Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Biology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 211.

Ասատրյան, Վարդան Լևոնի (2014) Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի արդի էկոլոգիական վիճակի համալիր գնահատականը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մամյան, Արմինե Սուրենի (2013) Անթրոպոգեն գործոնի ազդեցությունը Փամբակ և Տանձուտ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Սողոյան, Եվա Յուրիի (2014) Հայաստանի կերային բույսերի ախտածին միկոբիոտան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ա

Աբգարյան, Լուսինե Սարգսի (2013) ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը մետաղ պարունակող լիգանդների հետ` երկվալենտ իոնների, պլատինային միացությունների և պորֆիրինների օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ագանյանց, Հովսեփ Ալեքսանդրի (2013) Բակտերիալ ծագման ռեկոմբինանտ D-հիդանտոինազներ եվ L-ամինաացիլազներ. ստացումը, մաքրումը և կենսաքիմիական բնութագրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ադամյան , Նելլի Վոլոդիայի (2003) Միջհյուսվածքային փոխհարաբերությունների և ռեգեներացիայի բջջային մեխանիզմների համեմատական ուսումնասիրությունը առնետների և հավերի լյարդում՝ մասնակի հեպատէկտոմիայից հետո. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության ինստիտուտ.

Ադամյան , Նոնա Յուրիկի (2000) Նշահամալիրի և միջնորդի դերը երկարավուն ուղեղի շնչառական կենտրոնի գործունեության կարգավորման մեխանիզմում թթվածնաքաղցի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզոլոգիայի ինստիտուտ.

Ազիզյան, Ռաֆայել Արմենի (2013) Երկսուբստրատ ֆերմենտային ռեակցիաների համակարգչային մոդելավորումը տարաբնույթ արգելակիչների առկայությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Ալլա Սամվելի (2012) Հարավային Հայաստանի լայնատերև արիդային նոսր անտառների ֆլորան և բուսականությունը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Ալեքսանյան , Նազիկ Գագիկի (2005) Դեկորատիվ բույսերի ներմուծումը և օգտագործումը քարապարտեզներում Երևանի բուսաբանական այգու պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Ալի, Բեհմանեշ (2014) Բաբոլռուդ գետի (Իրան) էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Ալի Մոհամմադ , Ռոստամի (2014) Կարտոֆիլի (solanum tuberosum L. տեսակի) աճի կենսաբանական առանձնահատկությունները կանաչ և ազոտական պարարտանյութերի ազդեցության տակ արեվելյան Իրանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ալիաքբար, Ասքարի (2012) Գենետիկորեն մոդիֆիկացված կարտոֆիլի հատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Ալղաբփուր, Սորուր Ֆոադի Շարիֆի (2014) Իրանի երկրաջերմային աղբյուրից և անապատային հողից մեկուսացված ջերմասեր բացիլները` որպես ջերմակայուն և թթվակայուն α-ամիլազների արտադրիչներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ահադզադեհ, Ալի (2012) Շուրաբիլ լճի բնական և մարդածին աղտոտիչների ուսումնասիրությունն ու բացահայտումը և պահպանման ուղիները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Ահմադի, Կեյվան Շամսի (2013) Երաշտի ազդեցությունը Triticum Aestivum L. տեսակի ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական ցուցանիշների և բերքի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Աղայան, Սարգիս Աղասի (2012) Կովկասի որոշ անտառային վայրերի թռչունների արյան սպորավոր մակաբույծների բազմազանությունը, տարածվածությունը և մակաբույծ-տեր փոխհարաբերությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Աղաջանյան, Մարգարիտա Աշոտի (2001) Ծառաբույսերի օգտագործման պատմությունը Հայաստանի բնակավայրերի կանաչապատման մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Աղասյան, Լևոն Արամի (2012) Դարևսկու իժի [(Pelias darevskii (Vedmederja, Orlov & Tuniyev, 1986)] տարածվածությունը, էկոլոգիան և պահպանությունը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Ամիրխանյան , Վահան Յուրիկի (1999) Փափուկ ցորենի տարբեր կենսաձևերի մուտացիոն փոփոխականությունն էթիլենիսինի ազդեցությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Խ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Անանիկյան, Հրաչյա Սիմավոնի (2016) Որոշ բույսերի կենսաբանորեն ակտիվ մետաբոլիտների անջատումը և ուսումնասիրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Անդոնյան, Լարիս Վաղինակի (2011) Իրանում բնակվող որոշ էթնիկական խմբերի y քրոմոսոմների բազմազանության համեմատական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Առաքելյան, Մարինե Սեմյոնի (2012) Հայաստանի Հանրապետության և հարակից տարածքների սողունների որոշ տեսակների սիմպատրիկ պոպուլյացիաներում ընթացող միկրոէվոլյուցիոն գործընթացները. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Առաքելով, Գրիգոր Գալուստի (2015) Պիրինի երրորդական կառուցվածքի DE NOVO մոդելավորում և նրա փոխազգեցության դինամիկան ապոպտոզի սպիտակուցների հետ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առստամյան, Լիլյա Աշոտի (2016) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթից և կաթնամթերքներից կաթնաթթվային բակտերիաների անջատումը և ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ասատրյան , Նազելի Ղարիբի (2009) Դեբեդ գետի հովտի վայրի պտղատու թփատեսակների կենսա-էկոլոգիական առանձնահատկությունները տարբեր միկրոկլիմայական պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Ավագյան, Արման Արտաշեսի (2010) Հայաստանի միջատակերների ֆաունան և էկոլոգիան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Ավագյան, Ինեսա Արմենի (2016) Բնափայտ քայքայող սնկերի՝ Pleurotus ostreatus, Ganoderma lucidum, Lentinula edodes տեսակների հակաբորբոքային ազդեցության կախվածությունը պերօքսիդազ և β-գլյուկոզիդազ ֆերմենտների ակտիվությունից. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Ավագյան, Հովհաննես Խաչիկի (2015) Escherichia coli-ի հակաօքսիդանտային ակտիվությունը ու L-արգինինի և կրեատինի նյութափոխանակության պատկերը էրլիխի ասցիտային կարցինոմայի ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավագյան , Արմեն Սաշայի (2007) Ոչխարների մելոֆագոզի համաճարակաբանական առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Ավետիսյան, Անի Արթուրի (2016) ԴՆԹ-ի A-ձևի հետ պորֆիրինների փոխազդեցության առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Սոնա Ոսկանի (2014) Bacillus thuringiensis-ի ջրալույծ մելանինի ստացումը, բնութագրումը և փորձարկումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ավթանդիլյան , Նիկոլայ Վլադիմիրի (2013) ՈՒրեոթելիկ և ոչ ուրեոթելիկ արգինազների դերը պոլիամինների կենսասինթեզում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Արաջյան , Գոհար Մկրտիչի (2008) Ձայնային սթրեսի ձևավորման մեխանիզմներում գլխուղեղի սերոտոնինգենիկ համակարգի և նշաձև համալիրի դերի միկրոէլեկտրաֆիզոլոգիական հետազոտությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզոլոգիայի ինստիտուտ.

Արդեշիր, Բահմանի Մեհր (2013) Հյուսիսարեվմտյան Իրանի ժողովուրդների գենետիկական կառուցվածքն ըստ Y քրոմոսոմի և միտոքոնդրիումային ԴՆԹ-ի մարկերների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բ

Բադալյան, Խաչիկ Վլադիմիրի (2001) Գենոտիպային և պարատիպային գործոնների դերը ճագարների օնտոգենեզի ընթացքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիական ինստիտուտ.

Բադալյան, Նորիկ Սուրենի (2012) Սևանա լճի երկարաչանչ խեցգետնի (Pontastacus Ieptodactylus Eschscholtz, 1823) բնութագիրը լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ .

Բադալյան , Կարեն Լևոնի (2006) Հրազդան գետի ջրային էկոհամակարգի ֆիկոպլանկտոնային համակեցության ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Բալայան, Կարինե Վալերիի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի ֆլորան (անոթավոր բույսեր). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Բալոյան, Սևակ Սամվելի (2008) Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարստային քարանձավների կենսաբազմազանությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Բարսեղյան, Նելլի Էդիկի (2014) Արծաթափայլ լճածածանի carassius auratus gibelio (bloch, 1783) էկոլոգիան Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Բարսեղյան, Միհրան Անդրանիկի (2000) Նշենու (Amygdalus L.) վայրի ցեղակիցները Հայաստանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Բելյաևա, Օլգա Ալեքսանդրի (2013) Հայաստանի լեռնահանքային շրջանների ագրոկենսացենոզների ուսումնասիրումը և աղտոտված հողերի կենսատեխնոլոգիական վերականգնումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Գ

Գասարջյան , Նորայր Ռոբերտի (2002) Հիպոքլորիտ նատրիումը որպես ճագարների ֆսորոպտոզի բուժման նոր, արդյունավետ դեղամիջոց. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության ինստիտուտ.

Գասպարյան, Արմեն Սանասարի (2005) Ազատ գետի ավազանի ֆլորան, բուսաբանությունը և դրանց պահպանման ու օգտագործման հեռանկարները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Գասպարյան, Գրիգոր Աշոտի (2002) Ճահճակուղբերի հիբրիդների հիմնական սելեկցիոն հատկանիշների ժառանգման ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Գյուլխանդանյան , Աննա Գրիգորի (2016) Պորֆիրինների ֆոտոֆիզիկական հատկությունները և դրանց բժշկակենսաբանական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Գոլիսքարդի, Ռեզա (2011) Իրանի Սարի քաղաքի դպրոցների IX-XI դասարանների աշակերտների սիրտ-անոթային համակարգի տարիքա-գենդերային փոփոխությունների առանձնահատկություններն ուսումնական ծանրաբեռնվածության և քննական մտահուզական լարվածության պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Անահիտ Ֆաբրիցուսկու (2003) Արտաքին շնչառության կամային կարգավորման նշանակությունը մտավոր և ֆիզիկական ծանրաբեռնբածության ընթացքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Գայանե Գրիգորի (1994) Գլխուղեղի պրետեկտալ շրջանի դերը տեսողական ինֆորմացիայի կենտրոնական մշակման պրոցեսներում. PhD thesis, Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Գոհար Գագիկի (2015) Մարդկային ակունքից նոր լակտոբակտերիաների անջատումը, ուսումնասիրությունը և գենետիկական նույնականացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Գրիգորյան, Դավիթ Սպարտակի (2005) Ցածր ինտենսիվությամբ մմ-տիրույթի էմա-ի ազդեցությունը էրիթրոցիտների թաղանթային որոշ հատկությունների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Լիանա Հայկի (2005) Ճագարների սարկոպտոզի համաճարակաբանությունը և բուժման արդյունավետ եղանակների մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Կարինե Աշիկի (2014) ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի և Արփի լճի վրա մարդածին գործոնի ազդեցության գնահատականը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Գրիգորյան, Նաիրի Գագիկի (2008) Կաթնաթթվային բակտերիաների տեխնոլոգիական հատկությունների բարելավման գենետիկական մոտեցումների մշակումը. PhD thesis, Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ ՓԲԸ.

Գրիգորյան, Ռուզաննա Հայկի (2010) Երկենցաղների օնտոգենեզի ընթացքում (Rana ridibunda գորտի օրինակի վրա)լյարդի արգինազի իզոֆերմենտների թթվային ինակտիվացման և ռեակտիվացման առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան , Անգին Ֆելիքսի (2001) LACERTA (Darevskia, ARRIBAS, 1999) ցեղին պատկանող կուսածին և երկսեռ ժայռային մողեսների սաղմնային զարգացման ու հիբրիդների առաջացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության ինստիտուտ.

Գևորգյան, Գոռ Արտակի (2011) Մեղրիգետ և Ողջի գետերի և դրահց ջրահավագշք ավազանների էկոլոգիական գնահատականը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Գևորգյան , Գրիգոր Կամոյի (2012) Խմորասնկային D-ամինաթթվային օքսիդազի անջատումը, բնութագրումը և անալիտիկ նպատակներով կիրառման հնարավորությունները. PhD thesis, Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Դ

Դադայան, Սլավիկ Արշակի (2006) Նոր քիրալային ռեագենտների ու կատալիզատորների սինթեզը և հետազոտումը ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ ՓԲԸ.

Դադայան , Անի Սլավիկի (2011) ֆտոր պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Դանիելյան, Աստղիկ Աղվանի (2009) Դեբեդ գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը և տարածքի կայուն զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Դավթյան, Արփինե Արայիկի (2015) Բնական իմուն պատասխանի խթանման ազդեցությունը հակաուռուցքային իմուն պատասխանի կարգավորման և մետաստազների զարգացման վրա կրծքագեղձի քաղցկեղի հետվիրահատական մոդելում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Դարբինյան, Կարեն Ավագի (2014) Գլիօքսալի կենսակատալիտիկ ստացումը էթիլենգլիկոլից. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Դյուկովա, Կարինե Գեորգիի (2011) Կենսատրանսֆորմացիայի եղանակով L-թիրոզինի և D-ասպարագինաթթվի ստացման կատարելագործված մեթոդների մշակում. PhD thesis, «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ.

Ե

Երիցյան , Հերմինե Էդիկի (2012) Ոսկու նանոմասնիկների հիման վրա հոմոգեն իմունաանալիզի նոր մոտեցումներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Եփրեմյան , Հերմինե Վանիկի (2009) Հրազդան և Մարմարիկ գետերի բարձրակարգ ջրային բույսերը և նրանց դերը Հրազդանի ջրերի ինքնամաքրման պրոցեսներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Զ

Զալինյան, Սերգեյ Արթուրի (2013) Տնտեսական գործունեության ազդեցությունը Փամբակ գետի և նրա վտակների ջրերի որակի վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Զաքարյան , Նաիրա Արմենի (2009) Կենսաբանական ակտիվ նյութերի ազդեցությունը ազատ ռադիկալային գործընթացների և թաղանթային կառույցների վրա. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Թ

Թադևոսյան , Նարինե Էդուարդի (2008) Մարդու գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը հոգեֆիզիոլոգիական և վեգետատիվ որոշ ցուցանիշների ժամանակային կառուցվածքի վերլուծության միջոցով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Թամրազյան , Արա Հարությունի (2003) Գլուտամինազի ակտիվությունը խմորասնկերում և ինֆուզորիաներում. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Թաքգյոզյան, Արմեն Գրիգորի (2009) Միասուբատրատ երկֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկայի համակարգչային մոդելավորումը տարբեր ինհիբիցիաների դեպքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թումանյան, Արուս Արշակի (2014) Լոռվա սարահարթի ջրաճահճային ֆլորան և դրա պահպանության խնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խ

Խալաջի, Նասեր (2011) Միակողմանի լաբիրինթէքթոմիայի պայմաններում կոբրայի թույնի և որոշ նյարդահաղորդիչների պաշտպանիչ ազդեցությունը անդաստակային փոխհատուցման ընթացքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Խանամիրյան, Գուրգեն Գևորգի (2012) Հայաստանի Մեղրիի շրջանի ցերեկային թիթեռների (Rhopalocera, Lepidoptera) ֆաունան և կենսաբանության որոշ առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Խաչատրյան, Անուշ Ստյոպայի (2008) Գյումրի քաղաքի կանաչ տնկիների դենդրոֆլորան և դրա հարստացման հեռանկարները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Հրանուշ Ֆրունզիկի (2000) Սպիտակուցների և նուկլեոտիդների փոխանակությունը տարբեր օրգաններում երկարատև ճզմման համախտանիշի ժամանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Նարինե Սամվելի (2011) Առնետների լյարդի, ուղեղի և երիկամների NO-սինթազի և արգինազի իզոֆերմենտների փոխհարաբերությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Սոնա Ժիրայրի (2014) Աղստև գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խաչիկյան, Թեհմինե Գագիկի (2013) Սեվանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերի ֆիտոպլանկտոնի արդի բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Կ

Կարապետյան, Արամայիս Մնացականի (2009) Bacillus thuringiensis տեսակի միջատասպանների ազդեցությունը Սևանա լճի անտառածածկ հողագրունտների կենսաբանական ակտիվության վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Կարապետյան, Արեգ Մեսրոպի (2011) Փշոտ եղևնու (Picea pungens engelm) տնկանյութի հիդրոպոնիկ աճեցման առանձնահատկություններն Արարատյան դաշտի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հ

Հակոբյան, Անահիտ Սերյոժայի (2009) Գլյուտամին-գլյուտամինազ համակարգը որպես կենդանիների հարմարվողական համակարգի բաղադրամաս. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Ժանետա Անդրանիկի (2013) Թելուկազգիների (Chenopodiaceae Vent.) ընտանիքի ներկայացուցիչների կենսամորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և կարգաբանական կազմը Հարավային Անդրկովկասում. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հակոբյան, Լուսինե Լևոնի (2016) Չորացրած խաղողի որոշ որակական ցուցանիշների և արտադրության տեխնոլոգիական չափորոշիչների ազդեցությունը աղտոտիչ միկրոմիցետների տեսակային կազմի և նրանց տոքսիկության վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Հակոբյան , Վահագն Պավելի (2001) Հայաստանի սուլֆիդային հանքերում քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների տարածվածությունը և առանձնահատկությունները կապված մետաղների կենսատարալվացման հեռանկարների հետ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ.

Համբարձումյան, Լիլիա Էդիկի (2011) Միակողմանի լաբիրինթէքթոմիայի պայմաններում հիպոթալամուսի և ուղեղիկի նյարդապաշտպանիչ ազդեցության ուսումնասիրությունը վեստիբուլային կոմպենսացիայի գործընթացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Համբարձումյան, Լիլիթ Արմենի (2015) ԴՆԹ-ի հետ մեթիլեն կապույտի փոխազդեցության առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Համբարձումյան , Արթուր Ալբերտի (1996) Ալանինի կենսասինթեզին առնչվող ֆերմենտների ուսումնասիրությունը Brevibacterium Flavum-ի մոտ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Արմինե Հովսեփի (2012) Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի զոոպլանկտոնային համակցության բնութագիրը ջրաբանական ռեժիմի փոփոխման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հայրապետյան, Վահրամ Տորիկի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթնասունների ֆաունան. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հայրապետյան , Վահրամ Տորիկի (2004) Լեռնային Ղարաբաղի ձեռքաթևավորները (Chiroptera) (տեսակային կազմը, կենսաբանությունը, մակաբույծները, նշանակությունը). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության ինստիտուտ.

Հարությունյան, Աշոտ Սուրենի (2012) Ժամանակակից հայերի գենետիկական բազմազանությունը ըստ Y քրոմոսոմի, միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ի և աուտոսոմների մարկերների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Թեհմինե Կառլենի (2016) Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժայռային մողեսների արյան մակաբույծները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Հարությունյան, Նատալյա Արամի (2014) Պրոբիոտիկների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ հիվանդերի աղիքային միկրոֆլորայի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հարությունյան, Ռուզաննա Ռազմիկի (2014) Հակամանրէային կենսաարգասիքների ազդեցության ուսումնասիրությունը որոշ ախտածին մանրէների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հարությունյան , Տիգրան Աշոտի (2015) Միկոտոքսինների և դրանց համակցության գենաթունային, մոլեկուլային-բջջագենետիկական և էպիգենետիկական էֆեկտները in Vivo եվ in Vitro. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հեզավեհ, Նասիմ Ահմադի (2012) Հյուսիս-արևմտյան Իրանի կրիաների կարգաբանությունը և էկոլոգիան. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հովակիմյան, Արմինե Աշոտի (2015) Ալցհեյմերի հիվանդության դեմ ԴՆԹ-պատվաստանյութերի ստեղծումը և իմունաբանական արդյունավետության փորձարկումը կենդանիների մոդելների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հովակիմյան, Ժաննա Հովիկի (2003) Ավելուկի հիմնական տեսակների կենսաբանական բնութագիրը և տնտեսական նշանակությունը Լոռու մարզում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանական ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Անահիտ Արմենի (2016) Հայկական լեռնաշխարհում նեոլիթյան գաղթուղիների վերականգնումը ըստ գենետիկական տվյալների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Անահիտ Մխիթարի (2010) Ոչ սպիտակուցային նոր ամինաթթուների և պեպտիդների մետաբոլիկ ակտիվության հետազոտումը. PhD thesis, <<Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ>>ՊԲԸ .

Հովհաննիսյան, Գալինա Գեորգիի (2012) ԴՆԹ-ի և քրոմոսոմների վնասվածքների տեղայնացումը մարդու բջիջներում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Վարուժան Ստեփանի (2013) Հայաստանի ֆաունայի արյունածուծ երկթևերի (Diptera: Tabanidae, Simuliidae, Culicidae) մակաբույծները և գիշատիչները. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հովհաննիսյան , Լիլիթ Պավելի (2012) Իմունային կարգավիճակի խախտումների մոլեկուլային մեխանիզմները հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման պաթոգենեզում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Հովսեփյան, Անահիտ Ալբերտի (2013) Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության փոփոխությունները Սևանա լճի ջրի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հովսեփյան, Մարինե Ժորայի (2011) Հակավիրուսային հակամարմինների կազմում ընդհանուր իդիոտիպերի էքսպրեսիան քրոնիկական հեպատիտ C վիրուսային վարակի ժամանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հայկենսատեխնոլոգիա ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Հովսեփյան, Նանե Արայի (2015) Պարկինսոնի հիվանդության մոդելում օվարէքտոմիայի և սինէստրոլի պրոտեկցիայի պայմաններում ողնուղեղի և սև նյութի նեյրոնների սինապտիկ պրոցեսները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Հովսեփյան, Վարդուհի Վարդգեսի (2012) Որոշ համեմունքներն աղտոտող սնկերի տեսակային կազմը և տոքսիկությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հուման, Հումայունի (2014) Եգիպտացորենի (Zea mays L.) տարբեր հիբրիդների աճի և զարգացման վրա ջրային սթրեսի (ոռոգման պակասի) ազդեցության ֆիզիոլոգիական ասպեկտները քարաջի (Իրան) պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Հունանյան, Օվսաննա Վանիկի (2012) Հեմորֆին-7-ի հակաուռուցքային ազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Հունանյան , Արսեն Շուրիկի (2004) Մորեխի «Թույնի» և ցածր հաճախության էլեկտամագնիսկան դաշտի ազդեցությունը խաղողի խխունջի նյարդաբջջի թաղանթի և սրտամկանի կծկելիության վրա. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Ղ

Ղազարյան, Կարեն Արամայիսի (2004) Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը և տարածքի կառավարումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդաբանության ինստիտուտ.

Ղազարյան, Նարինե Ալբերտի (2013) Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի ազդեցության մեխանիզմները արհեստական երկշերտ լիպիդային թաղանթների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան , Աստղիկ Սամվելի (2010) Միջավայրի պայմանների ազդեցությունը հասուն ձեռքաթևավորների գլխուղեղում տեղի ունեցող նեյրոգենեզի ընթացքի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Ղարեհ-Մատրոսսյան, Սորմեհ Սերգիսի (2013) Իրանի ֆլորայի citrullus colocynthis (L.) schard., artemisia aucheri boiss. և onosma sericeum willd. մեկուսացված կուլտուրաների նյութափոխանակության երկրորդային արգասիքների արտադրությունը և որոշ հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ղարիբյան, Արևիկ Մարտինի (2006) Մարմնի կազմության և ներքին միջավայրի ցուցանիշների դինամիկան հատուկ ուղղվածության վարժությունների ազդեցության ներքո. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Ղուլիջանյան, Հայկ Անդրանիկի (2011) Արևելյան հաճարենու կենսա-էկոլոգիական և վերականգնման առանձնահատկությունները Լոռու մարզի Օձունի ենթաշրջանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Ղուկասյան, Լիլիթ Էդիկի (2009) Տարբերակված ուսուցմամբ ավագ դպրոցի աշակերտների ֆիզիոլոգիական որոշ ցուցանիշների փոփոխություններն ուսումնական ծանրաբեռնվածության պայմաններում և դրանց շտկումը կենսաակտիվ հավելումով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ակադ.Լ.Ա.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Մ

Մակիչյան, Գոհար Տիգրանի (2016) Էկոտուրիզմը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում որպես կենսաբազմազանության վրա ազդող հնարավոր գործոն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Մայրապետյան, Խաչատուր Ստեփանի (2007) Դեղաբույսերի և համեմունքային մշակաբույսերի էկոլոգո-կենսաբանական առանձնահատկություններն ու տնտեսական արդյունավետությունն անհող մշակույթի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության ինստիտուտ.

Մանուկյան, Արթուր Էդիկի (2001) Մեծ կանթեղախոտի և անանուխային կատվադաղձի կենսատեխնոլոգիաների մշակումը բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ.

Մանուկյան, Լարիսա Փայլակի (2005) Դեյտերսի կորիզի վեստիբուլա-տեկտալ և վեստիբուլա-թալամիկ փոխհարաբերությունների նեյրոնային մեխանիզմները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ակադ.Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Մանուչարյան, Մերի Կառլենի (2008) Գլուտամինի ընտանիքի նյարդատրանսիմետրային ամինաթթուների ներգրավվածությունը նյարդատոքսիկացիայի և ինֆեկցիայի ախտաբանական գործընթացներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Մանվելյան , Անահիտ Մանվելի (2010) Աղիքային կոմենսալ Escherichia coli բակտերիաների դերը հակաբիոտիկակայունության պայմանավորման գործընթացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Մաջիդ, Լողմանփուր (2014) Անտառային էկոհամակարգերի կոլեկտիվ կառավարման մեթոդի գնահատումը՝ դրանց կայուն օգտագործման և էկոլոգիական ամբողջականության պահպանման նպատակով ԻԻՀ մազանդարանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մարգարյան, Գայանե Գեորգիի (2012) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժանգասնկերը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մարգարյան, Լուսինե Վահանի (2016) Հայաստանի Հանրապետության Շիկահող պետական արգելոցի մակրոսկոպիկ սնկերը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Մարության, Սեդա Վիկտորի (1999) Ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցությունը Candida guilliermondii HII-4 խմորասնկերի կենսունակության և ԴՆԹ-ի որոշ ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Հեղնար Աշոտի (2004) Գլիկոսֆինգոլիպիդների և սֆինգոզինի ուսումնասիրությունը սպիտակ առնետների լյարդում ու սրտում ալոքսանային դիաբետի և նրա բուժման ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Լուսինե Հովհաննեսի (2013) L-ալանինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչների ստացումը և կենսասինթեզի տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մելքոնյան, Լուսինե Հրայրի (2009) Սրտամկանի ախտահարման կենսաքիմիական որոշ առանձնահատկությունները փորձարարական երկարատև ճզմման համախտանիշի ժամանակ. PhD thesis, Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիական ինստիտուտ.

Մելքոնյան, Կարինե Վախթանգի (2007) Հիպոկինեզիայի պայմաններում գլխուղեղի ներբջջային Ca²⁺-ի, ֆոսֆոլիպիդային փոխակերպումների և ԳԱԿԹ համակարգի միջև փոխներգործության առանձնահատկությունները. Doctor of Sciences thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մինասյան, Զվարթ Սրապիոնի (2001) Արգինազան, պրոլինի կենսասինթեզի և կատաբոլիզմի ֆերմենտները ծածան ձկան (Cyrpinus carpio) տարբեր օրգաններում. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ .

Միսակյան, Ալլա Էդիկի (2016) Արտաոսկրածուծային էրիթրոպոեզի ախտաբանական գործընթացների հետազոտությունը խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի դեպքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Միքայելյան, Երազիկ Ռշտունու (1999) Ֆոսֆատակտիվացող գլուտամինազը և գլուտամինի ընտանիքի ամինաթթուների նյութափոխանակությունը ուղեղում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Մխիթարյան, Աննա Վարդգեսի (2015) Alcaligenaceae ընտանիքի նոր տեսակի մանրէներից D-ամինաացիլազի անջատումը, բնութագրումը և կիրառման հնարավորությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մկրտչյան, Անժելա Լիպարիտի (2002) Արարատյան գոգավորության մոլախոտային ֆլորան և բուսականությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Անի Աղասի (2012) Փորձարարական երկարատև ճզման համախտանիշի ժամանակ սրտամկանի, երիկամների և ուղեղի նյութափոխանակության որոշ առանձնահատկությունները ռեպերֆուզիայի ֆոնի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Աննա Ֆելիքսի (2012) CoIII իոնի լիցքավորված քիրալային օկտաէդրիկ կոմպլեքսներն՝ որպես նոր տեսակի կենսամիմետիկ կատալիզատորներ, կարևոր ֆարմակոֆոր միացությունների ասիմետրիկ սինթեզի համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ « Հայենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մկրտչյան, Գոհար Մարատի (2006) Շրջանառու իմունային կոմպլեքսները և կոմպլեմենտի ակտիվացման դասական ուղին պարբերական հիվանդության ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Մխիթար Սամվելի (2016) Մեթաբոլիկ ակտիվությունը և բորբոքային պատասխանի փոխկապակցվածությունը տարբեր շճատեսակներով հարուցված սալմոնելոզի դեպքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Նանա Ռազմիկի (2012) Հայաստանում Բեխչետի հիվանդության կլինիկական առանձնահատկությունները և բնական իմուն պատասխանի ինդուկցիան. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան .

Մկրտչյան, Ջոն Ասպուրակի (2014) Կոպրինային սնկերի ժամանակակից կարգաբանության խնդիրները և կենսաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Մնացակայան, Մարինե Ռամանի (2011) Ալիֆատիկ դիկարբոնաթթուների խոլինային էսթերների խոլինէսթերազային հիդրոլիզի կինետիկան և մեխանիզմը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մոխթարի, Ռաշիդվաշ Վահիդ (2012) Ատրպատականի բնակչության մարդաբանական և գենետիկական բնութագիրը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության ևԱզգագրության ինստիտուտ .

Մոհամադ, Գոդարզի Նիկ (2013) Սնդիկով աղտոտված հողերի և նստվածքների էկոլոգիական գնահատականը ու վերականգնման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Մոհամմադ, Մեհդի Սադեղիան (2015) Լանդշաֆտային անտառպուրակի պլանավորման (նախագծման) մեթոդաբանական ասպեկտները Իրանի Իսֆահան քաղաքի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Մորադխանի Հոջաթ, Ալիակբարի (2014) Melissa officinalis L. կալուսային և բջջա-կախութային կուլտուրայի սննդամիջավայրի օպտիմալացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ .

Մուշեղյան , Գոհար Քրիստաֆորի (1999) Գլխուղեղի նորադրեներգիկ համակարգի ազդեցությունը ուղեղիկի կենտրոնական կերիզների ֆոնային իմպուլսային ակտիվության վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզոլոգիայի ինստիտուտ.

Յ

Յահյա, Խոդակարամի (2014) Տարբեր ստրուկտուրային հողերում Robinia pseudoacacia L., Cupressus arizonica Greene և Fraxinus rotundifolia Mill. ծառատեսակների կողմից կապարի և կադմիումի աբսորբցիայի ընթացքի համեմատական գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Յասամին, Նասեհ (2016) Euphorbia ցեղի (Euphorbiaceae) կենսակարգաբանական և ֆիտոաշխարհագրական առանձնահատկությունները Հյուսիս-արևելյան Իրանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Ն

Նավասարդյան, Մարինե Արազու (2013) Կորնգանի վայրի տեսակների (Onobrychis Mill.) կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները և քիմիական կազմը Հայաստանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Նավասարդյան, Արփինե Լևոնի (2012) Candida guilliermondii խմորասնկերի կենսական ակտիվության, նուկլեոտիդների և նրանց ածանցյալների դեզամինացման փոփոխությունները, ինչպես նաև պոլիֆոսֆատների քանակական տեղաշարժերը ռենտգենյան ճառագայթման և ռեպարացիայի ընթացքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ներսիսյան, Գայանե Սամվելի (2011) Ծառատեսակների էկոլոգակենսաքիմիական առանձնահատկությունները Երևան քաղաքի տեխնագենեզի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Նիկողոսյան, Վիլեն Գարեգինի (1998) Ոչ սիմբիոտիկ ազոտֆիքսատորների էկոլոգիան,կենսաբանական առանձնահատկությունները և նշանակությունը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ.

Շ

Շալունց, Շուշանիկ Վլադիկի (2014) Որոտան գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Շահինյան , Գրիգոր Սմբատի (2015) Հայաստանի երկրաջերմային աղբյուրներից անջատված աերոբ, էնդոսպոր առաջացնող մանրէների լիպազային ակտիվությունը և դրա կիրառման հեռանկարները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Շուխյան, Լուսինե Սանասարի (2006) Խաղողի որոշ սորտերի բջջասաղմնաբանական և մորֆոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Չ

Չիտչյան, Կարինե Վիրաբի (2000) Աէրոբ սպորավոր բակտերիաների թերմոֆիլ և ալկալոֆիլ ձևերի կենսաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ.

Պ

Պարոնյան, Մարինա Համլետի (2015) Պորֆիրինների նոր ածանցյալների հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Պետրոսյան, Արթուր Գագիկի (2004) Ասեղնատերևավորների ներկա վիճակը և օգտագործման հեռանկարները Երևան քաղաքի կանաչ տնկարկներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Պետրոսյան, Կարինե Ռահիմի (2003) Հայկական ատոմակայանի շրջակա ագրոցենոզներում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մոնիտորինգի արդյունքները. PhD thesis, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն.

Պետրոսյան, Սաթենիկ Ղուկասի (2011) Ոչ սպիտակուցային a-ամինաթթուների բարձրսելեկտիվ և արագընթաց ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Պետրոսյան, Սուսաննա Դանիելի (2010) Գինու միկրոօրգանիզմների հակաբիոտիկառեզիստենտության կենսաքիմիական ասպեկտները. PhD thesis, Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Ջ

Ջաղինյան, Ալեքսանդր Վալերիի (2015) Էվոլյուցիոն զարգացման տարբեր մակարդակներում գտնվող օրգանիզմների ինտեգրատիվ վիճակի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ.

Ռ

Ռամեզանի, Համիդ (2009) Տոնեկաբոն գետի (Իրան) իխտիոֆաունան և դրա ազդող հիմնական գործոնները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն .

Ռեզա Կեյումարս, Համզեհի (2014) Անբավարար ոռոգման ազդեցությունը կարտոֆիլի (Solanum tuberosum L.) տարբեր սորտերի աճի և որոշ ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Ս

Սադոյան, Ռուզաննա Ռոբերտի (2015) Հիբրիդային ցորենների օնտոգենեզի գենետիկական առանձնահատկությունները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Սահակյան, Արմեն Օնիկի (1997) Դեղաբույսերը հին և միջնադարյան Հայաստանում ըստ մատենագրական և ազգագրական նյութերի. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Սահակյան, Հովհաննես Յուրայի (2006) Գլուտամատ դեհիդրոգենազի դերը Corynebacterium glutamicum-ի կողմից մի շարք ամինաթթուների գերարտադրության մեջ. PhD thesis, ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ.

Սահակյան, Ռայիսա Խաչիկի (2009) Սրտամկանի նյութափոխանակությունը օրգանիզմի ընդհանուր ռենտգենյան ճառագայթման ժամանակ և կանոնավորման մեխանիզմները կարբօքսիլակտոնի ածանցյալի ազդեցությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվան կեսաքիմիայի ինստիտուտ.

Սահակյան , Գայանե Ռոբերտի (2005) Հյուսիսային Հայաստանի ենթալպյան բարձրախոտերի էկոլոգա-ֆիտոցենոտիկ առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Սահակյան , Նարինե Անատոլիի (2002) Նախաենթալեզվային և մենավոր ուղու կորիզներ քայքայման ազդեցությունը կապույտ բծի ֆոնային իմպուլսային ակտիվության վրա և նրանց դերը ստրեսային պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Լ. Ա. Օրբելու անվան ֆիզոլոգիայի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Արմեն Սևակի (2014) Մտոգենով ակտիվացվող р38 պրոտեին կինազի և պրոտեինազների նոր ցածրամոլեկուլային արգելակիչների ընտրություն և հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սարգսյան, Էլմիրա Յուրիկի (2012) Ախտածին միկրոմիցետների մասնակցությունը վուլվովագինալ կանդիդոզի և օնիխոմիկոզի էթիոլոգիայում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Սարգսյան, Նելլի Հովհաննեսի (2013) Հայաստանի որոշ սողունների հելմինթոֆաունան և տարբեր գործոնների ազդեցությունը վարակվածության վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Սարգսյան, Շուշանիկ Արթուրի (2009) ԴՆԹ-cis-DDPt և ԴՆԹ-cis-DDPd կոմպլեքսների համեմատական հետազոտությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Տաթևիկ Հովհաննեսի (2012) Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի-և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը սերինային պրոտեազների ակտիվության վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սարկիսյան , Գոռ Սամվելի (2008) ԴՆԹ-cis-պլատին-էթիդիումի բրոմիդ կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ Կրթության գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Սարոյան , Դավիթ Աշոտի (2016) Միելոպոեզի խանգարումները խոզերի սուր աֆրիկյան ժանտախտի զարգացման դինամիկայում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Սաքեյան , Կարմեն Զոհրաբի (2010) Որոշ ծառաբնակ սնկերի (Aphyllophoromycetideae) կենսաբանական առանձնահատկությունները և կենսատեխնոլոգիական պոտենցիալի գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Սաքոյան, Աստղիկ Գուրգենի (2012) Կենսածին տարրերի հոսքերի անթրոպոգեն տրանսֆորմացիան լեռնային էկոհամակարգերում և դրանց կանխատեսումը (Արագածի լեռնազանգվածի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Սաֆարյան , Հասմիկ Սերյոժայի (2007) Լ-ամինաթթվային օքսիդազայի ինդուկցիոն Candida guilliermondii bkm Y-42 Խմորասնկերի մոտ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեմերջյան, Ինեսա Հենրիկի (2007) Հողերի ֆերմենտների ակտիվությունը որպես հողերի կուլտուրականացման աստիճանի ցուցանիշ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեֆերյան , Թորգոմ Երվանդի (2010) Որոշ ֆիզիկական և քիմիական գործոնների ազդեցությունը կենսահամակարգերում ընթացող ազատ ռադիկալային գործընթացների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմա, Բալալի (2012) Գորգանռոուդ գետի (Իրան) բարձրակարգ ջրային բույսերի էկոլոգիական բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Սիմոնյան, Լուսինե Յուրիկի (2011) Տաուրինի ազդեցությունը վարքային ռեակցիաների դինամիկայի և մի շարք իմունոկոմպետենտ օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունների վրա իմոբիլիզացիոն ստրեսի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ .

Սիմոնյան, Լուսինե Նորայրի (2016) Իմունային համակարգի ախտաբանությունը խոզերի աֆրիկյան սուր ժանտախտի դեպքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Սողոմոնյան, Դիանա Ռազմիկի (2015) Ֆիզիկական և օքսիդավերականգնողական գործոնների ազդեցությունը կաթնաթթվային բակտերիաների աճի և թաղանթների ակտիվության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուքիասյան , Աննա Գուրգենի (2011) il-1β և il-10 սինթեզի ինդուկցիայի և ռեգուլյացիայի ուսումնասիրությունը մարդու պերիֆերիկ արյան կուլտիվացվող բջիջների միջոցով lactobacillus acidophilus “նարինե”-ի և այլ կենսաբանական ակտիվ նյութերի ազդեցությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայտեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ստեփանյան, Անի Սմբատի (2016) Կոմպլեմենտի համակարգի և սինապտիկ պլաստիկության կարգավորիչների գենետիկական պոլիմորֆիզմները իշեմիկ կաթվածի ժամանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Ստեփանյան, Լալա Աշոտի (2013) Դեհիդրոալանինի նոր մոդիֆկացված քիրալային Ni(II) կոմպլեքսների սինթեզը և դրանց հետազոտումը β-տեղակալված α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ստեփանյան, Լիլիթ Գագիկի (2010) Հրազդան ջրաէկոհամակարգի երևանյան հատվածի ջրակենսաբանական և ջրաքիմիական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության ևհիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Ստեփանյան, Սամվել Խաչիկի (2016) Քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների, նրանց համակեցությունների և իմոբիլիզացված կուլտուրաների միջոցով մետաղների տարրալուծման գործընթացի ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ստեփանյան, Սամվել Խաչիկի (2016) Քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների, նրանց համակեցությունների և իմոբիլիզացված կուլտուրաների միջոցով մետաղների տարրալուծման գործընթացի ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վ

Վարագյան, Վահագն Մանվելի (2011) Տեխնածին ազդեցության գոտում գտնվող Դեբեդ գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի ագրոէկոլոգիական գնահատականը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Վարդանյան, Անուշ Պետրոսի (2013) Hypericum perforatum L. մշակումը in vitro և հիդրոպոնիկ համակցված մեթոդով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վարդանյան, Արմեն Սիմոնի (2013) Ցիկլոպրոպան և ցիկլոբութան պարունակող նոր միջատասպան միացությունների կառուցվածք-ակտիվություն կախվածության գնահատումը նատրիումական անցուղիների մոդելների միջոցով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վարդանյան, Արևիկ Կարենի (2015) Նոր քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների մեկուսացումը և ուսումնասիրությունը սուլֆիդային միներալների կենսատարրալուծման գործընթացներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վարդանյան, Տիգրան Վաղինակի (2013) Սևանա լիճ ներմուծված նոր ձկնատեսակների կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Վարդանյան , Լիլիթ Գագիկի (2005) Սևանա լճի հիմնական գետերի և ափամերձ տարածքների մակրոֆիտային ֆլորան և բուսականությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինտիտուտ.

Վարդանյան , Զարուհի Սամվելի (2009) Հյուսիսային Հայաստանի հիմնական բուսական էկոհամակարգերի կենսա-էկոլոգիական գնահատականը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ.

Վարդանյան , Մարինե Վազգենի (2009) Տավարի պիրոպլազմոզի համաճարակաբանությունը Հայաստանի Հանրապետության հարթավայրային և նախալեռնային գոտիների տնտեսություններում և պայքարի միջոցառումները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Տ

Տեփանոսյան, Գեվորգ Հովհաննեսի (2015) Երևան քաղաքի տարածքի երկրաքիմիայի և ծանր մետաղների տեխնածին երկրաքիմիական հոսքի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ.

Փ

Փարսաեիմեհր, Ալի Հասսանի (2011) Էֆեդրայի տեսակների, դրանց երկրորդային մետաբոլիտների ուսումնասիրությունը in vitro մշակույթում և կենսատեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ §Հայկենսատեխնոլոգիա¦ ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ք

Քանարյան, Գայանե Լազրի (2008) Կենսաբանական ակտիվ միացությունների փոխազդեցությունը ցածր ինտենսիվությամբ միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քարտաշյան, Նունե Գրիգորի (2014) Իջևանի ֆլորիստական շրջանի արևելյան հատվածի ֆլորան և բուսականությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Քերյան, Անդրանիկ Գեղամի (2014) Հայաստանի բարձր լեռնային շրջանների ավանդական կաթնամթերքներից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների նույնականացումը, հակաբակտերիական և պրոտեոլիտիկ հատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ հայկենսատեխնոլոգի ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ֆ

Ֆարզադ, Սադրոլլահ Կարիմպուր (2014) Ավանդական իրանական կաթնաթթվային խմորվող «Ռիչալ» ըմպելիքի ուսումնասիրությունը և դրա արտադրման հնարավորության հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ֆեսչյան, Սոնա Մկրտիչի (2016) Ադրենալինով հարուցված հյուսվածքների բջիջների օքսիդատիվ վնասման մեխանիզմները և պաշտպանիչ գործոնները էքսպերիմենտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

This list was generated on Thu Mar 30 08:57:43 2017 AMT.