Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Эколого-географические особенности развития возобновляемой энергетики в Армении

Захарян, Григор Арамович (2017) Эколого-географические особенности развития возобновляемой энергетики в Армении. PhD thesis, ЕГУ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3319Kb)
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (929Kb) | Preview

   Abstract

   Էներգետիկայի կայուն զարգացում ասելով հասկանում ենք այնպիսի էներգետիկ համակարգի ստեղծումն ու կիրառումը, որն ապահովում է սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, էներգետիկ ռեսուրսների այնպիսի օգտագործմամբ, որն անուղղելի վնաս չի պատճառի շրջական միջավայրին և չի ոտնահարի ապագա սերնդի շահերը։ Այս աշխատանքի նպատակն է գնահատել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկ պաշարների ներուժը, հանրապետությունում էներգետիկ ոլորտի կայուն զարգացման ռազմավարության մշակման համար։ Ատենախոսությունում ստացված գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա արված են ներքոհիշյալ հիմնական եզրակացություններն ու առաջարկները: Միևնույն համակարգում ատոմային և վերականգնվող էներգիաների համեմատական վերլոծությունը ըստ պարամետրերի, որոնք էական նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության համար, ցույց տվեց, որ այդ երկու տեխնոլոգիաները երկարաժամկետ հեռանկարում պետության էներգոհամակարգի համար քիչ համատեղելի են։ Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի բնապահպանա-աշխարհագրական վերլուծությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանն ունի էներգոհամակարգի բոլոր հիմնահարցերը լուծելու բավարար պոտենցիալ հնարավորություններ։ Հայաստանում հիդրոլոգիական ռեսուրսները սահմանափակ են, քանի որ դրանց մեծ մասն արդեն իսկ օգտագործվում է։ Փոքր գետերի վրա մարդկային չափից շատ ազդեցությունն կարող է բացասական հետևանք թողնել շրջակա միջավայրի վրա։ Քամու էներգիան Հայաստանում մեծ պոտենցիալ ունի, սակայն այն սահմանափակ է ռելիեֆի առանձնահատկությունների պատճառով։ Հայստանում վերականգնվող էներգիայի ամենամեծ ներուժն ունի արեգակնային էներգիան։ Բացի այն, որ Հայաստանում էֆեկտիվ, արևոտ օրերի քանակը տեսականորեն բավարար է պետության էներգետիկ պահանջների բավարարաման համար, ապա արևից էներգիայի ստացումը հեռանկարային է նաև հետևյալ պատճառներով՝ արևաին վահանակների արտադրության համար հանքային ռեսուրսների, համապատասխան գիտական ներուժի և հետազոտական տեխնոլոգիաների զարգացմանը նպաստող համաշխարհային ներդրումների առկայությամբ։ Էներգիայի վերականգնումը կարող է լուծել Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության հարցը, ինչը իշխանության իներտության հիմնական պատճառն է Հայստանում ԱԷԿ-ը փակելու հարցում։ Վերականգնվող էներգիան ունի ակնհայտ , բայց շատ կարոր առավելություն, այն թույլ է տալիս էներգոհամակարգում արտադրել առաջնային էներգիա։ Энергетика является одним из краеугольных камней в рамках усилий по достижению целей устойчивого развития. Около двух миллиардов человек не имеют доступа к современным энергетическим службам. Проблема заключается в поиске способов обеспечения баланса между удовлетворением этих потребностей и растущего спроса на энергию и воздействием энергетики на базу природных ресурсов в интересах достижения целей в области устойчивого развития. Республика Армения официально заявила, что движется по пути устойчивого развития. В 2002 был создан национальный совет по устойчивому развитию, разработана программа устойчивого развития страны. Скорое закрытие атомной станции, которая является одним из основополагающих элементов энергетической системы, приведет к качественным изменениям самой системы. Данное событие одновременно может быть большим препятствием или стимулом для структурного преобразования энергетической системы Армении в контексте устойчивого развития. Правительство Армении единственной альтернативой закрытию Мецаморской АЭС считает строительство новой, более мощной атомной станции. Однако, адекватность строительства новой атомной станции как стратегии развития энергетического сектора весьма сомнительна. АЭС в Армении находиться в сейсмоопасном регионе, что увеличивает риск экологической катастрофы. В данной работе разработаны альтернативные принципы развития энергетической системы страны, которые могут решить проблему замещения требуемых новых мощностей в контексте устойчивого развития. Основой для таких принципов были взяты и рассмотрены возобновляемые источники энергии с учетом эколого-географических особенностей Армении, которые являются сильными инструментами для устойчивого развития энергетики. Развития этих инструментов очень важны для решения задач энергетического сектора и его устойчивого развития, поскольку Армения не обладает запасами углеродного топлива и находится в блокаде со стороны Турции и Азербайджана. Развитие возобновляемой энергетики для Армении имеет важное значение, поскольку это локальный ресурс (возможность производства первичной энергии), ресурс возобновляемый и экологически чистый. Эколого-географический подход к изучению ВИЭ (Возобновляемые Источники Энергии) даёт наиболее полную картину развития их использования и оценки последствий для природы, хозяйства и населения. Важнейшую роль в развитии возобновляемой энергетики имеют экологические факторы - уменьшение выбросов парниковых и других газов и улучшение качества атмосферы. Но при этом важно исследовать и факторы воздействия энергоустановок ВИЭ на окружающую природную среду. При этом факторы размещения в отрасли полностью определяются географическими условиями. Sustainable energy development is defined as the creation and operation of an energy system that feedsthe needs of social and economic development on the basis of equitable, economically acceptable access to energy resources that does not irreversibly damage the environment and does not neglect the interests of future generations . The purpose of this paper is to assess the potential of renewable energy sources in Armenia with the aim of developing the principles of a sustainable development strategy for the energy sector of Armenia. To achieve this goal, a number of tasks were identified and solved. This scientific work provides an opportunity to present the subsequent conclusions and recommendations: Comparative analysis of nuclear and renewable energy in an integrated energy system in terms of parameters significant for the Republic of Armenia, has revealed that these two technologies will not be compatible in the long-term perspective in the fused energy system of Armenia. Eco-geographical analysis of RE in Armenia showed that the RA has sufficient potential, which in the long run can solve all the main issues of the energy sector of Armenia. Since most of the energy potential is already being used, the hydrological resource of RE is limited in Armenia. Excessive anthropogenic pressure on small rivers can have a significant negative impact on the natural environment. On the contrary, wind power has great potential in Armenia, but the use of this resource is limited by the complexities of the country's relief. Solar energy represents major potential for RE in Armenia. In addition to the fact that effective solar days in Armenia are sufficient totheoreticallymeet the country's needs, solar energy is, likewise,favorable for the following reasons: The disposal of mineral resources for the production of solar photo module panels The presence of scientific potential in solar energy in Armenia: Large world investments in (R&D): Rapid growth in the technological accessibility (the learning effect): Renewable energy can ensure Armenia's energy security, which is considered to be the reason behind the inactivity of the authorities, as well as the failed attempt to terminate the nuclear power plant in Armenia. RE has an evident but essentially very important advantage-itgenerates the prime energy inside the power system.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման բնապահպանա-աշխարագրական առանձնահատկություններն Հայաստանում: Eco-geographical customs of development of renewable energy in Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Զախարյան Գրիգոր Արամի, Zakharyan G.
   Subjects: Earth Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 11 Sep 2017 13:09
   Last Modified: 11 Sep 2017 13:51
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5563

   Actions (login required)

   View Item