Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Основные принципы патогенетической профилактики неудач и осложнений ЭКО у пациенток с приобретенной и генетической тромбофилией

Абрамян, Гоар Размиковна (2017) Основные принципы патогенетической профилактики неудач и осложнений ЭКО у пациенток с приобретенной и генетической тромбофилией. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (48Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (10Mb) | Preview

   Abstract

   Проблема бесплодного брака имеет в настоящее время не только медицинское, но также социально-демографическое и экономическое значение. По данным экспертов ВОЗ около 100 млн. супружеских пар бесплодны, и их число с каждым годом растет. Использование метода экстракорпорального оплодотворения является наиболее эффективным из методов лечения бесплодия и позволяет реализовать функцию деторождения, в том числе при таких формах женского бесплодия, которые раньше считались абсолютно бесперспективными для лечения. Но, несмотря на совершенствование схем стимуляции яичников, внедрение современных гормональных препаратов и качественно новых сред для культивирования эмбрионов in vitro, эффективность лечения бесплодия в мире в расчете частоты наступления беременности на одну попытку с переносом эмбрионов составляет в среднем 25-30%, причем за последние годы этот показатель значительно не меняется. Другой проблемой остается высокая частота невынашивания беременности после применения программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), которая по данным разных авторов, колеблется от 11 до 66%, что снижает общую эффективность лечения бесплодия. Повышение эффективности методов ВРТ продолжает оставаться актуальной задачей современной репродуктологии. В связи с этим усилия многих специалистов, направлены на выявление факторов, влияющих на результативность экстракорпорального оплодотворения и разработку мероприятий, способных повысить его эффективность. Интенсивное развитие в последние годы молекулярной медицины во многом расширило понимание процессов репродуктивной биологии и эмбриологии. На сегодняшний день широко исследуется влияние различных факторов на процессы имплантации и эмбриогенеза. Многочисленными исследованиями, посвященными изучению физиологии и патологии системы гемостаза, показано влияние ранее неизвестных наследственных дефектов системы гемостаза (тромбофилии) и различных иммунных форм тромбозов на этапы развития беременности, что стало возможным благодаря развитию медицинской генетики, иммунологии, клинической патофизиологии, изучивших механизмы различных видов тромбообразования и открывших возможности их выявления. Չնայած անպտղության բուժման ոլորտում գրանցված ակնհայտ հաջողություններին, հատկապես պայմանավորված վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, անարդյունավետ ԱՄԲ-ի տոկոսը շարունակում է մնալ բարձր: Վերարտադրողականության արդյունավետության բարձրացման նոր ճանապարհներ փնտրելը դարձել է ժամանակի հրամայական, ուր թրոմբոֆիլիայի գործոնն ունի կարևորագույն դերերից մեկը: Մեր հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ՝ գենետիկ և ձեռքբերված թրոմբոֆիլիայի առկայությունը հանդիսանում է անարդյունավետ արտամարմնային բեղմնավորման լրացուցիչ ռիսկի գործոն: Անպտղություն ունեցող և վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հղիությունը պլանավորող կանանց 29,8%-ի մոտ հայտնաբերված է թաքնված թրոմբոֆիլիա՝ 24,1%-ի մոտ՝ գենետիկ, 16,7%-ի մոտ՝ հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների շրջանառությամբ պայմանավորված, 11,2%-ի մոտ՝ դրանց համադրությունը: Անհայտ ծագման անպտղությամբ կանանց մոտ, թրոմբոֆիլիայի ինչպես գենետիկ, այնպես էլ ձեռքբերված ձևերի հաճախականությունը զգալիորեն ավելի բարձր էր, համեմատ անպտղության այլ ձևեր ունեցող կանանց հետ: Թրոմբոֆիլիա ունեցող և հակաթրոմբոտիկ թերապիա ստացող կանանց մոտ հղիության հաճախականությունը զգալիորեն ավելի բարձր էր, քան թրոմբոֆիլիա ունեցող և հակաթրոմբոտիկ թերապիա չստացող կանանց մոտ: Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների շրջանառությունը առկա էր անհայտ ծագման անպտղութուն ունեցող կանանց 30,6% -ի մոտ և անարդյունավետ ԱՄԲ ունեցող կանանց 41,3%-ի մոտ: Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինների շրջանառության առանձնահատկություն է համարվում b2-գլիկոպրոտեին1-ին, V անեքսինին, պրոտրոմբինին հակամարմինների, գայլախտային հակամակարդիչի բարձր տիտրը և կարդիոլիպինային համակարմինների ցածր տիտրը: Անարդյունավետ ԱՄԲ պատմություն ունեցող կանանց 51,6% և անհայտ ծագման անպտղություն ունեցող 46,5%-ի մոտ հայտնաբերվել էր գենետիկ թրոմբոֆիլիա: Գենետիկական մուտացիաների և գեների պոլիմորֆիզմների մեջ գերիշխում էին գեների պոլիմորֆիզմները, որոնք որոշում են Ֆիբրինալուծման խանգարումները, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն թրոֆոբլաստի ինվազիայի, իմպլանտացիայի և պլացենտացիայի գործընթացների վրա՝ PAI-1, t-PA, ֆիբրինոգենը և դրանց համադրումը: Regardless of the obvious success in treatment of infertility, especially with introduction of ART, the per cent of IVF failures remains high. Thus the necessity to search for new ways to implement reproductive efficiency has become the prerogative of time, where one of the most important roles is played by thrombophilia factor. Presence of both genetic and acquired thrombophilias is an additional risk factor for IVF failure. In 29,8% of patients with infertility, planning pregnancy with application of assisted reproductive technologies, latent thrombophilia was identified as follows: in 24,1% - genetic, in 16,7% - conditioned by circulation of antiphospholipid antibodies, in 11,2% - combination of those. Patients with infertility of uncertain origin the frequency of both genetic and acquired forms of thrombophilia was significantly higher, compared to patients with other types of infertility. Frequency of occurrence of pregnancy in patients with thrombophilia, receiving antithrombotic therapy was significantly higher compared to patients with thrombophilia, not receiving antithrombotic therapy. The circulation of antiphospholipid antibodies took place in 30,6% of women with infertility of uncertain origin and in 41,3% of women with history of failed IVF. The peculiarity of circulating antiphospholipid antibodies was the high titre of antibodies to b2-glycoprotein1, antibodies to annexin V, antibodies to prothrombin, to lupus anticoagulant and low titre of antibodies to cardiolipin. In 51,6% of patients with history of failed IVF and in 46,5% with infertility of uncertain origin genetic thrombophilia was identified. Among genetic mutations and polymorphisms, dominated polymorphisms of genes, determining dysfibrinogenemia, immediately influencing the trophoblast invasion, implantation and placentation processes: PAI-1, t-PA, fibrinogen and combination of those. Frequency of in vitro fertilization failures was significantly higher in patients with genetic thrombophilia, compared to women without genetic thrombophilia, in patients with circulation of antiphospholipid antibodies, compared to women without circulation of antiphospholipid antibodies. Angiogenic and anti-angiogenic factors are valuable prognostic markers for occurrence of pregnancy after in vitro fertilization and development of preeclampsia as the pregnancy progresses. The risk of pregnancy occurrence was high at values of vascular endothelial growth factor on the day of в paracentesis of ovary at 450 pg/ml (test sensibility - 90%, specificity 93%). In patients with Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome the level of molecular markers of thrombophilia TAT, D-Dimer and vascular endothelial growth factor (VEGF), was significantly higher than among patients without Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome. Finally, after successful IVF in I trimester of pregnancy, the value of thrombophilia markers were higher than in the group of pregnant women without IVF.

   Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
   Additional Information: Ձեռքբերովի և գենետիկ թրոմբոֆիլիայով կանանց ԱՄԲ անարդյունավետ և բարդացած դեպքերի ախտածնային կանխարգելման հիմնական սկզբունքները: Major principles of pathogenetic prophylaxis of IVF failures and complications in patients with acquired and genetic thrombophilias.
   Uncontrolled Keywords: Աբրահամյան Գոհար Ռազմիկի, Abrahamyan G.R.
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 22 Jun 2018 09:43
   Last Modified: 22 Jun 2018 09:43
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7467

   Actions (login required)

   View Item