Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Hydrology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | В | П | С | Х | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Խ | Հ | Մ | Ք
Number of items at this level: 22.

А

Алоян, Наира Григорьевна (2010) Разработка методов определения оптимальных характеристик фонтанирующих скважин и управление водозабором. PhD thesis, Институт водных проблем и гидротехники им. академика И. В. Егиазарова.

В

Варданян, Ваграм Пандухтович (1997) Подземный сток бассейна оз. Севан и водоотбор на высоких отметках. PhD thesis, Научно-производственное объединение водных проблем и гидротехники РА.

П

Пирумян, Геворк Петросович (1997) Окислительно-восстановительные процессы на границе раздела вода-дно озер и водохранилищ и их роль в формировании качества воды. Doctor of Sciences thesis, Научно-производственное объединение водных проблем и гидротехники РА.

С

Саруханян, Лилия Рафаэловна (2009) Обеспечение долговечности бетонов для гидротехнических сооружений путем подбора заполнителей. PhD thesis, Институт водных проблем и гидротехники им. академика И. В. Егиазарова.

Х

Хизанцян, Карина Мартиросовна (2013) Очистка природных и сточных вод методами электроокисления и электрокоагуляции. PhD thesis, Институт водных проблем и гидротехники им. академика И. В. Егиазарова.

Ա

Աբովյան, Արամ Աշոտի (2009) Պետական ջրային կադաստրի ինստիտուտի ներդրմամբ ջրատնտեսական համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրայինհիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Անդրիասյան, Կարեն Անդրանիկի (2015) Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառմամբ ջրատնտեսական համալիրների շահագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Բ

Բաբայան, Ինեսսա Սարիբեկի (2006) Ոռոգման համակարգերի կառավարման կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Գ

Գյուրջյան, Նաիրա Խաչիկի (2014) Գրունտային պատվարների նստվածքների և դեֆորմացիաների հետազոտման խնդիրները. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Վահագն Մկրտչի (2008) Ջրային համակարգերի շահագործման և կառավարման մի քանի խնդիր. PhD thesis, ՀՀ Ակադեմիկոս Ի. Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Արմինե Արծրունու (2016) Միատարր կենսազանգվածի անաերոբ խմորման գործընթացի փորձնական ուսումնասիրությունը և կենսագազ-էներգիա տեխնոլոգիայի կատարելագործման ինժեներական մշակումները. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Գևորգյան, Քնարիկ Վաշիգդոնի (2019) Քլորօրգանական միացություններ պարունակող ջրերի էլեկտրաքիմիական մաքրում. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Դ

Դերձյան, Տաթևիկ Հենրիկի (2014) Հայաստանի Հանրապետության մի քանի ջրամբարների ջրի որակի հետազոտություն և աղտոտվածության գնահատում. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ե

Եդոյան, Տաթևիկ Վարդգեսի (2011) Գյուղատնտեսական նպատամներով կեղտաջրերի օգտագործման մի քանի խնդիր. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Երոյան, Ստեփան Ներսեսի (2014) Հիդրոմորֆ լանդշաֆտների գրունտային ջրերի տեղադիրքի կարգավորում և օգտագործում. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Թ

Թոքմաջյան, Վաչե Հովհաննեսի (2015) Ջրամբարի օգտակար ծավալի մեծացման և ջրառ կառուցվածքների շահագործման արդյունավետության բարձրացման ինժեներական միջոցառումները. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ .

Խ

Խաչատրյան, Արթուր Էմիլի (2015) Քաղաքային բնակավայրերի և գյուղատնտեսական տարածքների ստորգետնյա ջրերի ողողումից պաշտպանության մեթոդների մշակումը. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Հ

Հակոբյան, Մարիաննա Պողոսի (2014) Ճնշումային համակարգերի անվտանգ շահագործման և պահպանման առանձնահատկությունները. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Հայրապետյան, Վրեժ Գագիկի (2019) Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրոկայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի Ինստիտուտ.

Հայրապետյան, Վրեժ Գագիկի (2019) Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Մ

Մոհամմադ, Ռաադ Ջասեմ (2008) Խմելու ջրի մաքրման հիմնախնդիրները փոքր բնակավայրերում և առանձին օբյեկտներում. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ք

Քալանթարյան, Մարինե Աշոտի (2014) Նավթմթերքներով աղտոտված ջրերի մաքրումը նոր կլանիչներով. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

This list was generated on Wed Feb 24 16:11:11 2021 AMT.