Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Համակցված ազդեցությամբ «Յուբիվաքս» քսուքի օգտագործման փորձարարական հիմնավորումը մաշկի II-III-ա աստիճանի ջերմային և մաշկի ու բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի II-III աստիճանի քիմիական այրվածքների տեղային բուժման դեպքում

Ակոպյան, Կարեն Ավետիքի (2017) Համակցված ազդեցությամբ «Յուբիվաքս» քսուքի օգտագործման փորձարարական հիմնավորումը մաշկի II-III-ա աստիճանի ջերմային և մաշկի ու բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի II-III աստիճանի քիմիական այրվածքների տեղային բուժման դեպքում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (19Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Մաշկային ծածկույթների ջերմային այրվածքները զբաղեցնում են հատուկ տեղ կենցաղային և արտադրական տրավմատիզմի քանակակազմում: Այրվածքային տրավմատիզմը զարգացած երկրներում հանդիսանում է խաղաղ պայմաններում հանդիպող ախտահարումներից մեկը: Ըստ ՀԱԿ-ի տվյալների, ջերմային այրվածքներին բաժին է ընկնում բոլոր վնասվածքների 6%-ը, ընդ որում, արդյունաբերական բարձր զարգացած երկրներում արձանագրվում է այրվածքների թվաքանակի աճ: Յուրաքանչյուր տարի Ռուսաստանում գրանցվում է ավելի քան 800000 տարբեր ծանրության աստիճանի այրվածքների դեպք և նրանց հաճախականությունը կազմում է 300-350 դեպք 10000 բնակչի հաշվով (Алексеев А.А. и др., 2005, Рыбаков А.А. и др., 2009): Ըստ էթոլոգիական գործոնի, առավել տարածված ախտահարման տեսակը, ջերմային այրվածքներն են, նրանք կազմում են մնացած այրվածքների 90-95%-ը, քիմիական այրվածքներին բաժին է ընկնում 2.5-5.0%-ը, էլեկտրատրավմայի հետևանքով այրվածքները հանդիպում են 1.0-2.5% դեպքերում: Պետք է նշել, որ այրվածքներից տուժածների մոտ 70%-ը ունենում են սահմանափակ մակերեսի այրվածքներ (Вихриев Б.С., Бурмистров В.М., 1986): Խաղաղ պայմաններում ընդհանուր տրավմատիզմի քանակակազմում նրանք զբաղեցնում են երրորդ տեղը: Դա պայմանավորված է այրվածքներով ախտահարվածների թվաքանակի աճով (մոտ 70% մնացած այրվածքների կազմում) կենցաղում և արտադրությունում, որը կարելի է բացատրել արտադրության բարձր էներգազինվածությամբ, բարձր լարման հոսանքի և ագրեսիվ քիմիական նյութերի լայնամասշտաբ օգտագործմամբ: Տուժածների ավելի քան 70%-ը ստանում են ըստ մակերեսի սահմանափակ և ոչ խորը այրվածքներ: Նման հիվանդներին օգնությունը ցուցաբերվում է հիմնականում ամբուլատոր պայմաններում (Воробьев В.В. и др., 2010): Դեմքի և պարանոցի այրվածքները առանձնանում են ընթացքի զգալի ծանրությամբ, ախտահարումների տարատեսակ համակցությամբ, ֆունկցիոնալ խանգարումների մեծ հաճախականությամբ: Тепловые ожоги кожных покрытий занимают особое место в контингенте бытовых и промышленных травм. В развитых странах ожоговый травматизм является одним из поражений, встречающихся в мирных условиях. По данным ВОЗ 6% всех ожогов приходятся на долю тепловых ожогов, причем в индустриально развитых странах наблюдается рост числа ожогов. Целью работы является обоснование и подтверждение целесообразности использования препарата Юбивакс в клинической практике на основе изучения регенеративных процессов II и III типа тепловых и химических ожогов кожи и слизистой оболочки полости рта экспериментальных животных. Эксперименты проводились на 216 белых крысах. Исходя из проблем исследования, экспериментальные животные были разделены на четыре группы: Ожоги кожи II-IIIа степени (96 крыс); химические ожоги (кислотные и щелочные) кожи II-III степени (48 крыс); химические ожоги (кислотные и щелочные) слизистой оболочки полости рта (54 крыс); изучение возможных аллергических реакций на препарат Юбивакс у теплокровных животных (18 крыс). Исходя из задач экспериментальных исследований, животных, получивших ожог, разделили на две группы: контрольная группа (24 крысы) с ожогами II-III степени без лечения (спонтанное выздоровление) и экспериментальная группа: животные, у которых поврежденные участки кожи были обработаны исследуемым препаратом. В разных экспериментальных группах были использованы различные препараты. Например, во время термических ожогов лечение Юбиваксом было сравнено с влиянием Левомеколя и Фурациллина. При химических ожогах кожи сравнение проводилось с Левомеколем, а при химических ожогах слизистой оболочки рта была применена помимо Юбивакса также мазь Холесал. Thermal burns of the skin are very important among everyday and industrial traumas. In developed countries burn traumas are the lesions that occur mostlyduring peaceful times. According to WHO’s data, thermal burns make up to 6% of all traumas, while there is an increase of such traumas in the countries that have highly developed industries. Every year there are more than 800000 cases of thermal burns of different degrees in Russia: 300-350 cases for every 10000 people. The expediency of ‘Ubiwax’ ointment usage in clinical practice was approved by the research that is performed on the experimental animals (rats).Their skin and oral mucous membrane were thermally and chemically burnedof 2-3 degree and the target of research was to explore regenerative features, by using that ointment. Experimental animals were divided into 4 groups: 96 rats with II-III degree thermal burn of skin, 48 rats with II-IIIdegree chemical (acid, alkaline) burn of skin, 54 rats with chemical (acid, alkaline) burn of oral mucous membrane, 18 rats for the exploring of allergic features of Ubiwax on the warm-blooded animals (rats). Rats with the thermal burns of skin were divided into 2 groups: 24 rats for control group- 2-3 degree thermally burned rats without cure (spontaneous healing) and experimental animals, whose skin lesions were treated with the experimental substances. Different substances were used at different stages of the experiment. For example, during thermal burns, the influence of Yubivax was compared with Levomecol and Furacillin. In the case of chemical skin burns, the comparison was carried out with Levomecol, and for chemical burns of the oral mucosa, Cholesal ointment was used. The healing process of the skin wound was observed during the 3rd, 7th, 15th and 25th days after the chemical burn.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Экспериментальное обоснование влияния мази комплексного действия Юбивакс при местном лечении термических ожогов кожи II-IIIа и химических ожогов кожи и слизистой оболочки полости рта II-III степени. Experimental justification of the effect of integrated action ointment Ubivax in local treatment of thermal II-IIIa degrees burns of skin and chemical burns of skin and mouth mucous membrane.
   Uncontrolled Keywords: Акопян Карен Аветикович, Akopian Karen A.
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 10 Nov 2017 10:29
   Last Modified: 10 Nov 2017 10:29
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5929

   Actions (login required)

   View Item