Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Проблемы становления и развития политической системы Нагорно-Карабахской Республики

Арутюнян, Армен Рубикович (2017) Проблемы становления и развития политической системы Нагорно-Карабахской Республики. PhD thesis, Национальный исследовательский университет обороны МО РА.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (4Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (527Kb)

   Abstract

   В современном мире новые демократические преобразования являются движущей силой глобального политического развития. Это представляет особую актуальность для трансформационных обществ и государств, которые стремятся к полноценности и общепризнанности статуса в контексте институциональной модернизации демократического государства с учетом национальных особенностей и культуры. При этом демократия и демократические ценности продолжают преобладать в общей системе апробации международных структур и институтов. Это дает возможность в соответствии с общими требованиями норм и принципов международного права и международной практики систематизировать фрагментированные и в определенной степени девиантные проявления новых политических единиц и субъектов. Важнейшими предпосылками преодоления политических кризисов и становления демократической консолидации как особой стадии развития демократии и укрепления курса мировой демократизации является процесс рационализации общественных трансформаций в соответствии с вызовами и тенденциями геополитического мироустройства. В рамках такой политической постановки особую важность имеет проблема институционализации политических систем преимущественно непризнанных государств, в которых ценностные ориентиры и идеалы демократии с точки зрения системно-аксиологического подхода во многом превосходят общие конструктивные представления и оценки в признанных государствах. Это дает дополнительный импульс для переосмысления существующих ценностей политико-правовой реальности в жизни трансформационных государств и обществ и нахождения новых путей их модернизации. В общем контексте особое место занимает Нагорно-Карабахская Республика (НКР) и системные проблемы становления и развития ее политической системы, ибо выявление субстанциональных основ институционального строительства и институционального развития демократических политико-правовых институтов и процедур предполагает прежде всего процесс воплощения основных принципов современного суверенного, демократического, правового и социального государства. Последние лежат в основании политической системы как фундаментальные нормативные основы Конституции НКР, отражающие ценностные стороны как конституционно-правовых норм и принципов, так и политико-правовых процессов и отношений, определяя природу и юридические качества современной государственности. Всесторонний анализ политической системы НКР позволяет выявить общие особенности и закономерности функционирования принципов, институтов и ценностей ее конституционно-политического строя, в совокупности определяющие степень интегральности и уровень эффективности процессов институционального строительства и институционального развития полноценного современного государства, основанного на всеобщих принципах обеспечения безопасности, сохранения национальной идентичности и самобытности, защиты государственных интересов и целей. Представленным перечнем многомерности и разновидности проблем по существу обусловлена актуальность темы диссертационного исследования. В вопросе выбора темы исследования важное значение имела существующая на сегодня в политической науке ее недостаточная степень изученности. Изучение системных проблем становления и развития политической системы НКР осуществляется с помощью таких научных и учебных дисциплин, как теория конституционализма и институционализма, мировая политика и международные отношения, регионалистика, политические коммуникации и переговорный процесс, теория политики, сравнительная политология, транзитология, исторические и правовые науки, теории безопасности, политическая глобалистика и т.д. С этой точки зрения в диссертации была использована как научно-исследовательская и методическая литература (монографии, учебники, журналы, статьи, иные научные публикации и т.д.), так и нормативно-правовые и официальные источники (официальные заявления, правовые и нормативные акты, законы, официальные публикации в СМИ и т.д.). В частности, помимо теоретических исследований, ключевыми источниками настоящей работы стали нормы нормы Конституциий НКР 2006 и 2017 гг., международно-правовые акты, исторические документы, законодательства Республики Армения и зарубежных стран, статистические данные. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչման հիմնախնդիրները արդիական են: Լինելով բավական բարդ, միևնույն ժամանակ կոնֆլիկտոգեն և ունենալով մի շարք առանձնահատկություններ, ղարաբաղյան հակամարտության հիմնախնդիրը արդեն մի քանի տասնամյակ է ինչ գտնվում է գերտերությունների և տարածաշրջանային պետությունների շահերի Վերջինները, ելնելով իրենց աշխարհաքաղաքական և տնտեսական շահերից, շարունակում են ոչ միայն նպաստել ԼՂՀ անկախության ճանաչման գործընթացի սառեցմանը, այլև հաշվի չեն նստում Արցախի ժողովրդի կամքի հետ, իսկ Արցախի ժողովուրդը, ինչպես և այլ ժողվուրդներ, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության, ունեն ինքորոշման իրավունք: Սակայն հարկ է նշել, որ ի հեճուկս այս և այլ երևույթների` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը արդեն քսան տարուց ավելի է ինչ անկախ է, ունի բոլոր անհրաժեշտ պետական և քաղաքացիական ինստիտուտները, այդ թվում` իշխանության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք արձանագրելով ժողովրդական արժեքների և որակների բարձր մակարդակ` գործնականում գործում են շատ ավելի արդյունավետ քան շատ ու շատ ճանաչված պետություններում: Ամփոփելով վերոնշյալը` կարող ենք նշել հետազոտության նորույթը պայմանավորող հետևյալ հանգամանքները. Ղարաբաղյան հակամարտության առաջացման պատմա-ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները բացահայտելու համար կատարվել է բազմակողմանի վերլուծություն, որի արդյունքում հիմնավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրա-իրավական անկախության հանգամանքը: Ատենախոսության մեջ հիմնավորվել է ԼՂՀ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի` ԼՂՀ Սահմանադրության մեջ ներառելու խնդրին ամբողջական մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտությունն ու անհետաձգելիությունը, որպես սահմանադրական և ընտրական համակարգերի անկյունաքարային ինստիտուտ, ինչը նախադեպային կլինի ինչպես չճանաչված, այնպես էլ ճանաչված պետությունների համար: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և այլ չճանաչված ու մասնակի ճանաչված պետությունների միջև կատարվել է համակարգային և համեմատական վերլուծություն, որի հիման վրա ներկայացվել է ԼՂՀ-ում ժողովրդավարական համախմբման կայացման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ԼՂՀ-ի միջազգային հարթակներում որպես միջազգային իրավունքի լիիրավ սուբյեկտ ներկայանալու հնարավորությունները: Համակողմանի ուսումնասիրել և համակարգային վերլուծության ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքական համակարգի ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները, որպես ժողովրդական համախմբման կայացման և զարգացման գործընթացի անքակտելի մաս, ինչպես նաև մշակել համապատասխան մոտեցումներ և առաջարկներ: The issues of recognizing the Nagorno Karabakh conflict, as well as solving the crisis, remain on the agenda even as of current times. This conflict is quite complex, bearing, at the same time, a considerable conflict potential and having deep roots and specific features; thus, it is an issue, where both regional superpowers and regional powers compete for influence for decades. Not only do the regional powers sabotage the process of the NKR recognition based on their geopolitical and economic interests they also ignore Artsakhi people's will, which, in lieu with other peoples' similar righteous demands, is based on the right for self-determination, clearly mentioned in the United Nations Charter. It should be noted, though, that despite this and other processes, the NKR is de-facto independent for more than two decades, having all the relevant political and civic institutions, including the state administrative bodies and the local self-governance bodies, that have a record of being based on democratic values and qualities; and those institutes do have an effectiveness, surpassing the effectiveness of many recognized states. The Nagorno-Karabakh Republic from the very moment of its independence is passing a transformation stage of the establishment of state institutions and procedures based on democratic principles, values and relations. Moreover, while before 2006 there were only distinct laws in Nagorno-Karabakh Republic and there was an acting constitution of the USSR, in December 10, 2006 a nationwide referendum was held and as a result there was adopted the constitution of Nagorno-Karabakh Republic. In fact, that was an important step on the way of strengthening the constitutional foundation of the NKR and development of democratic values and institutions.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքական համակարգի կայացման և զարգացման հիմնախնդիրները: The fundamental issues of Nagorno Karabakh republic's political system's fulfillment and development.
   Uncontrolled Keywords: Հարությունյան Արմեն Ռուբիկի, Harutyunyan Armen
   Subjects: Political Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 17 Jan 2018 16:27
   Last Modified: 18 Jan 2018 17:09
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/6365

   Actions (login required)

   View Item