Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Միջազգային պահուստների կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)

Ավագյան, Հարություն Ալեքսանդրի (2017) Միջազգային պահուստների կառավարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (25Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb) | Preview

   Abstract

   2008 թ.-ին սկիզբ առած համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի բացասական հետևանքները առկա են անգամ մոտ մեկ տասնամյակ անց: Ճգնաժամի առաջին տարիների ընթացքում, հանգեցնելով զարգացած և զարգացող երկրների իրական տնտեսության անկման, համաշխարհային ֆինանսական շուկաներում տատանողականության կտրուկ աճին, այն իր խորը ազդեցությունը թողեց և մինչ այժմ էլ թողնում է զարգացած երկրների դրամավարկային քաղաքականության վրա: Վերջինս էլ իր անմիջական ազդեցությունն է թողնում զարգացող երկրների ինչպես տնտեսության իրական հատվածի, այնպես էլ այդ երկրների ֆինանսական համակարգերի վրա: Այսպես, զարգացող երկրների տնտեսությունների վրա միջազգային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ներկայացվել է այնպիսի տնտեսագետների աշխատություններում, ինչպիսիք են Պոլ Կրուգմանը, Ջոզեֆ Ստիգլիցը և Կառմեն Ռայնհարթը: Ինչ վերաբերում է արտաքին տնտեսական ցնցումների ազդեցությանը ՀՀ տնտեսության վրա, ապա այս խնդրին մանրակրկիտ անդրադարձ է կատարվել Էմիլ Զալինյանի կողմից: Նրա կողմից առաջարկվել է տնտեսական խոցելիության համաթվի հաշվարկման փոփոխված տարբերակ՝ ՄԱԿ-ի կողմից կիրառվող բաղադրյալ համաթվի կազմի մեջ ներառելով օտարերկրյա դրամական փոխանցումների և բնակչության խտության ցուցանիշները, ինչը թույլ է տալիս առավել ամբողջական և համակողմանի պատկերացում ստանալու առանձին տնտեսության խոցելիության վերաբերյալ: Վերջին տնտեսական ճգնաժամը ևս մեկ անգամ ընդգծեց ադեկվատ միջազգային պահուստների կարևորությունը՝ որպես արտաքին տնտեսական շոկերին դիմակայելու անհրաժեշտ գործոն: Ադեկվատության գնահատման հայեցակարգին հատուկ ուշադրություն է դարձնում ԱՄՀ-ն իր աշխատանքային խմբերով: Նպատակաուղղված և արդյունավետ տնտեսական քաղաքականությունը վերջին ու նախորդ բոլոր ճգնաժամերի ընթացքում հանդիսացել է տնտեսական շոկերին հակազդելու լավագույն միջոց, իսկ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող մարմինների ենթակայության տակ գտնվող իրացվելիության պաշարները հնարավորություն են տվել որոշ երկրներին խուսափել աղետալի ճգնաժամերից: Международный экономический кризис 2008 года продемонстрировал важную роль, которую могут сыграть международные резервы страны в целях поддержания стабильности финансовой системы государства. Последствия кризиса, выражаются, в том числе, и в рекордно низких, а порой и отрицательных, процентных ставках в США и еврозоне. Функции международных резервов по обеспечению стабильности финансовой системы государства, новый порядок, царящий на финансовых рынках США и еврозоны, обусловили необходимость изучения адекватности международных резервов. Эти факторы также обусловливают потребность изучения основных проблем, препятствующих эффективному управлению международными резервами. Объекты исследования вшеший сектор экономики РА, а также облигации с высоким кредитным рейтингом, номинированные в долларах США и евро. Предметом исследования являются проблемы управления международными резервами на мировых финансовых рынках и задачи оценки адекватности международных резервов РА. В рамках исследования автором были поставлены и решены следующие задачи: выработать новый критерий оценки адекватности международных резервов РА, на основе выработанного критерия оценить адекватность международных резервов РА, изучить концепцию управления международными резервами РА, изучить рынки облигаций,номинированных в долларах США и евро, и с высоким кредитным рейтингом, выработать стратегию, которая позволит увеличить доходность денежных средств, номинированных в долларах США, при минимальных дополнительных рисках, выработать стратегию, которая позволит уменьшить и/или превратить в положительный отрицательный процентный доход недооцененных облигаций с отрицательной доходностью до погашения, с высоким кредитным рейтингом и номинированных в евро. The international economic crisis of 2008 once again demonstrated the important role that the country's foreign reserves can play in order to maintain the stability of the financial system of the country. Meantime, the consequences of the crisis are also reflected in record low, sometimes even negative, interest rates in the US and the euro area. The role of international reserves in ensuring the stability of the country’s financial system, the new order prevailing in the financial markets of the United States and the eurozone have made it necessary to study the adequacy of international reserves, as well as to study the main problems facing the effective management of international reserves. The object of this study is the domestic economy of the RA, as well as the universe of bonds denominated in US dollars and euros with high credit rating. The subject of the study is the problems presented by the international financial markets, and the problems of assessing the adequacy of international reserves of the Republic of Armenia. The main tasks set by the author in this thesis: develop a new criterion for assessing adequacy of the international reserves of the Republic of Armenia, on the basis of the developed criterion, to assess the adequacy of the international reserves of the Republic of Armenia, study international reserves management practices in Armenia, study bond markets with high credit ratings and denominated in US dollars and euros, develop a strategy that will allow to take into account the profitability of funds denominated in US dollars with minimal additional risks, develop a strategy that will reduce and / or turn into positive negative interest income of undervalued bonds with negative yield to maturity, with a high credit rating and denominated in euros.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Основные проблемы управления международными резервами (на примере РА). The main issues in foreign reserves management (on the example of the RA).
   Uncontrolled Keywords: Авагян Арутюн Александрович, Avagyan Harutyun Aleksandr
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 13 Nov 2017 13:33
   Last Modified: 13 Nov 2017 13:33
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5944

   Actions (login required)

   View Item