Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերակատարման սոցիոլոգիական մոդելավորում

Վարդանյան, Եվգինե Ռոբերտի (2017) ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերակատարման սոցիոլոգիական մոդելավորում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (38Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb) | Preview

   Abstract

   Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրմամբ նորանկախ Հայաստանը բռնեց տեղական ժողովրդավարության կայացման ճանապարհը՝ կարևորելով վարչատարածքային նոր բաժանման արդյունքում ձևավորված համայնքների ինքնուրույն կառավարումն ու ինքնակազմակերպումը: Այդ պահից բնակչության սոցիալական պաշտպանությունն օրենսդրորեն հռչակվեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ-երի) գործառման հիմնական ուղղություններից մեկը. դա ենթադրում է, որ համապատասխան համակարգում ՏԻՄ-երը պիտի ունենան գործուն դերակատարում: Սակայն դրանք ներկայումս բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում իրենց վերապահված գործառույթների և լիազորությունների պատշաճ իրականացման ընթացքում բախվում են բազմաթիվ խնդիրների: Այդ մարմիններն այսօր դժվարանում են բնակչությանը տրամադրել համայնքային սոցիալական ծառայություններ, արդյունավետորեն արձագանքել համայնքների սոցիալական հիմնախնդիրներին և հանդես գալ որպես բնակչության սոցիալական պաշտպանության գործընթացների լիիրավ սուբյեկտ: Ստեղծված իրավիճակի պատճառները, հետևանքներն ու հնարավոր ազդեցությունները տարբեր են, միևնույն ժամանակ՝ փոխկապակցված, և, որն ամենակարևորն է, դրանք խորքային և համալիր ուսումնասիրության կարիք ունեն: Սակայն, չսահմանափակվելով միայն դրանց ուսումնասիրությամբ, այլև կարևորելով բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգում ՏԻՄ-երի դերակատարման մոդելի մշակումն ու նկարագրությունը, սույն աշխատության շրջանակներում կիրառվել է սոցիոլոգիական մոդելավորման մեթոդը: Տեղական ինքնակառավարման երևույթը հայտնի է եղել շատ ավելի վաղ, քան անգամ պետության ձևավորումն է: Սակայն գիտական ուսումնասիրությունների կենտրոնում այն հայտնվել է բավականին ուշ, մասնավորապես՝ 18-րդ դարում, երբ Եվրոպան ալեկոծվում էր բուրժուական հեղափոխությունների հուժկու ալիքից: После провозглашения независимости в Республике Армении начался строй новых демократических институтов и систем общественного управления. Одной из таких систем стала система местного самоуправления, основанная в 1996 году, когда более чем в 900 общинах Армении были сформулированы органы местного самоуправления и созданы юридические основы их функционирования. Согласно законодательству РА, органы местной власти с целью повышения благосостояния жителей общины должны выполнять функции, которые предполагают распоряжение собственностью общины, решение муниципальных задач, предоставление необходимых услуг жителям и т.д. Однако в процессе реализации этой цели органы местного самоуправления сталкиваются с разными проблемами, что приводит к невозможности выполнения местными властями возложенной на них роли и функций. Функционирование органов местного самоуправления Армении затруднено и в системе социальной защиты населения. Для выхода из создавшейся ситуации были проведены некоторые изменения, которые в основном носили юридический характер и не привели к значительному улучшению создавшейся ситуации. Многие проведенные за последние годы в Армении исследования однозначно подтверждают актуальность и необходимость продуктивного выполнения органами местного самоуправления своей роли в системе социальной защиты населения, однако они не выявляют основных проблем, с которыми сталкиваются местные власти в этой системе, не анализируют причинно-следственных связей проблем, не предполагают теоретической концептуализации и, как следствие, не создают необходимых основ для формирования модели выполнения роли органов местного самоуправления в системе социальной защиты населения. Однако указанная модель необходима для глубинного и всестороннего изучения объекта, для обогащения соответствующих теоретических знаний о нем, для прогнозирования его возможных изменений в будущем и предложения комплексных решений, основанных на характеристиках конструированной модели. Настоящая работа рассматривает указанные задачи и ставит целью социологическое моделирование выполнения роли органов местного самоуправления в системе социальной защиты населения Армении. В этом контексте социологическое моделирование базируется на методе структурно-функционального анализа, предложенного Т. Парсонсом, на принципах создания идеального типа по М. Веберу и конструирования моделей по методологии М. Вартофского. After the establishment of its independence Armenia started the creation of new institutions and democratic systems in every level of governance. As a result the local self-government bodies have been established in more than 900 communities of Armenia. Since that period many reforms have been conducted for enhancing the purposeful role performance by the local self-government bodies within the social protection system of population. In spite of that those bodies face a lot of problems while functioning within the system, though their purposeful role is demanded and very actual for our society. It is approved by many studies, analysis and reports. Though those studies assure the importance of the purposeful role performance by the local self-government bodies in the social protection system of population and approve that we have many problems in our country related to that, they do not discover or highlight the reasons of those problems, do not analyze their consequences, do not model the situation we have and do not provide the package of complex recommendations for enhancing the purposeful role performance of those bodies. The aim of the dissertation is to model the local self-government bodies’ role performance in the social protection system of population in Armenia using the main methodology of sociological modeling. It is based on the methods of structural-functional analysis presented by T. Parsons, the principles of constructing the ideal type offered by M. Weber and forming the models suggested by M. Wartofski. The implementation of sociological modeling considers analysis, abstraction and conceptualization of the main features and characteristics of the object. The model which is designed using the described methodology is the main novelty of the dissertation. The model belongs to the structural-functional type of models and presents the main conclusions and assumptions about the object’s structural and functional features. Some of those conclusions are presented below: -The local self-government bodies face many problems and obstacles while trying to perform the role they have within the social protection system of population in Armenia. Those problems and obstacles are related to the limited resources (financial, human, administrative) and to the abscence of the necessary bases (legal conditions, socio-cultural environment, etc). Besides objective barrieris there are also some subjective reasons for passive involvment of the local self-government bodies to the social protection system of population. They have low motivation for being actively involved in it and for carrying out any responsible role. They also have not so clear vision of what should their role be within the sytem of social protection of population.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Социологическое моделирование выполнения роли органов местного самоуправления в системе социальной защиты населения Республики Армении. Sociological modeling of the role performance by the local self-government bodies within the social protection system of population.
   Uncontrolled Keywords: Варданян Евгине Робертовна, Vardanyan Yevgine Robert
   Subjects: Sociology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 14 Nov 2017 14:22
   Last Modified: 14 Nov 2017 14:22
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/5950

   Actions (login required)

   View Item