Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Моделирование процесса и разработка технологии неосесимметричной глубокой вытяжки листового молибдена.

Симонян, Аветис Самвелович (2017) Моделирование процесса и разработка технологии неосесимметричной глубокой вытяжки листового молибдена. PhD thesis, Национальный политехнический университет Армении.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4Mb) | Preview
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1281Kb)

   Abstract

   Молибден является одним из наиболее перспективных металлов для создания жаропрочных конструкций, применяемых в различных отраслях техники. Изделия из молибденовых сплавов находят широкое применение в различных устройствах, работающих в условиях высокой температуры, радиационного облучения, в средах высокоскоростных плазменных и газовых потоков, в контакте с агрессивными средами.Сплавы на основе молибдена используются в камерах сгорания и в соплах ракетных двигателей, где температуры достигают до 2000°С и более. Аналогичная ситуация имеет место при высокотемпературной кристаллизации из расплава тугоплавких диэлектриков. В этих процессах контейнеры в виде лодочек, изготовленные из листового молибдена, работают в контакте с расплавом при температуре до 2100°С. Из проведенного предварительного анализа состояния технологии изготовления контейнеров следует, что оптимизация конструкции и разработка технологии формообразования контейнеров-лодочек из листового молибдена, являются актуальными научно-техническими проблемами, а дальнейшее развитие метода высокотемпературной кристаллизации в значительной степени зависит от решения задач технологического характера. Разработка технологии неосесимметричной глубокой вытяжки листового молибдена для изготовления контейнеров-лодочек, применяемых в процессах роста оптически прозрачных тугоплавких монокристаллов из расплава методом горизонтально направленной кристаллизации (ГНК), позволяющая повысить качество выращиваемых монокристаллов и технико-экономические показатели процесса роста. Для достижения поставленной цели в диссертационной работе сформулированы и решены следующие основные задачи: Разработка оптимальной конструкции контейнера-лодочки, с учетом закономерностей протекания физико-химических процессов на фронте роста при выращивании оптически прозрачных тугоплавких монокристаллов методами ГНК и технологическим рекомендациям изготовления коробчатых деталей неосесимметричной вытяжкой. Մոլիբդենը պատկանում է տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում օգտագործվող հրակայուն կոնստրուկցիաների ստեղծման համարկ իրառվող առավել հեռանկարային մետաղների թվին: Մոլիբդենից պատրաստված արտադրատեսակները լայնկիրառություն են գտնում բարձր ջերմաստիճաններում, ռադիացիոն ճառագայթման, բարձր արագության պլազմային և գազային հոսքերում ու ագրեսիվ միջավայրերում աշխատող տարբեր սարքավորումներում: Մոլիբդենի հիմքի վրա ստեղծված համաձուլվածքները օգտագործվում են այրման խցիկներում և հրթիռային շարժիչներում, որտեղ ջերմաստիճանը հասնում է 2000°C և ավել մեծությունների: Նման վիճակ է նաև դժվարահալ մեկուսիչների հալույթից բարձր ջերմաստիճանային բյուրեղացումը: Այդ գործընթացներում թերթային մոլիբդենից պատրաստված կոնտեյներները աշխատում են 2100°C ջերմաստիճանում անմիջապես հալույթի հետ կոնտակտի պայմաններում: Աշխատանքի նպատակն է՝ հորիզոնական ուղղորդված բյուրեղացման մեթոդներով հալույթից միաբյուրեղների աճեցման գործընթացներում օգտագործվող նավակաձև կաղապարների պատրաստման համար կիրառվող թերթային մոլիբդենի ոչառանցքահամաչափ արտաձգման գործընթացի մշակումը, որը թույլ է տալիս բարձրացնել աճեցվող միաբյուրեղների որակը և աճեցման պրոցեսի տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշները: Առաջին գլխում կատարված է թերթային մոլիբդենից ոչ առանցքա համաչափ արտաձգման պրոսեցների ուսումնասիրման ժամանակակից հետազոտությունների վիճակի վերլուծությունը: Դիտարկված են հրակայուն կոնստրուկցիաների ստեղծման նպատակով օգտագործվող դժվարահալ մետաղների ընդհանուր մի քանի տեղեկություններ: Բերված են թերթային մոլիբդենի փոշեմետալուրգիայի մեթոդներով ստացման գործող տեխնոլոգիաները: Բերված են պլաստիկության հոսքի տեսության ընդհանուր հավասարումները և շարադրված է բարակապատ առանցքահամաչափ թաղանթների տեսական հետազոտությունների ընդհանուր մեթոդիկան, որը թույլ է տալիս ստանալ լարումների և դեֆորմացիաների բաշխման օրինաչափությունները հաշվի առնելով նյութի հաստության փոփոխության և դեֆորմացիոն ամրացման փոխկապակցվածեր և ույթները: Molybdenum is considered one of the most promising metals for heat-resistant construction development, which are applied in various technology fields. The products made of molybdenum are widely used in various devices that work in high-temperature and radiation conditions, in high speed plasma and gas flows and in aggressive media. Molybdenum-based alloys are used in combustion chambers and rocket engines, where the temperature reaches up to 2000°C and more. A similar situation is usual for high-temperature crystallization from refractory dielectrics’ melt. In these processes thesheet molybdenum made containers work in contact with the melt at 2100°Ctemperature. The goal of the work is technology development of non-axis symmetric deep drawing of sheet molybdenum for boat-shaped container fabrication. The latter are used in the growth processes of optically transparent single crystals from the melt, by horizontally directed crystallization (HDC) method, which allows to increase the quality of cultivated single crystals and the techno-economic indicators of growth process. In the first chapter the analysis of researches’ current state in the area of non-axis symmetric deep drawing of sheet molybdenum is carried out. Some general information on refractory metals are discussed, which are used in fabrication of heat-resistant constructions. The existing technologies of sheet molybdenum obtainment by powder metallurgy method are given. The general equations of plastic flow theory are introduced and the theoretical analysis’s general methodology of stress strain state is represented, which allows to get the distribution patterns of stresses and deformations, taking into account the interrelated phenomena of material thickness change and deformation hardening. In the second chapter the analytical modeling of axis symmetric drawing of sheet molybdenum is represented. In plastic deformation processes as a yield border characteristic feature, the yield border (used in phenomenological dealings) dependence on accumulated deformations is justifies in the form of stair function. The analytical dependencies for stress and strain fields are achieved, on the basis of which the characteristic features, accompanying the process of axis symmetric drawing, are determined. By the dependencies achieved the distribution of accuracy and strength parameters along the generator of drawn cylindrical partsare determined. In the third chapter the analytical modeling of non-axis symmetric drawing of sheet molybdenum process is carried out. It is shown that one of the possible variants of sheet molybdenum forming is its deformation under the two-layer sheet package; the latter is comprised of an inner molybdenum layer and an outer sheet steel layer of high technological plasticity. For this case a simplified task of two-layer sheet packagebending momentum is solved. The possibility of sheet molybdenum deformation under two axis stress state conditions is shown.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Թերթային մոլիբդենի ոչ առանցքահամաչափ խոր արտաձգման գործընթացի մոդելավորումը և տեխնոլոգիայի մշակումը: Process modeling and technology development of non-axis symmetric deep drawing of sheet molybdenum.
   Uncontrolled Keywords: Սիմոնյան Ավետիս Սամվելի, Simonyan Avetis
   Subjects: Metallurgy and Material Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 13 Nov 2017 10:43
   Last Modified: 13 Nov 2017 11:41
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5942

   Actions (login required)

   View Item