման քննարկվող կարևորագույն հիմնախնդիրներից է։ Առևտրա-տնտեսական հարցերի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ նրանք շատ խիստ գտնվում են սոցիալական, քաղաքական և մշակութային խնդիրների ազդեցության տակ, նրանց պարամետրերից շատերը անհայտ են և դժվարությամբ են չափվում քանակական մեթոդներով: Թեև տեղեկացված ենք նախկինում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, սակայն չի կարելի պնդել, որ անցյալը նորից կրկնվելու է: Չնայած որ ապագան պարուրված է անվստահությամբ, բայց այդ անվստահությունը կառավարելի է և ներդրումների կառավարումն օգտագործելով, ներդրողները կարող են ձեռք բերել անվստահությունը կառավարելու համար անհրաժեշտ զգոնությունը: Ավելին, ներդրողները կարող են նեյրոնային ցանցի և ոչ հստակ (Fuzzy) տեսության օգնությամբ կայացնել ավելի լավ որոշումներ: Թեև որ այս նոր հնարքների օգտագործումը բարդ է թվում, այդուհանդերձ դրանք կարող են նոր մոտեցում առաջարկել որոշումներ կայացնելու գործընթացի վերաբերյալ: Նեյրոնային արհեստական ցանցը տեղեկությունները մշակելու գաղափար է, որը սնվում է նեյրոնային համակարգից և ուղեղի նման մշակում է ստացված տեղեկությունները: Այդ համակարգը կազմված է միմյանց չափազանց կապակցված մշակման բազմաթիվ գործոններից, որոնք որևէ խնդիր լուծելու համար միմյանց հետ աշխատում են կոորդինացված: Հաշվի առնելով նեյրոնային ցանցերի և ոչ հստակ համակարգի օգտագործման բնակագառները բաժնետոմսերում ներդրման և ֆինանսական կանխատեսման գործում, դրանց օգտագործումը օպտիմալ պորտֆելի ընտրության հարցում կարող է ունենալ ցանկալի արդյունքներ ներդնողների համար: Վերը ասվածով է պայմանավորված թեմայի ուսումնասիրման առաջնահերթությունը: Հետազտության օբյեկտը Իրանի կապիտալի շուկան է, իսկ ուսումնասիրության առարկան' օպտիմալ ներդրումների կառավարումն է նեյրոնային ցանցի ու ոչ հստակ տեսության կիրառմամբ: Капитал считается одним из самых важных экономических ресурсов, именно поэтому экономисты постоянно ищут способы, чтобы найти его оптимальное использование. Инвестиционный менеджмент также важен в контексте подходов, которые используются для распределения экономических выгод в целях обеспечения вопросов социального и экономического развития. Финансовые институты и рынки в развитых странах функционируют эффективно,что играет важную роль для экономики этих стран, и в конечном итоге обеспечивает их экономический рост. На финансовых рынках должен формироваться оптимальный портфель инвестиций, который позволит проводить точные прогнозы. С использованием нейронных сетей и системы нечетких множеств для проведения исследований в сфере инвестиций, можно предложить оптимальный портфель инвестиций для страны, что послужит хорошим информационным ресурсом для инвесторов. Объектом исследования является рынок капитала Ирана, а предметом исследования - управление оптимальными инвестициями с применением нейронных сетей и теории нечетких множеств. Основной целью диссертационной работы является разработка предложений о формировании оптимального портфеля инвестиций с применением нейронных сетей и методов, предлагаемых теорией нечетких множеств и инструментов управления инвестициями на основе исследования рынка капитала Ирана.Capital is one of the most important economic resources thatare why economists are constantly looking for ways to find its optimal use. Investment management is also important in the context of the approaches that are used for the distribution of economic benefits in order to ensure the issues of social and economic development. Financial institutions and markets in developed countries function effectively, it is important for the economy of these countries, and ultimately provides them with economic growth. In the financial markets should be formed an optimal portfolio of investments that will enable an accurate forecasts. With the use of neural networks and fuzzy sets system for investment in research, it is possible to offer an optimal investment portfolio for the country that will be a good resource for investors. The object of study is the market for Iran's capital, and the subject of study - management of optimal investments with the use of neural networks and fuzzy set theory. The main aim of the thesis is to develop proposals for the formation of an optimal portfolio using neural networks and methods offered by the theory of fuzzy sets and investment management tools based on capital market research in Iran.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Оптимальное инвестирование на иранском рынке капитала путем использования нейронных сетей и теории нечетких множеств. Optimal investing in iranian capital market by using neural networks and fuzzy theory.
  Uncontrolled Keywords: Hossein Amuzad Mendiraji
  Subjects: Economy
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 24 May 2017 16:01
  Last Modified: 24 May 2017 16:01
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/4756

  Actions (login required)

  View Item