Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Earth Science"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Ի | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Փ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 115.

Բաղդագյուլյան, Արմինե Սերժիկի (2016) Կոմպոզիցիոն նյութերի մշակումը բիտումացեմենտային կապակցողների հիման վրա. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության հայաստանի ազգային համալսարան.

Ա

Աբազյան, Ենոք Վագիֆի (2010) Հորատանցքային եղանակով երկրաբանական հետախուզման արդյունքների հավաստիության աստիճանի հետազոտումն ու գնահատումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Աբրահամյան, Կարեն Գոգայի (2008) Ատոմային լուսաչափման մեթոդի նոր հնարավորությունների կիրառումը ջրաքիմիական հետազոտություններում. PhD thesis, ՀՀ Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ազիզյան, Լևոն Վանոյի (2009) Հայաստանի Հանրապետության գետերի ջրային ռեժիմի փուլերի հետազոտում և կանխատեսման մեթոդների մշակում. PhD thesis, ՀՀ Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ազոյան, Միքայել Սարգսի (2016) Գերբարձր հաճախության ազդանշանների ձևափոխիչ և հաղորդիչ սարքերի հետազոտումը և մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Ալավերդյան, Հայկ Հարությունի (2009) Ստորգետնյա մշակման համակարգերի կառուցվածքային տարրերի պարամետրերի օպտիմալացումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ալեքսանյան, Գոռ Փարսադանի (2013) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնօգտագործման գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները և հետևանքները (աշխարհագրական ասպեկտ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Կամո Բորիսի (2004) Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը հայ գրական երկերում (աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալոյան, Գևորգ Ասատուրի (2002) Գրունտա-ճնշումային ջրերի հիդրոդինամիկան ռեժիմների կանխատեսման մեթոդների մշակումը ջրառի դեպքում. PhD thesis, ՀՀ ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ակարմազյան, Հայկ Սահակի (2008) Տարածաշրջանի էկոլոգիական իրավիճակի գնահատման տեղեկատվական համակարգի մշակում. PhD thesis, ՀՀ պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ամիր, Հաջիալի (2013) Կայուն և թունավոր աղտոտիչներից թափոնաջրերի մաքրման տարբեր համակարգերի մշակում և կիրառում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Այվազյան, Արմենակ Յուրիկի (2007) Ավտոտրանսպորտի արտանետումների ազդեցությունը Երևան քաղաքի օդային ավազանի վրա. PhD thesis, ՀՀ պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Առաքելյան, Ալեքսանդր Անդրանիկի (2012) Հայաստանի ջրաբանական բնութագրիչների երկրատեղեկատվական մոդելավորման մի քանի խնդիր. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Առաքելյան, Յուրի Ալեքսանդրի (2004) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և հարակից տարածքների գետային հոսքի ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները և ջրային հաշվեկշիռը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելով, Գրիգորի Ալեքսանդրի (2008) Բացահանքի կողերի ձևավորման նոր եղանակի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ասատրյան, Գայանե Մխիթարի (2011) Յուրայի և ստորին կավճի հասակի ռադիոլարիաների հնէաբանական և կենսաշերտագրական առանձնահատկությունները Հայաստանի տարածքի օֆիոլիթային համալիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ երկրագիտական գիտությունների ինստիտուտ.

Ասմարյան, Շուշանիկ Գուրգենի (2008) Երևան քաղաքի տարածքի էկոլոգագեոմորֆոլոգիական գնահատում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավագյան, Կարեն Լևոնի (2009) ՀՀ տարածքում CK-42 կոորդինատային համակարգից անցումը WGS-84 համաշխարհային երկրակենտրոն կոորդինատային համակարգին. PhD thesis, Երևանի ճարտարագիտական և շինարարության պետական համալսարան.

Ավետիսյան, Անի Արայի (2009) Արփա, Ազատ և Վեդի գետերի ջրերի որակի և ռադիկալային ինքնամաքրման ընդունակության գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Գայանե Ռուլեսի (2006) Շիրակի մարզի հողային ծածկույթը, նրա աշխարհագրական վերլուծությունը և հեռանկարային օգտագործումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Օֆելյա Արշակի (2012) Ջրաերկրաբանական պայմանների ազդեցությունը Արարատյան հարթավայրի հողերի մելիորատիվ վիճակի վրա և նրանց բարելավման ուղիները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Արզումանյան, Հայկ Գևորգի (2016) Արբանյակային հաղորդչով և իրական ժամանակում տվյալների գրանցման համակարգի մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Բ

Բաբակ, Նաջաֆիհա (2013) Միանկալե թերակղզու (Գորգանի ցամաքալեզվակի) և Կասպից ծովի հարավային հարակից ափերի դինամիկան (Իրան). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բալումյան, Գևորգ Ռուստամի (2007) Տուֆերի և բազալտների բացահանքային դաշտերի և բացահանքերի օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Բաղդասարյան, Սասուն Սամվելի (2012) Լոռու մարզի բնական և անթրոպոգեն լանդշաֆտների վիճակի գնահատումը, դրանց բարելավման ոււղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գաբրիելյան, Նազիկ Ռազմիկի (2006) Աղետի գոտու բնակչության միգրացիոն շարժերի աշխարհագրական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Նարինե Անուշավանի (2007) Ավտոմոբիլի էկոլոգիական անվտանգության գնահատումը շահագործման լեռնային պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Գրիգորյան, Անահիտ Վլադիմիրի (2001) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդյունաբերության զարգացման և Հայաստանի Հանրապետության հետ ինտեգրացման տնտեսա-աշխարհագրական հիմնահարցերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արսեն Թորգոմի (1999) Հայաստանի Հանրապետության գետերի ջերմա-սառցային ռեժիմը (ձևավորման աշխարհագրական գործոնները). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Սարգիս Հարությունի (2008) Պոչամբարների կայունությունը դինամիկ ուժերի ազդեցության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դ

Դաշտոյան, Հովհաննես Ռոբերտի (2016) Մետաղ-ֆերոէլեկտրիկ-մետաղ նանոթաղանթային կառուցվածքների ստացումը և ստատիկ, դինամիկ բնութագրերի հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Դավթյան, Պետրոս Գարուշի (1996) Վայք-Զանգեզուրի սելավային երևույթների ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Վահան Արմենի (2009) Գյուղատնտեսական աղտոտիչներից հոսքաջրերի մաքրման տեհնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Դուրգարյան, Էլիզա Ռաֆիկի (2016) Աշխարհագրական գործոնների վերլուծություն և գնահատում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Եզակյան, Հովհաննես Սերգոյի (2009) Պղինձ-պորֆիրային հանքավայրերի հետախուզության ընթացքում հորատման նպատակահարմար տեխնոլոգիաների մշակումը և պահանջվող որակի հորատահանուկի ստացումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Եղիազարյան, Մանուկ Թովմասի (2012) Գերնստող գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունները և նրանց կիրառումը հողային կառույցներում որպես շինանյութ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եղյան, Գոհար Բաբկենի (2011) Լոռու մարզի ժողովրդագրական իրավիճակի աշխարհագրական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Երիցյան, Գագիկ Սուրենի (2010) Ավտոմոբիլի շահագործման արդյունավետության էկոլոգիական հիմնահարցերը և դրանց բարելավումը (ՀՀ օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Երիցյան, Գագիկ Սուրենի (2012) Լեռնային տարածաշրջաններում մթնոլորտային օդի պահպանումը ավտոմոբիլների արտանետումների աղտոտումից. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Երիցյան, Սուրեն Գագիկի (2001) Լեռնային պայմաններում ավտոտրակտորային շարժակազմից արտանետվող թունավոր գազերի փոփոխության հետազոտումը և նորմավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Զ

Զաքարյան, Բենյամին Գարսևանի (2004) Հայաստանի Հանրապետության ձնածածկույթը և նրա ջրաբանական նշանակությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զաքարյան, Նազելի Յուրիկի (2012) Երևան քաղաքի տեղումների աղտոտման երկրաբնապահպանական ասպեկտները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զեյզաֆուն, Սամեր Մունիր (2008) Տեկտոնական գործոնների ազդեցության գնահատումը հիդրոտեխնիկական կառույցների տարածքների սեյսմիկության վրա (էլ-գաբ իջվածքի օրինակով, ՍԱՀ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Թ

Թադևոսյան, Գագիկ Պարսամի (2005) Բնական պայմանների դերի գնահատումը հոսքագոյացման պրոցեսում (Դեբետ գետի ջրհավաք ավազանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ի

Իգիթյան, Հայկ Ալբերտի (2016) Ակտիվ խզվածքների գոտիների լայնության գնահատումը երկրաբանական և գեոռադարային հետազոտությունների հիման վրա (Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Իվանյան, Մարինե Սևադայի (2005) Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի ջրաքիմիական փոփոխությունները՝ կախված նրա ջրհավաք ավազանում տնտեսական գործունեությունից. PhD thesis, ՀՀ Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Խ

Խաչատրյան, Լիանա Համլետի (2013) Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գազային արտանետումների հետազոտումը և դրանց նվազեցման միջոցների մշակումը (Երևան քաղաքի օրինակի վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Սուսաննա Ժուլվերնի (2013) Լեռնային շրջանների լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խոեցյան, Աշոտ Վոլոդյայի (2004) Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները ՀՀ-ում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կարապետյան, Գարիկ Արամայիսի (2003) Ուսումնասիրություններ նվիրված Cr⁶⁺ պարունակող հոսքաջրերի վնասազերծման արդյունավետ եղանակի մշակմանը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Կարապետյան, Գևորգ Մելքոնի (2005) Լեռնային ռելիեֆի ժամանակակից դինամիկայի և կանխատեսման քարտեզագրական հիմնավորումները (ՀՀ տարածքի օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Ջոն Կոստիկի (2010) Գրունտների տատանումների քանակական պարամետրերի համեմատական գնահատում ուժեղ երկրաշարժերի ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հակոբյան, Աշոտ Զավենի (2006) Զանգեզուրի հանքային շրջանի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրերի ռացիոնալ և համալիր յուրացումը. PhD thesis, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հակոբյան, Լիլիթ Սամվելի (2011) Տուֆի բացահանքերի շահագործման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Համեդ, Բարիմանի (2012) Կասպից ծովի հարավային ափերի գեոտեխնիկական խոցելիության գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Անուշ Լավրենտի (2008) Մեթակրիլամիդի ածանցյալների ստացումը և դրանցով հոսքաջրերից մետաղների կատիոնների կորզման բնապահպանական մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հայրապետյան, Լիանա Ալբերտի (2006) Բացահանքի ներքևի մասում զառիթափ տեղամասերի ձևավորմամբ բաց լեռնային աշխատանքների տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հայրոյան, Սարգիս Հրաչիկի (2013) ՈՒռչող գրունտների ամրության, սողքի փոփոխության օրինաչափությունները, կանխատեսումն և դրանց կիրառման հնարավորությունները շինարարության մեջ. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Դավիթ Մհերի (2008) Հայաստանի Հանրապետության միջսահմանային գետերի կայուն քլորօրգանական միացություններով աղտոտվածության գնահատում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Հռիփսիմե Վարդգեսի (2009) ՀՀ բիոկլիմայական պոտենցիալը և դրա ռացիոնալ օգտագործման ուղիները գյուղատնտեսության բնագավառում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Նարեկ Աղվանի (2006) Վայոց ձորի մարզի էկոլոգիական տարողունակության աշխարհագրական վերլուծությունը և գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ռաֆայել Հրայրի (2005) Լոռու մարզի արդյունաբերության հեռանկարային զարգացման և տարածքային կազմակերպման տնտեսաաշխարհագրական հիմնահարցերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Արմեն Հենրիկի (2008) Մետաղական հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի ընտրումը, կատարելագործումը և նորերի ստեղծումը. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Գուրգեն Ժորժիկի (2006) Դպրոցական աշխարհագրության բովանդակության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Հովհաննես Արկադիայի (2007) Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի յուրացման օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հովսեփյան, Սուրեն Ռոբերտի (2012) Կարկտային պրոցեսների վրա ակտիվ ներգործության ուսումնասիրությունը և նոր հակակարկտային կայանների մշակումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղազի, Էյդան (2013) Ֆուրֆուրոլ պարունակող ջրերի ակտիվացված ածխով և ցեոլիտներով մշակման գործընթացի հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղորբան, Խոսրավի (2013) Կասպից ծովի ավազանի աշխարհաքաղաքական բնութագիրը ռեգիոնալ անվտանգության առումով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մաթոսյան, Մարինե Ռաֆիկի (2009) ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության աշխարհագրական նախադրյալները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մալեքի, Հոմեյրա Մահմուդ (2012) Գետի մակընթացային դելտայում ջրի հանքայնության որոշումը դիսպերսիոն մեթոդով. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Մանասյան, Գոռ Սուքիասի (2007) Շիրակի մարզի էկոլոգագեոմորֆոլոգիական գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանասյան, Մաքսիմ Գառնիկի (2009) Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման համակարգի զարգացման հիմնահարցերը (աշխարհագրական հետազոտություն). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Լարիսա Վլադիմիրի (2006) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բարձունքային ցանցի վերակառուցումը թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Մանուկյան, Լևոն Անդրանիկի (2008) Լեռնահանքային արտադրության լցակույտերի և պոչամբարների կազմավորման ու անվտանգ շահագործման հիմունքների մշակում. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մանուկյան, Նինա Վարդգեսի (2010) ՀՀ էկոլոգագեոմորֆոլոգիական իրադրության վերլուծություն և գնահատում ԱՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառմամաբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարաբյան, Շողիկ Լևոնի (2016) Ջրային միջավայրում որոշ վնասակար ծանր մետաղների շրջապտույտի հետազոտություն. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Մարգարյան, Լիանա Արմենի (2009) Մեծամոր և Հրազդան գետերի ջրի որակի համալիր գնահատում ինդեքսային մեթոդներով. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվ. ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Մարգարյան, Վարդուհի Գուրգենի (2009) Մթնոլորտային խոնավացման տարածաժամանակային փոփոխությունների օրինաչափությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Լևոն Մովսեսի (1997) Շիրակ-Լոռու (երկրաշարժային ակտիվ գոտու) բնական լանդշաֆտների անտրոպոգեն փոփոխությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Ստեփան Ռոբերտի (2013) Խոշոր ջրառների հետևանքով միջավայրի երկրաէկոլոգիական պայմանների փոփոխության ուսումնասիրություն և կանխատեսում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միրզոյան , Լյուբա Բարատովի (2010) Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի էպիկենտրոնային գոտու սեյսմանաբանա-տեկտոնական բնութագիրը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միքայելյան, Մհեր Գարեգինի (2007) ՀՀ որոշ գետերի ջրերում գլխավոր իոնների և կենսածին նյութերի վարքի առանձնահատկությունները. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մովսիսյան, Արծրուն Ռուբենի (2007) Ազնիվ մետաղների հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի կատարելագործման ուղիների հետազոտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մովսիսյան, Հարություն Իշխանի (2010) Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-Կողբի հանքային հանգույցում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Մուրադյան, Մարիետա Յուրիկի (2005) Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսաաշխարհագրական համալիր հետազոտություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Վահագն Սոսի (2011) Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտա-էկոլոգիական գնահատումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով (ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ն

Նարիմանյան, Վոլոդյա Գեորգիի (2009) Ջրատնտեսական հաշվեկշռի մոդելավորումը ջրային ռեսուրսների գետավազանային կառավարման արդիականացման խնդրում. PhD thesis, Ակ. Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ներսիսյան, Արմեն Հովհաննեսի (2003) Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական երկրագրական համալիր հետազոտությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շահնազարյան, Գայանե Անդրանիկի (2009) Կուրի ավազանի ՀՀ գետերի ջրաքիմիական հետազոտություն և ջրի որակի համալիր գնահատում. PhD thesis, Ակ. Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Պ

Պետրոսյան, Շավարշ Հրայրի (2007) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման աշխարհագրական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պոտոսյան, Ակսել Հարությունի (1996) Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարաբնակեցումը (ձևավորումը, շարժընթացը, վիճակը). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջավադ, Թաբաթաբաեի (2012) Իրանի Զայանդերուդ գետի վրա ծանր մետաղների ազդեցության գնահատումը և հետևանքների վերացման միջոցառումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջավադյան, Յուրիկ Լևոնի (1998) Արարատյան հարթավայրի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման գիտատեխնիկական հիմքերի կատարելագործումը. PhD thesis, ՀՀ ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի գիտաարտադրական միավորում.

Ս

Սամվելյան, Ներսես Իշխանի (2009) Արարատյան գոգավորության լանդշաֆտները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սայադյան, Հովիկ Յախշիբեկի (2011) Հայաստանի Հանրապետության անտառային գեոհամակարգերի տարածա-ժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախնդիրները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Սայադյան, Հովիկ Յախշիբեկի (1997) Սևանա լճավազանի բնական լանդշաֆտների փոփոխումը մարդածին գործոնի ազդեցությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Աննա Գևորգի (2005) Ալավերդիու պղնձի հանքավայրերի ռացիոնալ յուրացման խնդիրների հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Լիլիթ Սամվելի (2010) Հարուցված սեյսմիկության և ջրամբարների սեյսմիկ վտանգի գնահատում (ՀՀ-ում շահագործվող խոշոր ջրամբարների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Ռուդոլֆ Սուրենի (2016) ՀՀ տարածքի ժամանակակից ռելիեֆի և երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի կապերի բացահայտումը նորագույն տեկտոնիկայի ուսումնասիրման նպատակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Սևակ Աշոտի (2007) Ենթահանքաստիճաններով բացահանքերի մշակման տեխնոլոգիաների հետազոտումը և պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Տիգրան Արտավազդի (2009) ՀՀ ռեգիոնալ էկոլոգիական քաղաքականությունը կայուն զարգացման հայեցակարգի համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարիբեկյան, Սասուն Լյուդվիգի (2002) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների բնակչության կյանքի որակի աշխարհագրական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սաֆարյան, Վիլեն Սաֆարի (2008) ԼՂՀ և հարակից տարածքների ձևաչափական և ծագումնաձևաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուվարյան, Սեյրան Ռաֆիկի (2002) Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական ջրօգտագործման աշխարհագրական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուրենյան, Գագիկ Համլետի (2010) ՀՀ եղանակակլիմայական պայմանները ձևավորող բարիկական դաշտերի սինօպտիկական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուրմալյան, Վարդուհի Վրեժի (2013) Սևանա լճի հարավ-արևմտյան հատվածի գետերի ջրի որակի ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վալեսյան, Անահիտ Պարգևի (2004) Քաղաքային բնակավայրի առողջապահաաշխարհագրական իրադրության գնահատում (Գյումրի քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Թրահել Գերասիմի (1995) Հայաստանի Հանրապետության գետերի նվազագույն հոսքը և հաշվարկը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Թրահել Գերասիմի (2013) Հայաստանի գետերի հոսքի տատանումները և կանխատեսումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության դեպքում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Լևոն Ռաֆիկի (2010) Հայաստանի Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական ապահովվածության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները. PhD thesis, Ակ. Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Վարդանյան, Սարգիս Սաշիկի (2015) Վեդի-Եղեգնաձոր (Հայաստան) և Խոյ-Ավաջիկ (Իրան) տեղամասերի երկրաբանական կառուցվածքը և զարգացման առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Վարդումյան, Լիանա Էդիկի (2011) Սյունիքի մարզի գետերի ջրերի ջրաքիմիական վերլուծություն և գնահատում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փուրմողադամ, Մաջիդ (2013) Իրանի բնական և մոդիֆիկացված ցեոլիտների արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քելյան, Սարգիս Սամվելի (2012) Հորիզոնական ցամաքուրդների կառավարումը և հիմնախնդիրները Արարատյան հարթավայրում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ֆ

Ֆարհանգ, Ֆարահմանդ (2012) Թեհրան քաղաքի շրջակա տարածքի ստորերկրյա ջրերի քիմիական աղտոտման նվազեցման ուղղությամբ բնապահպանական միջոցառումների ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Thu Mar 30 08:57:21 2017 AMT.